Hva er nytt i Cobuilder Collaborate?

Release notes

27. februar 2024

 • En midlertidig avklaring i BREEAM-NOR v6 forenkler kravene til produktdokumentasjon for å imøtekomme byggenæringens utfordringer.
  Slik er de oppdaterte kravene reflektert i BREEAM-filteret i Cobuilder Collaborate.

 • Nå kan du ta ut en rapport over produktene som omfattes av krav til produktdokumentasjon iht. BREEAM-NOR 6.0. Rapporten gjelder informasjon på prosjektnivå og inneholder navn på relevante dokumenter, informasjon om manglende dokumentasjon, produktvurderinger mot relevante krav, m.m.

18. juli 2023

 • Nå kan brukere enkelt identifisere kjemikalier med diisocyanater i prosjektet. Diisocyanater gir ikke avvik, men du får en oversikt over stoffene som inneholder diisocyanater ved å trykke på den nye knappen på dashbordet i stoffkartoteket.

 • Brukere kan legge til flere mottakere når de sender invitasjon til en annen bedrift.

 • Nå kan du enkelt se hvilke bedrifter som bruker tjenesten Connect for automatisk levering av dokumentasjon før du inviterer dem til prosjektet.

 • Når du eksporterer prosjektets loggbok, finner du nå også informasjon om bedriften/regionen som har levert produktet til prosjektet. Se feltet Lagt til av.

 • Produkter som ikke bygges inn, f.eks. verktøy og rengjøringsmidler, er fjernet fra produktgruppene som gir avvik i filteret for arbeid med BREEAM-NOR v6.0.

19. desember 2023

 • Oppdaterte versjoner av følgende kjemikalielister er nå tilgjengelige i Cobuilder Collaborate:

  • FOR-2008-05-30-516 |REACH Vedlegg XVII – Restriksjoner
  • Den norske prioritetslisten
  • FOR-2008-05-30-516 |REACH Vedlegg XIV – Autorisasjon revidert
  • FOR-2004-06-01-922 Produktforskriften

  Du kan velge å aktivere dem på eksisterende prosjekter hvis ønskelig. Nye prosjekter får automatisk de oppdaterte kjemikaliekravene. Brukere blir informert om slike oppdateringer i kjemikalielistene gjennom en melding på prosjektets dashbord.

18. juli 2023

 • Nå kan brukere enkelt identifisere kjemikalier med diisocyanater i prosjektet. Diisocyanater gir ikke avvik, men du får en oversikt over stoffene som inneholder diisocyanater ved å trykke på den nye knappen på dashbordet i stoffkartoteket.

 • Brukere kan legge til flere mottakere når de sender invitasjon til en annen bedrift.

 • Nå kan du enkelt se hvilke bedrifter som bruker tjenesten Connect for automatisk levering av dokumentasjon før du inviterer dem til prosjektet.

 • Når du eksporterer prosjektets loggbok, finner du nå også informasjon om bedriften/regionen som har levert produktet til prosjektet. Se feltet Lagt til av.

 • Produkter som ikke bygges inn, f.eks. verktøy og rengjøringsmidler, er fjernet fra produktgruppene som gir avvik i filteret for arbeid med BREEAM-NOR v6.0.

23. juni 2023

 • En oppdatert versjon av kandidatlisten er nå tilgjengelig i Cobuilder Collaborate, og du kan velge å aktivere det på eksisterende prosjekter hvis ønskelig. Nye prosjekter får automatisk de oppdaterte kjemikaliekravene.

 • Brukere blir informert om slike oppdateringer i kjemikalielistene gjennom en melding på prosjektets dashbord.

6. juni 2023

 • Nå er risikovurderingsmaler, som er opprettet av morselskapet, også tilgjengelige for datterselskapene. På denne måten kan alle bedrifter i organisasjonshierarkiet benytte risikovurderingsmaler som er opprettet sentralt.

 • Du kan sortere dine prosjekter etter opprettelsesdato. Dette hjelper deg til å enklere finne de nyeste prosjektene / invitasjonene i prosjektoversikten.

 • Når en bedrift inviterer en region til et prosjekt, kan de nå sende invitasjonen direkte til regionens e-postadresse. På denne måten slipper store organisasjoner med flere regioner i sitt hierarki arbeidet med å distribuere invitasjonene videre til hver region.

11. mai 2023

 • Du kan nå lage et informasjonsblad ikke bare for kjemikaliene på prosjektet, men også for farlig biologisk materiale og stoffer som kan dannes/frisettes ved herding, sveising, m.m. Følg trinnene i brukerveiledningen for å opprette ditt første informasjonsblad! Bedriftsadministratorer har nå oversikt over alle informasjonsblad som er laget i bedriften. All informasjon som er lagret i gamle ProductXchange er overført til den nye modulen.

 • En ny rapport er nå tilgjengelig for alle bedriftsadministratorer. Den viser hvilke bedrifter som er invitert til prosjekter, men ikke er registrert i Collaborate, ikke har akseptert invitasjonen eller levert noen produkter. Link til rapporten finner du på dashbordet som viser leverandørstatus eller i Rapporter-fanen.

 • Nå kan du også ta ut en rapport som viser status på produkter brukt i organisasjonen. Rapporten gir informasjon om hvilke produkter som har miljødokumentasjon eller mangler lovpålagte dokumenter, som sikkerhetsdatablad eller ytelseserklæring. Den nye rapporten finner du i Rapporter-fanen.

12. april 2023

 • Ved hjelp av et nytt dashbord i Cobuilder Collaborate får bedriftsadministratorer informasjon om antall bedrifter som er invitert til prosjekter, men ikke har registrert seg i systemet, ikke har akseptert invitasjonen eller levert noen produkter. Ved neste oppdatering av Collaborate blir også detaljert rapport med denne informasjonen tilgjengelig for bedriftsadministratorer via egen link på dashbordet.

 • Brukere kan benytte filtre for å sortere deres prosjekter etter ulike kriterier. Nå husker systemet filterinnstillingene og viser samme sortering av prosjektene hver gang brukerne kommer tilbake til prosjektoversikten etter at de har jobbet i ulike moduler i Collaborate. Brukere kan slette filterinnstillingene ved hjelp av en egen knapp dersom de ønsker å filtrere prosjektene etter andre kriterier.

14. mars 2023

 • Når underentreprenører fullfører registrering av prosjekter de er invitert til, blir de automatisk omdirigert til dashbordet, hvor de får veiledning om de neste trinnene de skal gjennomføre for å levere informasjon om produktene de bruker til hovenentreprenøren.

 • Når du oppretter eller redigerer prosjektinformasjon i Collaborate, får du nå en forklaring på hva prosjektID er samt informasjon om å kontakte leverandørene dine for å sjekke om krav til format på prosjektID.

 • Krav til kjemikalier på bedriftsnivå er nå flyttet under fanen Risiko- og sikkerhetsstyring der du også får tilgang til Eksponeringsregisteret.

31. januar 2023

 • Et nytt eksponeringsregister  er nå tilgjengelig i Cobuilder Collaborate. All informasjon som er lagret i gamle ProductXchange, er overført til den nye modulen. Prosessen for registrering i eksponeringsregisteret er forbedret, og brukerne geleides gjennom alle trinn. Se den korte videoen for å lære hvordan du bruker den nye modulen.

11. januar 2023

 • Du kan nå aktivere det nye BREEAM-NOR 6.0-filteret i Collaborate som gjør det mulig å sette krav til materialdokumentasjon i henhold til den nye manualen. Innsamling og kvalitetssikring av relevant dokumentasjon for å oppfylle de nye sertifiseringskravene har aldrig vært lettere! Les mer i artikkelen og i våre brukerveiledninger.

08. november 2022

 • Nå får du beskjed når en ny versjon av et sikkerhetsdatablad blir tilgjengelig på prosjektet, og du kan velge om du ønsker å fortsette å bruke den opprinnelige SDS-versjonen eller oppdatere til den nyeste versjon:

  • Velger du å beholde opprinnelig SDS-versjon (som var aktuell ved innleggelse av kjemikalien på prosjektet), blir ingenting endret.
  • Velger du å oppdatere, blir den nyeste versjonen gjeldende i alle menyer på prosjektet og i alle eksporter. Status blir beregnet på bakgrunn av innhold i den nyeste SDS-versjon, og du blir oppfordret til å gjøre en ny risikovurdering av kjemikalien.

  På denne måten får du konsistent visning av kjemikaliene på tvers av menyene i prosjektet. Les mer om det i vår brukerveiledning.

25. oktober 2022

 • En ny modul i Collaborate gjør det mulig å samle inn miljødeklarasjoner (EPD) og digitale miljødata direkte fra aktørene som er invitert til prosjektet. Dataene kan enkelt eksporteres og brukes til klimagassregnskap. Mer om hvordan du setter krav om levering av EPD-data finner du i våre brukerveiledninger.

 • Forbedrеt funksjonalitet for invitering av bedrift til prosjektet

  • Nå spiller det ingen rolle i hvilket format (XXX XXX XXX eller XXXXXXXXX) du søker opp et org.nr. i Collaborate. I begge tilfeller får du treff dersom bedriften er registrert i systemet.
  • Bedrifter som ble invitert til et prosjekt, men ennå ikke er registrert i systemet får nå automatiske påminnelser per e-post med jevne mellomrom (14 dager).

30. august 2022

 • Nå kan du sette kjemikaliekrav på bedriftsnivå. Din bedrifts kjemikaliekrav implementeres som standard når et nytt prosjekt opprettes. Hvis du gjør endringer i kjemikaliekravene på bedriftsnivå, vil dine eksisterende prosjekter ikke bli påvirket av dem. Nye prosjekter vil derimot få de nye kjemikaliekravene. Se vår brukerveildening.

 • Denne kjemikalielisten er oppdatert og inkluderer nye stoffer:

  • FOR-2008-05-30-516 |REACH Vedlegg XVII​ – Restriksjoner Vedlegg

  Nye prosjekter får oppdateringen automatisk. Hvis du ønsker å bruke den oppdaterte kjemikalielisten på aktive prosjekter, kan du manuelt velge ny versjon av listen i Collaborate. Den nye listen har «revidert juli 2022» som en del av filnavnet.

 • Nå er det mulig å lukke avvik knyttet til Miljøkrav Svanemerket ved å utføre en vurdering av produktet. Dersom produktet har status «Avvik» eller «Manglende GTIN» knyttet til Miljøkrav Svanemerket, og man utfører en vurdering, blir produktet ekskludert fra avvikstallet på dashbordet og fra avviksmenyen. På denne måten vil du enkelt kunne se hvilke avvik som har blitt lukket og hvilke som fortsatt må håndteres.

16. august 2022

 • Nå er det mulig å lukke kjemikalieavvik ved å utføre en risikovurdering av produktet. Dersom produktet har status «Avvik» knyttet til kjemikaliekrav, og man utfører en risikovurdering, blir produktet ekskludert fra avvikstallet på dashbordet og fra avviksmenyen. På denne måten vil du enkelt kunne se hvilke kjemikalieavvik som har blitt lukket og hvilke som fortsatt må håndteres.

05. juli 2022

 • Følgende kjemikalielister er blitt oppdatert og inkluderer nye stoffer:

  • FOR-2008-05-30-516 |REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten (SVHC-stoffer)
  • FOR-2008-05-30-516 |REACH Vedlegg XIV – Autorisasjon

  Nye prosjekter får oppdateringene automatisk. Hvis du ønsker å bruke de oppdaterte kjemikalielistene på aktive prosjekter, kan du manuelt velge ny versjon av listene i Collaborate. De nye listene har «revidert juni 2022» som en del av filnavnet.

 • Nå er det mulig å lukke BREEAM-avvik ved å utføre en BREEAM-vurdering på produktet. Dersom produktet har status «Avvik» eller «Manglende dokumentasjon» knyttet til BREEAM-krav, og man utfører en BREEAM-vurdering, blir produktet ekskludert fra Avvik-tallet på Dashbordet og fra Avvik-menyen. På denne måten vil du enkelt kunne se hvilke BREEAM-avvik som har blitt lukket og hvilke som fortsatt må håndteres.
  I de kommende måneder vil du også kunne lukke kjemikalieavvik på samme måte – ved å utføre risikovurdering på dem. Følg med for oppdateringer!

01. juni 2022

 • Nå får alle bedrifter med Collaborate-avtale 5 gratis lisenser til Cobuilders mobilapp. Appen gir deg bedre kontroll over produktene på byggeplassen. Klikk her for å finne ut mer.

26. mai 2022

 • Nå får du skille mellom produkter/kjemikalier som er levert av aktive bedrifter og produkter/kjemikalier som er levert av arkiverte bedrifter. Du kan også velge å se alle produkter/kjemikalier (både de som er levert av aktive og arkiverte bedrifter) i hver meny på prosjektet. Default-innstillingen på dashbordet viser aktive produkter/kjemikalier. De nye alternativene for visning av produkter og kjemikalier gir deg bedre kontroll på hva som faktisk er i bruk i prosjektet.

 • Nå kan du enkelt se hvilke kjemikalielister som inngår i ulike kravsett (nasjonale krav, EU taksonomikrav, BREEAM-krav, m.m.) når du setter opp krav i prosjektet.

 • Vi har fått på plass en ny prosess for registrering av bedrifter som ytterligere forbedrer datasikkerhet i systemet. Da det er noen endringer i prosessen, anbefaler vi at bedrifter som har detaljerte prosessbeskrivelser for leverandører, oppdaterer disse. Se vår brukerveiledning.

28. april 2022

 • Vi har introdusert fire nye kjemikalielister. De vil hjelpe deg til å sikre at du “ikke gjør vesentlig skade på noen av miljømålene” (do no significant harm, DNSH) i henhold til de tekniske screeningskriteriene for miljømålet: Forebygging og bekjempelse av forurensning. Du kan nå aktivere følgende kjemikalielister:

  • FOR-2013-06-26-811 – Stoffer som bryter ned ozonlaget
  • FOR-2013-06-26-811 – Persistente organiske forurensninger (POPs)
  • 2017/852 – Kvikksølv
  • FOR-2013-06-26-811 – Farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (Rohs)

  For å gjøre vedlegg C komplett, sørg også for at følgende lister brukes:

  • REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten (SVHC-stoffer) (revidert mars 2022)
  • REACH Vedlegg XVII​ – Restriksjoner + Restriksjoner Vedlegg (revidert mars 2022)
  • REACH Vedlegg XIV – Autorisasjon (revidert mars 2022)

8. mars 2022

 • Vi har gjennomført en revisjon av våre kjemikalielister. De reviderte listene vil benyttes på nasjonalt nivå og bedriftsnivå for nye prosjekter som opprettes. Eksisterende prosjekter (aktive eller arkiverte) vil ikke bli berørt av endringene, men vil beholde de gamle listene. Hvis du ønsker å bruke de reviderte kjemikalielistene på dine eksisterende prosjekter, kan du aktivere dem manuelt i Collaborate. De nye listene har «revidert mars 2022» som en del av filnavnet.

18. januar 2022

 • Nå kan bedriftsadministratorer gjøre risikovurderinger på bedriftsnivå slik at disse kan brukes i alle prosjekter i organisasjonen. Se våre brukerveiledninger for å finne ut hvordan man oppretter risikovurderingsmaler.

 • Nå kan du ta ut flere rapporter på bedriftsnivå. Finn ut mer i våre brukerveiledninger.

7. desember 2021

 • Den første bedriftsrapporten har kommet på plass! Nå kan du ta ut Kjemikalierapport som viser hvilke kjemikalier i din organisasjon som treffer i bedriftens kjemikaliefilter. Les mer i vår brukerveiledning.

10. november 2021

 • Vi har introdusert forekomster av produkt i BREEAM menyen og BREEAM eksporten. Hva betyr det? Om et produkt ble levert to ganger av to ulike leverandører, dukker det opp to ganger i BREEAM menyen. På denne måten vil du kunne se eksakt dato da forekomstene av produktet ble lagt inn på prosjektet og du vil kunne gjøre forskjellige vurderinger avhengig av hvordan den konkrete forekomsten av produktet brukes.

 • Nå viser loggbok rapporten informasjon om produktets status iht. Miljøkrav Svanemerket, dersom filteret er aktivert på prosjektet.

 • Nå kan du gjøre brukervurdering opp mot Miljøkrav Svanemerket også fra Avviks-menyen. På denne måten slipper du å gå til fanen «Kravstilte produkter Svanemerket» hver gang.

27. oktober 2021

 • Nå kan du legge til Sjekkliste A20 i kjemikaliekravene på prosjektet uten å måtte aktivere hele settet med BREEAM-krav. På den måten kan du identifisere kjemikalier som inneholder stoffer oppført i Sjekkliste A20 selv når prosjektet ikke skal BREEAM-sertifiseres. Les mer i brukerveiledningen.

 • Nå kan du se risikovurderingene utført i prosjektet direkte på mobilen ved å skanne prosjektets QR-kode. Se brukerveiledningen for mer informasjon.

28. september 2021

 • Vi har fått på plass et nytt filter som forenkler håndteringen av Svanemerkets krav i prosjekter. Du kan sjekke automatisk om produktene i prosjektet er godkjent for bruk og få varsel ved avvik. Slik bruker du den nye funksjonaliteten – se brukerveiledningen.
 • Nå kan du filtrere produktene i prosjektet etter type dokumentasjon som er koblet til produktene, f.eks. alle produkter som har ytelseserklæring. Du kan også eksportere denne produktoversikten samt de relevante dokumentene som du har valgt i filteret – se brukerveiledningen.
 • Nå mottar brukere som er registrert som kontaktpersoner i prosjektet, varsel pr mail når det er nye produkter som har blitt levert til prosjektet. Mailen inneholder informasjon om produktene som ikke er i samsvar med prosjektkravene, f.eks. hvis de mangler SDS eller BREEAM-dokumentasjon, kjemikalier som treffer på filteret, m.m.

02. september 2021

 • Nå får du tilgang til våre til brukerveiledninger ved et enkelt tastetrykk på Hjelp-knappen nederst i høyre hjørne. I tilfelle du har spesifikke spørsmål, kan du også sende en melding til vårt Support team direkte derfra.
 • Nå får du mer informasjon om hvilke typer EcoProduct-dokumenter som lukker A20-avvik, og all produktdokumentasjon (inkl. EcoProduct) vil være tilgjengelig i BREEAM-modulen for vurdering opp mot BREEAM-krav. Se vår brukerveiledning.

18. august 2021

 • Nå er det enklere å se om prosjektet ditt har underprosjekter og hvis det tilhører en spesifikk region / avdeling i din organisasjon. Denne informasjonen er tilgjengelig på prosjektdashbordet.
 • Vi har forbedret funksjonaliteten for produktforespørsel. Nå kan du enkelt se om det er obligatoriske felt som ikke er fylt ut. Finn ut mer i vår brukerveiledning.

20. juli 2021

 • Forbedret visualisering av produkter og avvik for kjemikalier som har flere komponenter og mer enn et sikkehetsblad. Finn alle detaljer i vår brukerveiledning.
 • Nå er det enklere å sende inn forespørsel om registrering av et nytt produkt i produktdatabasen vår. Finn ut mer.

 • Nå får du informasjon om avsender i tilbakemeldingene om dokumentasjonsavvik. Avsenders mailadresse fylles ut automatisk når du klikker på Svar slik at du enkelt kan sende beskjed til den som etterspør dokumentasjonen.

 • Mailen om dokumentasjonsavvik inneholder ytterligere informasjon om hva du bør gjøre for å levere manglende dokumentasjon og hvor du finner informasjon om lovkrav knyttet til språk og utforming av SDS og DoP.

4. juni 2021

 • Denne funksjonen gir deg tilgang til alle risikovurderinger utført på grunnlag av gamle versjoner av sikkerhetsdatablad i prosjektet. Du får varsel når nye versjoner av SDS er tilgjengelige i systemet slik at du kan vurdere om det er behov for å gjøre risikovurdering på nytt. Du kan gjøre risikovurderinger basert på ulike versjoner av samme SDS. Se vår brukerveiledning.
 • Du får mer informasjon i systemet om hvilke trinn du bør følge for å begynne å administrere produktinformasjon og -dokumentasjon etter å ha har opprettet et nytt prosjekt. Målet er å hjelpe nybegynnere komme i gang med bruk av systemet

28. april 2021

 • Alle felt der du kan filtrere informasjon i risiko- og BREEAM-modulen er nå organisert i alfabetisk rekkefølge. På denne måten kan du enkelt finne det du leter etter og analysere dataene dine raskere.

 • Vi har forbedret ytelsen til Collaborate. Siden Mine prosjekter laster inn mye raskere nå. Vi har også redusert tiden det tar å logge seg på Collaborate.

 • Nå kan du søke etter bynavn for å finne prosjekter i kontoen din.

16. mars 2021

 • Nå er det enklere å administrere brukere og brukerinformasjon i Collaborate. Det er ikke lenger nødvendig å legge inn telefonlandskode når du registrerer kontaktinformasjon. Finn alle detaljer i veiledningen.

 • Rapporten loggbok inneholder nå også informasjon om miljødokumenter som er koblet til produkter i prosjektet ditt. For mer informasjon se vår brukerveiledning.

 • Du kan ta ut rapport over alle risikovurderinger som er utført av din bedrift i prosjektet. Rapporten inneholder alle detaljer om hver risikovurdering. Finn ut mer.

 • Du kan også ta ut rapport over alle risikovurderinger gjort av underentreprenørene i prosjektet. Det gir informasjon om antall utførte og manglende risikovurderinger. Se vår brukerveiledning.

2. mars 2021

 • Du kan legge til / endre kontaktperson i prosjektet. Kontaktperson er oppført på QR-koden til stoffkartoteket. Slik endrer du kontaktperson.

 • Du kan eksportere prosjektets stoffkartotek til Excel dersom du ønsker å dele informasjonen med andre som ikke har tilgang til prosjektet. Se vår brukerveiledning.

 • Du kan sjekke om det finnes kjemikalier i prosjektet som krever registrering av eksponerte ansatte i eksponeringsregisteret. Finn ut mer.