Les vårt whitepaper “Hovedmiljøindikatorer for produkter til byggverk”

I dette dokumentet setter vi fokus på evalueringen, vurderingen og analysen av miljøprestasjoner til byggevarer. Det gir en oversikt over de viktigste bærekraftsinitiativene, som f.eks. European Green Deal, Level(s), Green Public Procurement (GPP), og forklarer hvordan de er knyttet til produktenes miljøytelser. Vi har også satt sammen en liste med hovedmiljøindikatorer for produkter til byggverk. Den er utarbeidet ved å kryssreferere de viktigste initiativene til relevante standarder. Hovedformålet er å gjøre pålitelig miljøinformasjon om byggevarer lett å forstå, slik at flere aktører kan nyttiggjøre seg den og utføre gode vurderinger av miljøpåvirkningen til produktene de bruker.

Les dette dokumentet for å lære mer om:

 • Byggebransjens miljøpåvirkning
 • EPD-er som kilder til miljøinformasjon
 • Bærekraftsinitiativer og -policyer og hvordan de er knyttet til bruk av EPD
  • European Green Deal
  • Level(S)
  • Green Public Procurement (GPP)
  • Grønne sertifiseringsordninger for bygg og anlegg
  • Den norske regjeringens klimaplan
 • EN 15804-indikatorer og deres relevans for hvert av de studerte tiltakene / initiativene