Personvernerklæring

Cobuilder International, heretter kalt Cobuilder, forstår at ditt personvern er viktig. For å bedre beskytte ditt personvern, tilgjengeliggjør Cobuilder denne personvernerklæringen som forklarer vår informasjonsinnsamling og behandlingsrutiner, samt valgene du kan ta om hvordan dine personopplysninger (som beskrevet nedenfor) blir innsamlet og brukt. Denne personvernerklæringen styrer behandlingen av dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen skal tolkes i forbindelse med vilkårene for bruk av systemet. Denne personvernerklæringen er en samhørende del av vilkårene for bruk av systemet.

Når vi viser til Cobuilder, mener vi enheten Cobuilder som kontrollerer og behandler dine opplysninger. Enheten Cobuilder inkluderer en rekke produkter og tjenester, samt opplæring i forbindelse med bruk av Cobuilders produkter og tjenester. Denne personvernerklæringen gjelder alle produkter og tjenester som utvikles og styres av Cobuilder.

Hva slags data samler vi inn?

Cobuilder henter inn bare personopplysninger som du gir til oss, samt personlig informasjon om hvordan du bruker Cobuilders nettbaserte produkter og tjenester (online eller offline) på våre hjemmesider som www.cobuilder.com og andre relevante nettsider (referert til som Cobuilders online-tjenester). Personopplysninger skal bety all informasjon om deg som identifiserer deg til Cobuilder eller til en tredjepart. Du kan selv velge hvilke opplysninger du oppgir til oss. Derimot krever enkelte tilbud samt bruk av Cobuilders online-tjenester at du oppgir konkret data (f.eks. ved registrering som bruker, ved bruk av online support eller ved innsendelse av ytterligere opplæringsmateriell).

For å kunne identifisere deg, samler Cobuilder inn nedenstående personopplysninger fra deg. Noen av disse kan være påkrevd under dine besøk på Cobuilders nettsider eller i Cobuilders online-tjenester:

Data Type funksjonell data
Personnavn; Identifiseringsdata
Bedriftsnavn; Identifiseringsdata
Stilling Identifiseringsdata
Bedrifts e-postadresse; Identifiseringsdata
Bedrifts telefonnummmer; Identifiseringsdata
Kontaktinformasjon (Bedriftsadresse: Land, by, postnummer, gateadresse) Identifiseringsdata
Geografisk lokasjon Identifiseringsdata
IP-adresse Identifiseringsdata

Formål med databehandling

Angivelse av personopplysninger er frivillig. Derimot er dette nødvendig for å kunne inngå avtale med Cobuilder. Hvis du nekter å gi Cobuilder ovenstående identifiseringsdata, er Cobuilder ikke i stand til å gi deg tilgang til noen av Cobuilders online-tjenester.

Vi bruker dine personopplysninger med følgende formål:

 • manuell signering av kontrakt for bruk av Cobuilders online-tjenester;
 • automatisk opprettelse av brukerkonto for bruk av Cobuilders online-tjenester;
 • personlig og automatisert kommunikasjon og meldinger sent over e-post eller til din mobiltelefon;
 • automatisert eller manuell behandling av data om surfevaner med hensinkt til å forbedre Cobuilders online-tjenester og til å avdekke ytterligere funksjonaliteter og tjenester/produkter som vil være egnet for deg.

Hvordan vi bruker og behandler din persondata

Cobuilder bruker din persondata til å opprette din personlig konto og bedriftskonto. Formålet med kontoen er å gi deg tilgang til Cobuilders online-tjenester. Da tilgangen er regulert gjennom en avtale med din organisasjon og begrenset til bestemte personer, trenger Cobuilder din identifiseringsdata for å identifisere deg og gi deg tilgang og autorisasjon til å bruke våre produkter/tjenester.

Cobuilder jobber hardt for å forbedre din opplevelse av våre online-tjenester. Derfor samler vi inn og analyserer data om dine surfevaner på alle Cobuilders nettsider og online-tjenester. Hovedformålet med denne databehandlingen er å skape og forbedre de grafiske brukergrensesnittene (GUI) av Cobuilders nettsider og online-tjenester for å gi deg en mer brukervennlig opplevelse. På bakgrunn av den innsamlede informasjonen om dine surfevaner, kan Cobuilder identifisere og tilby ytterligere tjenester, moduler, online og offline opplæring, support-materiell, nedlastbare e-bøker, deltakelse i diverse online og offline begivenheter som vil forbedre din opplevelse og skape verdi for deg og din organisasjon.

Hvor lenge vi lagrer din persondata

Som datakontrollør i henhold til formålene i denne personvernerklæringen lagrer og behandler Cobuilder dine personopplysninger ikke lenger enn nødvendig for de spesifikke formålene identifisert i denne personvernerklæringen. Cobuilder er nødt til å lagre din persondata for en lengre tidsperiode for å overholde juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre retningslinjer og avtaler med kunder.

Vi lagrer din persondata så lenge din brukerkonto er aktiv eller dersom behovet er tilknyttet ytelse av cobuilders tjenester og produkter. For å kunne bistå med saker etter avtalens utløp lagrer og bruker vi din informasjon ved behov for å overholde juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre retningslinjer og avtaler med kunder.

Lagringsperioden varierer avhengig av typen informasjon, formålet og de juridiske kravene for behandling.

Cobuilder lagrer persondata i følgende tilfeller:

 • Når datasubjekt har gitt oss sitt samtykke til behandling av hans/hennes persondata;
 • Når behandlingen er nødvendig for å overholde avtalen;
 • Når det foreligger legitim interesse, lov- eller avtalepålagte krav til å lagre persondata;
 • Når persondata er nødvendig for å sikre normal funksjon av våre systemer

Tilbaketrekking av samtykke og persondata

Alle e-poster og meldinger fra Cobuilder inneholder en lenke hvor du kan Oppdatere dine abonnementpreferanser. Ønsker du å slutte å motta meldinger fra Cobuilder, kan du uttrykke ditt ønske ved å følge lenken og endre dine preferanser.

Dersom du mener at dine personopplysnigner hos Cobuilder er feil eller mangelfulle, har du rett til å be om innsyn, retting eller sletting. Vennligst ta kontakt med oss på support@cobuilder.no.

Dersom du ønsker å klage over Cobuilders behandling av dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med vårt Personvernombud, Henning Kongsgård (mob. +47 90942486, konsgard@cobuilder.no) eller via support@cobuilder.no.

Dersom du fortsatt føler at dine personopplysninger ble behandlet i strid med personvernreglene, kan du ta kontakt med Datatilsynet og sende inn en skriftlig klage.

Juridiske grunnlag for bruk dine personopplysninger

Som online aktør er Cobuilder avhengig av å formidle sin forretningsmodell på alle måter som nettet tilbyr. Hver og en digitalt aktiv person etterlater seg digitale spor ved å surfe på nettet. Disse digitale sporene danner en formue av verdifull informasjon som bedriftene kan stole på for å nå sine målgrupper mer effektivt. Det resulterer i at de kan oppnå sine forretningsmål og drive sin forretning på en fordelaktig måte. Cobuilder henter inn bare personopplysninger som er nødvendige for å tilby deg våre tjenester og oppfylle dinе forespørsler. Dersom ytterligere, valgfri informasjon etterspørres, vil du bli informert om det ved innsamlingen.

Som kontrollør tillater oss EUs personvernforordning 2016 å behandle personopplysninger og gir oss juridiske grunnlag for å gjøre det. Forordningen pålegger Cobuilder å informere og notifisere hver datasubjekt om hva disse grunnlagene er.
Som resultat stoler vi på et av følgende vilkår ved behandlingen av din persondata:

 • Ytelse av kontrakten: i de fleste tilfeller har alle våre kunder inngått en avtale for bruk av våre online-tjenester. For å oppfylle sine forpliktelser som følger av avtalen, samler vi, behandler og lagrer subjektets data i overensstemmelse med Vilkår og betingelser for bruk av den respektive tjenesten.
 • Legitime interesser: på bakgrunn av juridiske grunnlag og legitim interesse behandler vi dine personopplysninger til direkte markedsføring, produktutvikling og –utbedring, samt kommuniskasjon og intelligenssamling.
 • Samtykke: i noen tilfeller skal vi be deg om spesifikk tillatelse til å behandle dine personopplysninger. Vi skal behandle din persondata bare dersom du gir ditt samtykke til det. Du kan trekke ditt samtykke tilbake til enhver tid ved å ta kontakt med Cobuilder på DPO@cobuilder.com.
 • Juridisk forpliktelse: vi er nødt til å behandle dine personopplysninger for å overholde våre juridiske forpliktelser som f.eks. holde oversikt over eksponeringsregisteret på våre kunder.

Eksempler på legitime interesser som ble nevnt ovenfor:

 • Å tilby kunder som besøker vår nettside informasjon og/eller tjenester;
 • Å sende informasjon om nye systemfunksjonaliteter, nyhetsbrev, opplæringsmuligheter og konferanser;
 • Å oppdage og forebygge bedrageri og finanskriminalitet;
 • Å beskytte informasjonssystemer og ta hensyn til cybersikkethet;
 • Å utvikle og utbedre produkter;
 • Å tilpasse kundenes brukeropplevelse og bedre ytelsen, brukervennligheten og effektiviteten på Cobuilders online nærvær;
 • Å gjennomføre og analysere våre markedsføringsaktiviteter

Avsløring av personopplysninger

Cobuilder deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter med mindre det er lovlig påkrevd eller spesifikt nødvendig for å kunne yte de tjenestene fastsatt i avtalen du og din organisasjon har tegnet med Cobuilder.

Vi kan avsløre dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • kriminalitetforebyggelse, etterforskning og rettslige prosesser
 • på anmodning fra politiet
 • på anmondning fra andre rettshåndhevende myndigheter

Merk: Før Cobuilder avslører noen persondata ved en slik anmodning, vil vi først sjekke at anmodningen er ekte.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Din persondata behandles på en forsvarlig måte som garanterer dens sikkerhet, herunder beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved hjelp av tekniske eller organisatoriske tiltak (konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet).

For å sikre god beskyttelse av dine persondata følger Cobuilder rettningslinjene for informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001: 2013.

Cobuilder kan dele noen av dine identifiseringdata eller annen informasjon om dine prosjekter med tredjepartsbedrifter, som for eksempel produsenter, slik at de kan gi deg informasjon om produkter og tjenester du kan være interessert i. Tredjepartsbedriftene skal først bekrefte at din informasjon kun brukes til dette formålet.

Hvis du har gitt ditt samtykke til å motta informasjon om produkter og tjenester fra tredjepartsbedrifter og ved en senere anledning trekker det tilbake, må du selv ta kontakt med tredjepartsbedriften for å informere om det. Du kan til enhver tid be oss om å stoppe overlevering av dine privatopplysnigner til tredjeparter ved å sende oss en e-post til support@cobuilder.no

I noen områder av Cobuilders online-tjenester, vil din kontaktinformasjon være søkbar og tilgjengelig for alle som har tilgang til Cobuilders online-tjenester. Cobuilder kan også tilgjengeliggjøre annen personlig informasjon, men bare med ditt samtykke. Cobuilder kan også bruke eller utgi informasjon og statistikk om sine brukere i depersonalisert form og på anonymt grunnlag.

Hvis du bruker Cobuilders online-tjenester, vil diverse kommunikasjon innen Cobuilders online-tjenerster forårsake overførsel av personopplysninger på tvers av internasjonelle grenser. (Cobuilder er en internasjonal bedrift og har servere i forskjellige lokasjoner, som for eksempel i EU). Derfor ved å bruke Cobuilders online-tjenester gir du samtykke til overførsel av dine personopplysninger til disse lokasjonene.

Du samtykker med at Cobuilder i noen tilfeller kan dele dine personopplysninger internt i organisasjonen. Dette kan resultere i overførsel av personopplysninger innen EØS og andre steder. I så fall vil Cobuilder sørge for at personopplysningene er godt beskyttet og ved behov inngå avtale eller iverksette andre tiltak for å sikre tilstrekkelig beskyttelse.
Kredittkortinformasjon lagres ikke på våre servere.

Du kan nekte å oppgi dine personopplysnigner.

I noen områder av Cobuilders online-tjenester, forespør Cobuilder registreringsinformasjon. Du kan velge å gi eller nekte oss den slags informasjon. Dersom du ikke angir de forespurte personopplysningene, vil du ikke få tilgang til noen av Cobuilders online-tjenester.

Cobuilder er opptatt av å sikre begrenset tilgang til dine personopplysnigner.

I visse tilfeller kan Cobuilder gi dine personopplysninger til tredjerparter der vi mener med rimelighet at vi er lovpliktet til å gjøre det. Dessuten samtykker du med at Cobuilder kan gi dine personopplysninger til visse forretningspartnere og tjenesteleverandører for å kunne levere informasjon, produkter og tjenester til deg. Cobuilder vil aldri selge dine personopplysninger til listemeglere eller agenter for kommersiell utbytte.

Cobuilder vil bruke personopplysnignene som du gir oss for å sikre en bedre opplevelse ved bruk av Cobuilders online-tjenester. Cobuilder kan også sende informasjon om oppdateringer av Cobuilders online-tjenester, om spesielle begivenheter eller om nye produkter som Cobuilder eller våre forretningspartnere introduserer. Denne informasjonen kan formidles over e-post eller telefonsamtaler. Cobuilder gir deg mulighet til å melde deg av ved å bruke veiledningen for endring av preferanser ovenfor.

Du kan endre og rette dine personopplysninger til enhver tid ved å følge veilednignen om oppdatering av dine preferanser eller ved å kontakte Cobuilder på support@cobuilder.no.

Er du en registrert bruker, får du tilgang til å se og endre personopplysningene som er registrert på Cobuilders nettsider og online-tjenester ved å logge deg på din brukerkonto. Du har også rett til å be Cobuilder fjerne alle dine personopplysnigner. Dette kan føre til deaktivering av din brukerkonto.

Surfevaner

Cobuilder bruker cookies og annen sporingsteknologi for å gjøre våre tjenester mer intuitive og brukervennlige, og for å tilby optimisert og tilpasset funksjonalitet under dine besøk på Cobuilders nettsider og online-tjenester. Cookies og annen sporingsteknologi brukes i alle Cobuilders online-tjenester for å identifisere deg, ditt land og dine språkinnstillinger, samt holde rede på din bruk av Cobuilders online-tjenester. Dersom du har en konto, bruker Cobuilder cookies for å kjenne deg igjen og fylle ut diverse registreringsskjemaer for å spare din tid. Cobuilder anvender ikke cookies for å gi deg tilgang til Cobuilders online-tjenester. Dersom du ikke ønsker å bruke cookies i Cobuilders online-tjenester, kan du sette din nettleser til å avvise cookies eller spørre deg om å akseptere dem hver gang.

For å kunne forbedre innholdet i Cobuilders online-tjenester, sporer Cobuilder opp hvor lang tid du bruker på Cobuilders nettsider og online-tjenester, sidene du besøker, samt nettsidenavigasjon du bruker. Cobuilders online-tjenester identifiserer ditt domenenavn og kan hente inn din MAC- og IP-adresse eller andre identifikatorer og informasjon om ditt operasjonssystem. Cobuilder samler også inn informasjon on hvordan du samhandler med Cobuilders online-tjenester.

Ulovlig bruk av Cobuilders programvare

Cobuilder anser piratkopiering av programvarer (som definert i de gjeldende lovene) som kriminell forbrytelse. Vi tolererer ingen ulovlige kopier, bruk eller distribusjon av Cobuilders online-tjenester og vi bruker alle lovlige midler til å stille forbryterne til ansvar. Som en del av disse tiltakene, bruker Cobuilder dataovervåkning og sourcing teknologi innen de lovsatte grensene for å skaffe og overlevere informasjon om brukerne av ulovlige kopier av vår programvare.

Beskyttelse av informasjon

Cobuilder vil treffe rimelige tiltak som er nødvendlige for å beskytte informasjonen du gir oss. Vi tar regelmessig gjennomgang av våre sikkerhetsrutiner og –mekanismer for å sikre tilstrekkelig beskyttelse. Cobuilder forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne og andre erklæringer som omfattes av internasjonalt personvernlovverk for å kunne forbedre sine rutiner innen innsamling og behandling av personopplysninger og sikkerhet samt overholde den gjeldende loven. Cobuilders online-tjenester kan inneholde lenker til andre nettsider eller vise innhold lenket mot tredjepartskilder. Cobuilder har ikke ansvar for personvernsreglene, sikkerheten eller innholdet på disse nettsidene.

Spørsmål

Har du spørsmål eller kommentarer angående Cobuilders personverneklæring, ta gjerne kontakt med oss på support@cobuilder.no.

Cobuilder, april 2018.