Konsulenttjenester

  • I tillegg til våre SaaS-løsninger tilbyr Cobuilder konsulenttjenester til interessenter på alle nivåer i byggenæringens verdikjede

  • Med over 25 års erfaring tilbyr våre eksperter unik innsikt og kunnskap om digitalisering og standardisering av data i bygge- og anleggsnæringen

  • Våre kunder inkluderer offentlige organer og virksomheter, konsulentselskaper, bransjeorganisasjoner, internasjonale bedrifter og konserner

Konsulenttilbud

360 Data Management Strategi

  • Helhetlig analyse av organisasjonens behov for styring av data

  • Tilpasset virksomhets-/ organisasjonsstrategi og mål

  • Kartlegging av implementering og forslag til tiltak

Styringsveiledning

  • Praktisk bistand og veiledning om datastyring

  • Hjelp med å bruke funksjonalitet i Cobuilder-løsninger (DPP, BREEAM etc.) og Define-dataordboken

  • Gjennomgang av innhold, koblinger, datastruktur

Konsulent til leie

  • Dedikert ressurs som arbeider internt i organisasjonen din med styring av dine data