Cobuilder Home2020-09-18T09:03:29+02:00

Finn ut mer Fra 15. oktober blir alle brukere automatisk omdirigert til Cobuilder Collaborate «The Switch»
ProductXchange
Det digitale skiftet i byggenæringen SE VIDEO er kun mulig gjennom strukturerte, standardiserte og interoperable data. FINN UT MER Mer om Cobuilders plattform Digitalisering handler om å ta i bruk data. I dag finnes det et utall IT-løsninger å velge mellom, men ikke alle kan ta deg i riktig retning. Cobuilders IT-plattform er bygget rundt eksisterende og kommende internasjonale standarder for styring, strukturering og utveksling av data. Av den grunn kan du være sikker på at den digitaliseringsjobben du investerer i nå, også vil fungere i en heldigital fremtid. Korrekte og pålitelige data forbedrer kvaliteten på dine tjenester, reduserer kostnader og miljøpåvirkning.

Fra 15. oktober blir alle brukere
automatisk omdirigert til Cobuilder Collaborate

ProductXchange
Finn ut mer

Det digitale skiftet i byggenæringen

er kun mulig gjennom strukturerte, standardiserte og interoperable data.

Finn ut mer

Digitalisering handler om å ta i bruk data. I dag finnes det et utall IT-løsninger å velge mellom, men ikke alle kan ta deg i riktig retning.

Cobuilders IT-plattform er bygget rundt eksisterende og kommende internasjonale standarder for styring, strukturering og utveksling av data. Av den grunn kan du være sikker på at den digitaliseringsjobben du investerer i nå, også vil fungere i en heldigital fremtid. Korrekte og pålitelige data forbedrer kvaliteten på dine tjenester, reduserer kostnader og miljøpåvirkning.

Mer om Cobuilders plattform

Søk leverandører og dokumenter

Finn ut mer

Styring
av produktdata

Med en riktig digital strategi kan du få bukt med inkonsistente data, ugyldige verdier og uønskede duplikater i dine interne systemer, være seg PIM, ERP eller andre. Vi kan hjelpe deg med å strukturere data på tvers av hele din organisasjon og dermed gi deg økt effektivitet, signifikante besparelser og redusert time-to-market.

Cobuilder goBIM

Et felles språk
basert på data

Ved å fremme digitale prosesser kan du skape verdier for dine medlemmer/bransje og dermed sikre din lederposisjon. Du kan implementere fremtidssikre datastrukturer – Data Templates, eller datamaler på norsk, som er den eneste veien til maskinlesbarhet og en heldigital fremtid. I Cobuilder Define kan du sikre at dine datastrukturer styres på en riktig måte ved å involvere eksperter som sitter på den nyeste kunnskapen i feltet.

Finn ut mer

Standardisering
av data
i byggenæringen

Standardisering av data
i byggenæringen

Data Templates , eller datamaler på norsk, er selve kjernen i Cobuilders IT-plattform. Disse malene er utviklet for å sikre en felles fremgangsmåte for alle aktører i en digitaliseringsprosess, både i Norge og resten av verden. Data Templates er selve nøkkelen til robuste datastrategier og databasert samarbeid på tvers av verdikjeden, og vil bidra til markedsvekst for hele byggenæringen.

Cobuilder Define

Datastyring
i prosjekter

Ved å ta i bruk data kan du automatisere tidskrevende prosesser og oppnå bedre samarbeid med andre aktører i verdikjeden. Med strukturerte produkter og bygningselementer på tvers av organisasjonen kan du minimere gapet mellom prosjektering, innkjøp, utførelse, produksjon og drift.

Cobuilder Collaborate

Spesifisering basert
på Data Templates

Vi kan hjelpe deg til å spesifisere krav til ytelsesdata (roller, faser, LOI) ved å bruke maskinlesbare datamaler. Med vårt verktøy Cobuilder Specify kan du enkelt distribuere relevante spesifikasjoner til alle involverte aktører, i deres egne systemer. Med andre ord; et helt nytt nivå av samhandling og automatisering.

Cobuilder Specify

PARTNERE

«Når det kommer til administrasjon av produktdata, føler jeg at Cobuilder har gjort det til en vane å stadig legge lista høyere for industrien. Vi har med glede latt dem ta vare på våre behov når det kommer til produktdata i 14 år.»
Randi Lekanger SkanksaRandi Lekanger, SKANSKA

Les «The Digital Supply Chains: Data Driven Collaboration»

En rapport fra brukergruppen Digital Supply Chains in the Built Environment (DSCiBE)

Last ned
Finn ut mer
Read the eBook
Read the eBook

Trenger du support?

TIL SUPPORT
Mer informasjon

SISTE NYTT