Oppdaterte krav i BREEAM-filteret i Cobuilder Collaborate

En midlertidig avklaring i BREEAM-NOR v6 forenkler kravene til produktdokumentasjon for å imøtekomme byggenæringens utfordringer. Slik er de oppdaterte kravene reflektert i BREEAM-filteret i Cobuilder Collaborate.

Les mer om den midlertidige avklaringen i BREEAM-NOR v6

Endrede krav til dokumentering av fravær av miljøgifter

Den midlertidige avklaringen begrenser omfanget av kravet til dokumentering av fravær av miljøgifter iht. emne MAT 02 i manualen BREEAM-NOR v6. Fra 1. mars omfatter dette kravet kun 12 produktkategorier i stedet for alle produkter som bygges inn i prosjektet. Dokumentasjon av fravær av miljøgifter gjelder disse produktkategoriene:

 • Epoxybelegg
 • Gulvtepper
 • Vinyl
 • Cellulosefiber
 • EPS/XPS
 • Translusent isolasjon
 • Modifisert konstruksjonsvirke
 • Limtre
 • Asfalt-takbelegg
 • Tak- eller fasadetekking av kobber
 • Limte dekker
 • Modifisert trevirke (dekker og kledning)

Denne endringen blir også reflektert i Cobuilder Collaborate, og brukere vil kun få varsel om manglende dokumentasjon iht. MAT 02 på produkter som tilhører ovenstående produktkategorier.

Begrenset omfang av kjemikalieregelverk

Det er også begrensninger av kjemikalieregelverket som omfattes av kravet til fravær av miljøgifter. Denne endringen innebærer at produktene skal kun overholde gitte begrensninger, grenseverdier og innholdsstoffer iht. REACH artikkel 59(10) – Kandidatlisten.

Dette forenkler drastisk arbeidet med dokumentasjon av fravær av miljøgifter da nyere miljødeklarasjoner (EPD) inneholder informasjon om stoffer som er oppført i Kandidatlisten. På denne måten kan entreprenørene enklere bevise fravær av miljøgifter.

Cobuilder planlegger for tiden utvikling av funksjonalitet som automatisk sjekker produktenes miljødeklarasjoner for informasjon om stoffer oppført i Kandidatlisten for å forenkle vurdering av produktene som omfattes av kravene i emne MAT 02.

Endringer i kjemikaliefilteret

Begrensningen av kjemikalieregelverket som omfattes av kravet til fravær av miljøgifter blir også reflektert i kjemikaliefiltet i BREEAM-modulen. Dermed blir kjemikaliene i prosjektet kun sjekket for stoffer som er oppført i Kandidatlisten.

Alle endringer i BREEAM-filteret i Cobuilder Collaborate blir implementert 27. februar.

Upcoming webinars

Ingen arrangement funnet!

Related news