Cobuilder Home2019-09-19T14:03:28+02:00

Standard-based data management
solutions for a better built environment

The world of construction is getting digital – our software platform enables full control of your data and a seamless exchange of accurate and up-to-date information across the value chain with improved quality, reduced cost and environmental footprint as the main benefits.

Finn ut mer

Søk leverandører og dokumenter

Finn ut mer

Styring
av produktdata

Med en riktig digital strategi kan du få bukt med inkonsistente data, ugyldige verdier og uønskede duplikater i dine interne systemer, være seg PIM, ERP eller andre. Vi kan hjelpe deg med å strukturere data på tvers av hele din organisasjon og dermed gi deg økt effektivitet, signifikante besparelser og redusert time-to-market.

Cobuilder goBIM

Et felles språk
basert på data

Ved å fremme digitale prosesser kan du skape verdier for dine medlemmer/bransje og dermed sikre din lederposisjon. Du kan implementere fremtidssikre datastrukturer – Data Templates, eller datamaler på norsk, som er den eneste veien til maskinlesbarhet og en heldigital fremtid. I Cobuilder Define kan du sikre at dine datastrukturer styres på en riktig måte ved å involvere eksperter som sitter på den nyeste kunnskapen i feltet.

Finn ut mer

Standardisering
av data
i byggenæringen

Standardisering av data
i byggenæringen

Data Templates , eller datamaler på norsk, er selve kjernen i Cobuilders IT-plattform. Disse malene er utviklet for å sikre en felles fremgangsmåte for alle aktører i en digitaliseringsprosess, både i Norge og resten av verden. Data Templates er selve nøkkelen til robuste datastrategier og databasert samarbeid på tvers av verdikjeden, og vil bidra til markedsvekst for hele byggenæringen.

Cobuilder Define

Datastyring
i prosjekter

Ved å ta i bruk data kan du automatisere tidskrevende prosesser og oppnå bedre samarbeid med andre aktører i verdikjeden. Med strukturerte produkter og bygningselementer på tvers av organisasjonen kan du minimere gapet mellom prosjektering, innkjøp, utførelse, produksjon og drift.

Cobuilder Collaborate

Spesifisering basert
på Data Templates

Vi kan hjelpe deg til å spesifisere krav til ytelsesdata (roller, faser, LOI) ved å bruke maskinlesbare datamaler. Med vårt verktøy Cobuilder Specify kan du enkelt distribuere relevante spesifikasjoner til alle involverte aktører, i deres egne systemer. Med andre ord; et helt nytt nivå av samhandling og automatisering.

Cobuilder Specify

PARTNERE

«Når det kommer til administrasjon av produktdata, føler jeg at Cobuilder har gjort det til en vane å stadig legge lista høyere for industrien. Vi har med glede latt dem ta vare på våre behov når det kommer til produktdata i 14 år.»
Randi Lekanger SkanksaRandi Lekanger, SKANSKA
Finn ut mer
Read the eBook
Read the eBook

Trenger du support?

TIL SUPPORT
Mer informasjon

SISTE NYTT

Kontakt oss