Oppdateringer i BREEAM-modulen

Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring og oppdatering av BREEAM-filtrene i Cobuilder Collaborate. Dette kan til tider føre til nyoppståtte avvik. Disse kan håndteres ved å fremskaffe relevant BREEAM-dokumentasjon. Her finner du informasjon om hvilke dokumenter som lukker ulike typer avvik. Entreprenører kan også vurdere produktet som godkjent dersom varselet om avvik ikke er aktuelt.

I tabellen under finner du en oversikt over endringer i BREEAM-filtrene som kan påvirke avvik i prosjektet ditt. Oversikten oppdateres fortløpende.

Merk at BREEAM-filtrene i Cobuilder Collaborate kun må anses som et veiledningsverktøy. De forenkler kvalitetssikring av produktene som omfattes av BREEAM-kravene, men kan ikke erstatte denne prosessen fullstendig. Det er BREEAM-ansvarlig (BREEAM AP) og til slutt BREEAM-revisor som har siste ord når det gjelder oppfyllelse av BREEAM-krav ut fra sin kunnskap om produktenes faktiske bruk på byggeplassen. Bruk av BREEAM-filtrene innebærer dermed ingen form for godkjenning eller sertifisering fra Cobuilders side. For å ta høyde for mangfoldet i byggevarenes aktuelle bruk på byggeplassen har BREEAM-filtrene i Collaborate et noe videre omfang enn produktkategoriene definert i BREEAM-NOR manualene.

Navn på gammel produkttype Definisjon på gammel produkttype Navn på ny produkttype Definisjon på ny produkttype Avvik BREEAM-NOR 2012 Avvik BREEAM-NOR 2016
lim for rørsystem av termoplast uten trykk ikke-metallisk substans som er i stand til å binde sammen materialer ved overflatebinding (adhesjon), og bindingen har tilstrekkelig indre styrke (kohesjon) for termoplastiske rørsystemer uten trykk lim for rørsystemer av termoplast ikke-metallisk substans som er i stand til å binde sammen materialer ved overflatebinding (adhesjon), og bindingen har tilstrekkelig indre styrke (kohesjon) for termoplastiske rørsystemer uten trykk eller termoplastiske rørsystemer under trykk A20 A20
lim for rørsystem av termoplast med trykk ikke-metallisk substans som er i stand til å binde sammen materialer ved overflatebinding (adhesjon), og bindingen har tilstrekkelig indre styrke (kohesjon) for termoplastiske rørsystemer uten trykk eller termoplastiske rørsystemer under trykk lim for rørsystemer av termoplast ikke-metallisk substans som er i stand til å binde sammen materialer ved overflatebinding (adhesjon), og bindingen har tilstrekkelig indre styrke (kohesjon) for termoplastiske rørsystemer uten trykk eller termoplastiske rørsystemer under trykk A20 A20
beskyttende lakkspray et trykkbeleggprodukt som inneholder pigmenter eller harpikser som dispenserer produktingredienser ved hjelp av et drivmiddel, som forhindrer adhesjon og binding av ytterligere belegg til overflaten av det beskyttede elementet og er pakket i en engangsboks for håndholdt påføring, eller for bruk i spesialutstyr for vegtrafikk/markeringsapplikasjoner beskyttende belegg produkt, i væske-, pasta- eller pulverform, som, når det påføres et substrat, danner et lag som har beskyttende egenskaper; Dette kan omfatte brannbeskyttelse, korrosjonsbeskyttelse, slitasjebeskyttelse etc. A20
HEA 9
A20
HEA 02
bitumenbasert fugemasse bituminøst basert materiale som, påført i uformet tilstand på en skjøt, forsegler den ved å feste seg til passende overflater i skjøten fugemasse stoff som påføres en fuge for å tette den ved å binde seg fast til fugens overflater. stoffet kan slippe ut VOC dersom brukt innendørs A20
HEA 9
A20
HEA 02
kalsiumsulfatbasert avrettingsmasse avrettingsmasse hvor bindemidlet er kalsiumsulfat avrettingsmasse lag som påføres for å utjevne ujevnheter og høydeforskjeller i underlaget (se tillegg A) A20 A20
sementbasert flislim blanding av hydrauliske bindemidler, tilslag og organiske tilsetningsstoffer flislim lim for keramiske fliser for innvendig og utvendig flisoppsetting på vegger og gulv A20 A20
sementbasert termisk isolasjonspuss et sementbasert klebende stoff som brukes til å dekke overflater og gi isolerende egenskaper til det puss blanding som brukes for å oppnå en innvendig finish, basert på ett eller flere bindemidler som etter tilsetning av vann påføres i plastisk form og som herder etter påføring A20
HEA 9
A20
HEA 02
sementbasert avrettingsmasse avrettingsmasse der bindemiddel består av sement avrettingsmasse lag som påføres for å utjevne ujevnheter og høydeforskjeller i underlaget (se tillegg A) A20 A20
dispersjonsflislim blanding av organiske bindemidler i form av en vandig polymerdispersjon, organiske tilsetningsstoffer og mineralske fyllstoffer flislim lim for keramiske fliser for innvendig og utvendig flisoppsetting på vegger og gulv A20 A20
utvendig puss basert på organisk bindemiddel produkt i pasta- eller pulverform brukt til utvendig puss, bestående av en blanding av ett eller flere organiske bindemidler, tilslag, tilsetningsstoffer og vann eller løsemiddel utvendig/innvendig puss basert på organisk bindemiddel produkt i pasta- eller pulverform, bestående av en blanding av ett eller flere organiske bindemidler, aggregater, tilsetningsstoffer/tilsetninger, med vann eller løsemiddel brukt til utvendig- eller innvendig puss A20
HEA 9
A20
HEA 02
tetningshylse gummikvalitet egnet for gass og vanntette kanaler av kabel- og rørgjennomføringer for brannklassifiserte bruksområder brannstoppende og brannforseglende produkt produkt designet for å opprettholde brannmotstanden til et skilleelement i posisjonen der tjenester passerer gjennom eller ved strukturelle diskontinuiteter som kan oppstå mellom og innenfor brannskillende elementer A20
HEA 9
A20
HEA 02
filler fyllstoff som forbedrer topplakkens holdbarhet fyllstoff beleggmateriale med høy andel fyllstoff, først og fremst beregnet på å jevne ut ujevnheter i underlag som skal males og/eller forbedre overflatens utseende A20
HEA 9
A20
HEA 02
finish for fugemasse et universelt tilsetningsstoff som påføres fugemasseoverflaten og/eller på tilstøtende flater fugemasse stoff som påføres en fuge for å tette den ved å binde seg fast til fugens overflater. stoffet kan slippe ut VOC dersom brukt innendørs HEA 9 HEA 02
lim for alminnelige formål i bærende konstruksjoner ikke-metalisk stoff egnet til sammenføying av materialer gjennom overflatebinding (adhesjon) og bindingen sin tilstrekkelig innvendig styrke (kohesjon) konstruksjonslim ikke-metallisk substans eller anaerobt lim som herder i fravær av oksygen, i stand til å binde sammen materialer ved overflatebinding (adhesjon), og bindingen har tilstrekkelig indre styrke (kohesjon), brukt til konstruksjoner A20 A20
vegglim polymerbasert vegglim dispergert i vann som gir fleksible limfuger og økt adhesjon til plast, metall, gummi og lær lim for alminnelige formål ikke-metalisk stoff egnet til sammenføying av materialer gjennom overflatebinding, og bindingen sin tilstrekkelig innvendig styrke HEA 9 HEA 02
gipsbasert lim for komposittplate og gipsplate gipsbasert lim for kompositt- og gipsplater for generell konstruksjon gipsbasert lim blanding av kalsiumsulfat og andre tilsetningsstoffer der kalsiumsulfatet er hovedkomponenten A20 A20
gipsmørtel et klebende stoff laget av gips som brukes til å dekke overflater og gi isolerende egenskaper til det puss blanding som brukes for å oppnå en innvendig finish, basert på ett eller flere bindemidler som etter tilsetning av vann påføres i plastisk form og som herder etter påføring A20
HEA 9
A20
HEA 02
fabrikkblandet gipsmørtel kalsinert gipspuss, blandet på fabrikk med mineraltilslaget, designet for å fungere som et grunnleggende strøk for så å motta forskjellige finishstrøk puss blanding som brukes for å oppnå en innvendig finish, basert på ett eller flere bindemidler som etter tilsetning av vann påføres i plastisk form og som herder etter påføring A20
HEA 9
A20
HEA 02
trekile kile laget av tre fra tofrøbladete trær tre- og parkettgulv montering av individuelle treelementer installert enten på primærkonstruksjonen eller på undergulvet HEA 9 HEA 02
varmforsinket belegg belegg oppnådd ved varmforsinking beskyttende belegg produkt, i væske-, pasta- eller pulverform, som, når det påføres et substrat, danner et lag som har beskyttende egenskaper; Dette kan omfatte brannbeskyttelse, korrosjonsbeskyttelse, slitasjebeskyttelse etc. A20
HEA 9
A20
HEA 02
merkemaling liquid mixture that, after application to a substrate in a thin layer, converts to a solid film, most commonly to protect, color or provide texture to objects maling pigmentert beleggmateriale som når det påføres et underlag, danner en ugjennomsiktig tørket film med beskyttende, dekorative eller spesifikke tekniske egenskaper HEA 9 HEA 02
ikke-aerosol beskyttende lakk et ikke-trykksatt beleggprodukt som inneholder pigmenter eller harpikser som dispenserer produktingredienser ved hjelp av et drivmiddel, som forhindrer adhesjon og binding av ytterligere belegg til overflaten av det beskyttede elementet og er pakket i en engangsboks for håndholdt påføring , eller for bruk i spesialutstyr for vegtrafikk/markeringsapplikasjoner beskyttende belegg produkt, i væske-, pasta- eller pulverform, som, når det påføres et substrat, danner et lag som har beskyttende egenskaper; Dette kan omfatte brannbeskyttelse, korrosjonsbeskyttelse, slitasjebeskyttelse etc. A20
HEA 9
A20
HEA 02
parkett tregulv med en tykkelse på toppsjiktet på minst 2,5 mm før legging (vanlig definisjon) tre- og parkettgulv montering av individuelle treelementer installert enten på primærkonstruksjonen eller på undergulvet HEA 9 HEA 02
polyuretanlim polyurethane adhesives for use in pre-fabricated timber components for structural use in defined climatic exposure conditions lim for alminnelige formål ikke-metalisk stoff egnet til sammenføying av materialer gjennom overflatebinding, og bindingen sin tilstrekkelig innvendig styrke HEA 9 HEA 02
overflatebehandlings- og fyllstoff av polyuretan overflatebehandlingsprodukt av polyuretan som forbedrer overflatens egenskaper fyllstoff beleggmateriale med høy andel fyllstoff, først og fremst beregnet på å jevne ut ujevnheter i underlag som skal males og/eller forbedre overflatens utseende HEA 9 HEA 02
grunning for treverk stoff i væskeform som påføres en treoverflate for å tette et porøst grunnlag og øke adhesjonsevnen og holdbarheten til overflatebehandlingen. omfatter ikke epoksybaserte primere og primere som er beregnet fpå å beskytte overflaten eller oppløse korrosjon/rust primer stoff i væskeform som påføres en overflate for å tette et porøst grunnlag og øke adhesjonsevnen og holdbarheten til overflatebehandlingen. omfatter ikke epoksybaserte primere og primere som er beregnet på å beskytte overflaten eller oppløse korrosjon/rust A20
HEA 9
A20
HEA 02
tetningsmiddel for rør materiale som brukes til å blokkere passasje av væsker gjennom overflater eller skjøter av rør fugemasse stoff som påføres en fuge for å tette den ved å binde seg fast til fugens overflater. stoffet kan slippe ut VOC dersom brukt innendørs HEA 9 HEA 02
vinduskitt stivt plastskjøtemateriale med høyt mineralfyllstoffinnhold som vanligvis stivner ved eksponering fugemasse stoff som påføres en fuge for å tette den ved å binde seg fast til fugens overflater. stoffet kan slippe ut VOC dersom brukt innendørs A20
HEA 9
A20
HEA 02