Priser og avtalevilkår for Cobuilder Supply (tidligere goBIM)

Abonnementet gir Kunden tilgang til følgende i Cobuilder Supply (tidligere goBIM):

Pris baseres på Kundens årlige omsetning
med basis i siste års reviderte regnskap
Pris pr. år.
NOK 0 – 5 mill Kr. 25 800
NOK 5 – 10 mill Kr. 31 500
NOK 10 – 20 mill Kr. 38 600
NOK 20 – 50 mill Kr. 43 100
NOK 50 – 100 mill Kr. 47 800
NOK 100 – 200 mill Kr. 51 200
NOK 200 – 500 mill Kr. 57 750
NOK > 500 mill Kr. 65 100