Sjekkliste for vellykket implementering

Cobuilder Collaborate kan hjelpe din organisasjon med oppfyllelse av ulike lov- og markedskrav – bl.a. krav til dokumentering av produkter, krav om stoffkartotek, risikovurdering og tiltak mot risiko, m.m. Systemet forenkler valg og dokumentering av produkter iht. miljøklassifiseringssystem, som BREEAM-NOR og Svanen, og implementering av andre miljøkrav i prosjekter.

For å dra full nytte av Cobuilder Collaborate, er det viktig at du bruker systemet som en del av dine forretningsprosesser. Se våre tips for vellykket implementering.

1. Styringssystemer for virksomhetsstyring

Cobuilder Collaborate forenkler integreringen av virksomhetsstyringssystemer i bedriftens forretningsprosesser.

Fordeler av Cobuilder Collaborate ved implementering av prosesser iht. ISO 9001 (kvalitetsstyring)

 • En enkelt platform for mottak av informasjonsleveranser fra dine leverandører som en del av dine eksisterende prosesser

 • Kommunisere enkelt dine informasjonskrav
 • Få på plass en prosess for å sikre at produktene som brukes i prosjektene oppfyller lovkrav
 • Innsamling av produktinformasjon og -dokumentasjon i alle dine prosjekter hjelper deg med å ta beslutninger basert på systematisk evaluering av data

Fordeler av Cobuilder Collaborate ved implementering av prosesser iht. ISO 14001 (miljøledelse)

Cobuilder Collaborate forenkler:

 • Integrering av miljøstyringssystemet i organisasjonens forretningsprosesser
 • Planlegging av tiltak for å oppnå organisasjonens miljømålsetninger
 • Overholdelse av regelverk og kundekrav
 • Operativ planlegging og kontroll

Fordeler av Cobuilder Collaborate ved implementering av prosesser iht. ISO 45001 (arbeidsmiljø og helse)

Cobuilder Collaborate forenkler:

 • Integrering av styringssystemet for arbeidsmiljø og helse i organisasjonens forretningsprosesser
 • Identifisering av risiko knyttet til bruk av helsefarlige kjemikalier
 • Eliminering og reduksjon av risikoen
 • Oppfyllelse av lovbestemte og andre krav
 • Etablering og kontroll av dokumentert information (stoffkartotek i Cobuilder Collaborate)

2. Innkjøpsavtaler

For å dra full nytte av Cobuilder Collaborate, er det viktig at systemet brukes av alle deltakere i prosjektet. Dersom dine leverandører legger til informasjon om produktene de bruker/ leverer til prosjektet, slipper du å gjøre det selv.

Husk å inkludere kravet om bruk av Cobuilder Collaborate i dine innkjøpsavtaler.

Ta kontakt med oss hvis vi kan bistå med utforming av tekster eller dokumenter om Cobuilder Collaborate som du kan sende til dine leverandører.

3. Rutinebeskrivelser

Rutinebeskrivelser er viktige for å kartlegge forretningsprosesser og hjelpe prosjektene i deres implementering. Inkluder bruk av Cobuilder Collaborate som en del av dine rutinebeskrivelser.

Det å tallfeste mål kan bidra til gode rutiner. Du kan etablere nøkkelindikatorer (KPI-er) og rapporteringsrutiner som kan hjelpe deg til å sikre at arbeidet i prosjektene følger dine rutinebeskrivelser. Sjekk hvordan Cobuilder Collaborate brukes i prosjektene – hvor mange leverandører har levert produkter til prosjektet, hvor mange produkter har blitt levert, m.m.

4. Opplæring

Det er viktig at dine ansatte får opplæring i bruk av Cobuilder Collaborate. Vi arrangerer ulike gratis webinarer som gir en innføring i bruk av det nye systemet. Se vårt webinartilbud.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bestille bedriftskurs eller workshop. Vi kan også skreddersy et opplæringsopplegg som er spesielt tilrettelagt din bedrifts behov.