Alle brukere omdirigeres nå automatisk
til nye Cobuilder Collaborate

Ut med det gamle – inn med det nye

Cobuilder Collaborate er det nye verktøyet som har overtatt for ProductXchange. Her kan du se de største milepælene i utviklingen av Collaborate, og enda viktigere – hva som er i vente. For mer informasjon klikk på punktene i tidslinjen under. Du finner fortløpende oppdateringer om kommende funksjonalitet og estimerte datoer.

Vi må lage noe nytt og bedre

Januar 2018

ProductXchange brukes av tusenvis av utførende aktører og har vært på markedet i over 10 år. Men det er nettopp det – i dagens teknologialder er 10 år en veldig lang tid. For å kunne gi brukerne en bedre brukeropplevelse og ikke minst forbedret funksjonalitet, begynte vi med utviklingen av et helt nytt verktøy – Cobuilder Collaborate.

Med ny og sikker teknologi

August 2018

Cobuilder Collaborate er en skybasert løsning som er en del av Cobuilders nye plattform. Plattformen integrerer flere ulike løsninger for å muliggjøre samarbeid og sømløs datautveksling mellom aktører i ulike prosjektfaser. Plattformen utnytter den nyeste Microsoft Azure-teknologi for å gi deg en bedre brukeropplevelse og økt datasikkerhet. Med andre ord – det er sikkert og pålitelig. Finn ut mer om teknologien bak vår nye plattform.

NB! All informasjon som du har lagret i ProductXchange finner du også i Cobuilder Collaborate.

Lansering første versjon

Mai 2019

I mai 2019 var vi klare med den første versjonen av Cobuilder Collaborate. Den hadde som formål å levere grunnleggende funksjonalitet i et nytt og mer intuitivt grensesnitt. Vi takker brukerne for deres positive tilbakemeldinger og konstruktivt innspill, og føler oss trygge på at Cobuilder Collaborate vil bidra til en bedre arbeidshverdag for alle brukere.

Datastyring i prosjekter

ny funksjonalitet

Mai 2019

Dette er en ny funksjonalitet som vil hjelpe byggherrer og entreprenører med å stille krav til ønsket informasjon og egenskaper som standardisert data til ulike formål – miljø, drift, BIM, innkjøp, kvalitetssikring, m.m. På denne måten kan du samle inn dataene direkte fra verdikjeden underveis i prosjektet, sjekke de automatisk mot angitte krav og til slutt levere digitale «as-built» modeller beriket med validerte og verifiserte produktdata. Du slipper å sitte igjen med masse arbeid på slutten av prosjektet for å sjekke om du har fått levert alt som er etterspurt. Funksjonaliteten støtter implementering av EN ISO 19650 i prosjektet. Finn ut mer.

NB! Dette er en tilleggstjeneste – ta kontakt med oss for å få et tilbud

BREEAM-evaluering

ny funksjonalitet

August 2019

BREEAM-funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate gir deg en prosess for valg av produkter og innsamling av relevant dokumentasjon i BREEAM-prosjekter. Ved hjelp av et eget dashbord kan du enklere vurdere, kvalitetssikre og ferdigstille materialdokumentasjonen i prosjektet. Dette vil spare deg for tid og dobbeltføring i Excel. Finn ut mer.

NB! Vi fortsetter med videreutvikling av BREEAM-funksjonaliteten. Følg med i våre nyhetsbrev!

Risikovurdering trinn-for-trinn

ny funksjonalitet

august 2020

Det siste året har vi jobbet tett sammen med brukerne for å utvikle en trinn-for-trinn prosess som vil hjelpe deg med gode risikovurderinger. Du behøver ikke kunnskap om teorien bak – vi geleider deg gjennom alle trinn og sørger for at du kan ta HMS til et nytt nivå.

I tillegg har verktøyet et eget dashbord for å holde kontroll over risikovurderingene utført av verdikjeden. Det vil gi deg bedre oversikt og enklere oppfølging.

Brukere på bedriftsnivå vil også få en oversikt over alle risikovurderinger i bedriften for å holde kontroll over arbeidet med risiko i hele organisasjonen.

Innsamling av FDV-dokumentasjon

ny funksjonalitet

august 2020

Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan du enkelt laste opp og lagre din FDV-dokumentasjon direkte på prosjektet ditt i Cobuilder Collaborate. På denne måten kan du samle inn alt på et sted – både FDV-dokumentasjon om produkter (produktdatablader, vedlikeholdsinformasjon, branngodkjenning, m.m.) og prosjektspesifikk FDV-dokumentasjon (innreguleringsprotokoller, rømningsplan, dørskjema, tegninger, m.m.)

Du kan eksportere FDV-dokumentasjonen og sende direkte på mail. Se den korte videoen under.

Som en del av den nye funksjonaliteten for datastyring i prosjekter, kan FDV-dokumentasjonen kobles til en IFC-modell sammen med all produktdata lagret på prosjektet ditt i Cobuilder Collaborate.

Slik laster du opp og eksporterer din FDV-dokumentasjon.

Vurdering av substitusjonsalternativer

ny funksjonalitet

September 2020

Vi vet at det kan være utfordrende for et prosjekt å ha oversikt over alternative kjemikalier for substitusjonsvurdering. Sammen med brukergruppen for kjemi og stoffkartotek har vi laget en funksjonalitet hvor bedriften kan identifisere alternativer slik at brukerne kan inkludere disse når prosjektet vurderer substitusjon som del av risikovurderingen. Dette vil hjelpe din organisation til å bedre koordinere arbeidet med risiko internt, og ikke minst – gjøre livet enklere for kollegene som jobber med dette i prosjektene.

«The Switch»
Overføring av brukere

15.oktober 2020

Som en del av den gradvise overgangen fra ProductXchange til Cobuilder Collaborate vil alle brukere f.o.m. 15. oktober bli automatisk omdirigert til Cobuilder Collaborate når de logger seg på ProductXchange. Det betyr at meste av funksjonaliteten knyttet til prosjektenes bruk av systemet vil være tilgjengelig slik at du kan gjøre dine daglige oppgaver i Cobuilder Collaborate. Og enda bedre – ved hjelp av egne dashbord vil du kunne se hva som er viktig og hva som gjenstår for å oppfylle prosjektkrav.

NB! Det vil fremdeles være noe funksjonalitet som ikke er tilgjengelig i Cobuilder Collaborate, og ved behov kan du fortsatt logge deg på ProductXchange.

Favorittprodukter og arkivering av SDS

januar 2021

Favorittprodukter

Ved hjelp av denne funksjonen kan du lage en favorittliste av produkter som du ofte bruker i ditt arbeid. På denne måten kan du enkelt legge dem til på prosjektet uten å måtte søke i databasen hver gang.

Arkivering av SDS

Du kan bruke denne funksjonen for å arkivere et sikkerhetsdatablad som ikke lenger skal være med i stoffkartoteket, f.eks. når du er ferdig med å bruke et kjemikalieprodukt i prosjektet.

Eksport av stoffkartotek
varsel om produkter som krever eksponeringsregistrering

februar 2021

Eksport av stoffkartoteket til Excel

Denne funksjonen gjør det mulig å enkelt eksportere prosjektets stoffkartotek til Excel. Dette kan være nyttig hvis du ønsker å sende informasjonen til personer som ikke er knyttet til prosjektet i Cobuilder Collaborate eller for å tilrettelegge for bedriftsinterne HMS-rutiner.

Varsel om produkter som krever eksponeringsregistrering

Du vil få varsel når det finnes nye kjemikalier i prosjektet som krever registrering av eksponerte ansatte i eksponeringsregisteret.

Bulk print av SDS

mai 2021

Ved hjelp av denne funksjonen kan du printe ut / laste ned alle sikkerhetsdatablader i prosjektet, og det vil ikke lenger være nødvendig å logge seg på ProductXchange for å skrive ut stoffkartoteket

Utfasing av funksjonаlitet i ProductXchange

juni 2021

Etter hvert som flere funksjoner kommer på plass i Cobuilder Collaborate vil nå tilsvarende funksjonalitet bli faset ut i ProductXchange. Dette gjør vi for å slippe vedlikehold av to systemer. Brukeradministrasjon er først ut og blir fjernet fra ProductXchange i juni.

Versjonering av risikovurdering

ny funksjonalitet

juni 2021

Denne funksjonen gir deg tilgang til alle risikovurderinger utført på grunnlag av gamle versjoner av sikkerhetsdatablad i prosjektet. Du får varsel når nye versjoner av SDS er tilgjengelige i systemet slik at du kan vurdere om det er behov for å gjøre risikovurdering på nytt. Du kan gjøre risikovurderinger basert på ulike versjoner av samme SDS.

Dokumenter i BREEAM-modulen

juni 2021

Du får tilgang til alle dokumenter koblet til produktene som vises i BREEAM-modulen. På denne måten kan du vurdere all dokumentasjon, også dokumenter som ikke automatisk lukker avvik. Et eksempel på det er dokumentet ECOproduct som bør kontrolleres for å sjekke om produktet oppfyller BREEAM-kravene. Ytterligere informasjon vil være tilgjengelig i systemet for å hjelpe brukerne bestemme om de kan lukke avviket på bakgrunn av vedlagte ECOproduct-dokument.

Onboarding for nye prosjekter

juni 2021

Du får mer informasjon om hvilke trinn du bør følge for å begynne med innsamling av produktinformasjon og -dokumentasjon etter at du har opprettet et nytt prosjekt i systemet. Målet med denne funksjonaliteten er å hjelpe nybegynnere komme i gang med Collaborate.

Svanemerkede prosjekter

ny funksjonalitet

september 2021

Vi lanserer en ny modul som vil forenkle arbeidet med valg av produkter i prosjekter som skal svanemerkes.Ved hjelp av et eget filter vil det være mulig å automatisk sjekke leverte produkter opp mot Svanens Husproduktportal for å sikre at produktene er godkjent for bruk i svanemerkede bygg.

Rapporter på bedriftsnivå

desember 2021

Du kan ta ut ulike typer rapporter på bedriftsnivå som gir status på prosjektene i organisasjonen / regionen.

– Prosjektstatus: Rapporten viser alle aktive prosjekter og gir informasjon om de viktigste nøkkelindikatorene (KPI-er) i prosjektene.

– Kjemikalier: Rapporten viser alle aktive kjemikalier som treffer på filteret. Rapporten er delt i to: kjemikalier som er lagt til av din organisasjon og kjemikalier levert av dine underleverandører.

– Risikostyring: Rapporten gir informasjon om antall risikovurderinger i prosjektene, både de som er utført av din bedrift og risikovurderinger gjort av dine underleverandører.

– BREEAM: Rapporten viser alle aktive prosjekter med BREEAM-krav og de viktigste nøkkelindikatorene (KPI-er) i prosjektene.

Utfasing av funksjoner i ProductXchange

desember 2021

Etter hvert som flere funksjoner kommer på plass i Cobuilder Collaborate, vil vi fortsette med utfasing av funksjonalitet i ProductXchange. Dette gjør vi for å slippe vedlikehold av to systemer. 7. desember fjernes all funksjonalitet for arbeid på prosjektnivå i ProductXchange. Brukere som er bedriftsadministratorer, vil fremdeles ha tilgang til funksjonene for administrering av informasjon på bedriftsnivå inntil disse kommer på plass i Cobuilder Collaborate. Ta kontakt med vårt support-team dersom du ikke finner noen funksjon.

Ny modul for innsamling av EPD-data

ny funksjonalitet

oktober 2022

En ny modul i Collaborate gjør det mulig å samle inn miljødeklarasjoner (EPD) og digitale miljødata direkte fra aktørene som er invitert til prosjektet. Dataene kan enkelt eksporteres og brukes til klimagassregnskap.

Nytt BREEAM-filter

ny funksjonalitet

desember 2022

Vi lanserer et nytt BREEAM-filter i Collaborate som gjør det mulig å sette krav til materialdokumentasjon i henhold til den nye manualen BREEAM-NOR v6.0. Målet er å forenkle innsamling og kvalitetssikring av den relevante dokumentasjonen og hjelpe på denne måten prosjektene med håndtering av de nye sertifiseringskravene.

Eksponeringsregister

januar 2023

Vi lanserer eksponeringsregister i Collaborate. All informasjon som er lagret i eksponeringsregisteret i gamle ProductXchange blir overført til den nye modulen. Prosessen for registrering i eksponeringsregisteret er forbedret, og brukerne geleides gjennom de ulike trinnene

Informasjonsblader på bedriftsnivå

februar 2023

Nå får du oversikt over alle informasjonsblader som er utarbeidet i deres organisasjon. I tillegg lanserer vi en forbedret funksjonalitet for opprettelse av informasjonsblader. Den nye prosessen følger struktur i sikkerhetsdatabladet, og du kan enkelt filtrere obligatoriske felt. Du får informasjon om antall informasjonsblader på prosjektet direkte på dashbordet i prosjektets stoffkartotek og finner full oversikt ved et tastetrykk.

Ny rapport om produkter i organisasjonen

ny funksjonalitet

februar 2023

Vi får på plass en ny rapport om alle produkter som er brukt i din organisasjon. Rapporten gir informasjon om hvilke produkter som har miljødokumentasjon samt hvilke som mangler lovpålagte dokumenter, som sikkerhetsdatablad eller ytelseserklæring. Du kan filtrere på tidsperiode og region eller datterselskap. Rapporten har to deler. I den ene finner du produktene som din organisasjon har lagt til på prosjektene, mens i den andre – produktene som er levert av inviterte bedrifter.

Ut med det gamle!
ProductXchange legges til hvile

Etter hvert som all funksjonalitet fra ProductXchange er overført til Cobuilder Collaborate vil vi fase ut ProductXchange. Dette innebærer at vi avslutter teknisk vedlikehold og støtte av det gamle systemet, og det vil ikke lenger være mulig å logge seg på ProductXchange

mars 2023

NB! Vi vil fortsette med videreutvikling av Cobuilder Collaborate selv etter utfasing av ProductXchange – både for å forbedre eksisterende funksjonalitet og for å levere helt ny funksjonalitet.

Leverandørstatus

ny funksjonalitet

mars 2023

Nytt dashbord og rapport i Cobuilder Collaborate gir informasjon til bedriftsadministratorer om leverandørstatus i organisasjonen. Det vil være mulig å se hvilke bedrifter som er invitert til prosjekter, men ikke har registrert seg i systemet, ikke har akseptert invitasjonen eller ikke har levert produktdata. Dette vil forenkle oppfølging og kontroll av informasjonen som leveres til prosjektene for å sikre at all produktdata er registrert.