Pipelife Norge standardiserer all sin produktdata

for å effektivisere interne prosesser og forbedre datakvalitet

Pipelife Norge introduserer
standardisert tilnærming til styring av produktdata

ved å implementere Wienerbergers nye datamodell på konsernnivå

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av konsernet Wienerberger AG som er en ledende internasjonal leverandør av byggematerialer og infrastrukturløsninger.

«Det norske markedet har startet på en spennende reise mot en mer digital infrastruktur, og Pipelife Norge ønsker å ta en ledende rolle i denne utviklingen. Vi ser vårt samarbeid med Cobuilder som instrumentalt for å kunne levere komplett og standardisert informasjon til ulike kunder, og for å møte behovet for en felles informasjonsplattform. Vi ser på Cobuilder og deres løsninger som selve grunnlaget for digitale tvillinger til byggeprosjekter modellert også med våre produkter og løsninger.»

Knut Jøssang, Produktsjef digitale produkt i Pipelife Norge
Pipelife Norge product

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Forretningsbehov

Pipelife Norge identifiserte behovet for å forbedre sitt digitale beredskap og møte markedskrav om høykvalitetsdata for bygningsinformasjonsmodellering.

Utfordringer

En av de største utfordringene for Pipelife Norge var at mesteparten av deres produktinformasjon har vært lagret i lukkede systemer og i filformater som har hindret informasjonsflyt.

Videre har lederne for de ulike produktlinjene hatt delt ansvar for vedlikehold av Pipelife Norges nettkatalog. En slik manuell tilnærming har ført til forskjeller i informasjonskvalitet og -rikdom.

Bedriftens kunder forholder seg ofte til produktinformasjon som er tilgjengelig i ulike bransjedatabaser. Denne informasjonen leveres og styres av grossister, og inneholder i mange tilfeller unøyaktigheter. Derfor har det vært essensielt for Pipelife Norge å kunne kontrollere og levere oppdatert produktinformasjon som er både konsistent, standardisert og maskinlesbar.

Løsning

Pipelife Norge landet på å implementere vår enterprise-løsning for produsenter som består av to ulike verktøy i vår integrerte plattform: Cobuilder Define and Cobuilder Supply (tidligere goBIM).

Cobuilder Define er en dataordbok som Pipelife kan bruke for å lage standardbaserte datastrukturer, kalt datamaler. På denne måten kan de sikre at produktinformasjonen deres er i samsvar med alle relevante norske og internasjonale produktstandarder, og dermed dekke informasjonsbehovene til forskjellige  industriaktører. Dessuten er datamalene spesielt utviklet for å muliggjøre fri informasjonsflyt og sikre at dataene kan brukes i ulike systemer og BIM-verktøy.

Gjennom Cobuilder Supply kan Pipelife strukturere og digitalisere produktdataene sine ved å bruke datamalene som de har laget i Define. I tillegg vil alle produktdata som er lagret i Cobuilder Supply, også være tilgjengelige for alle byggherrer og entreprenører som bruker andre løsninger innenfor Cobuilders integrerte plattform, som f.eks. Collaborate og Cobuilder Pro.

Steg-for-steg implementering

  • Gjennom Cobuilder Define fikk Pipelife Norge tilgang til relevante datamaler som er utviklet av Cobuilder. Produktegenskapene i disse datamalene er hentet fra forskjellige internasjonale og norske standarder samt markedskrav, f.eks. knyttet til miljødata.

  • Pipelifes eksperter kunne lage flere datamaler og tilpasse dem de har tilgang til for å dekke bedriftens spesifikke behov.

  • Ved hjelp av våre eksperter kunne Pipelife Norge samle sine produktdata fra de ulike kildene og filformater informasjonen var lagret i. Deretter ble  dataene importert og lagret i Cobuilder Supply (tidligere goBIM).

  • Pipelife Norge utvikler for tiden sitt PIM-system. Når det er implementert, planlegger de å integrere det med Cobuilders løsninger gjennom våre API-tjenester. På denne måten vil de kunne få tilgang til datamalene sine direkte i sitt PIM-system for å strukturere produktinformasjon, og på den annen side få inn produktdataene som er lagret i Cobuilder Supply (tidligere goBIM).

  • Pipelife Norge vil fremover kunne dra full nytte av Cobuilder Supply-grensesnittet og bruke det som en produktkatalog innebygd på deres hjemmeside. På denne måten kan de levere all informasjon lagret i systemet direkte til sine kunder. Brukerne vil få mulighet til å søke og velge produkter på bakgrunn av relevante egenskaper. Katalogen vil gi kundene tilgang til all produktdata, dokumentasjon og CAD-objekter som enkelt kan deles og distribueres i forskjellige BIM-programvare.

Resultat

Ved hjelp av Cobuilder’s enterprise-løsning kunne Pipelife Norge strukturere sin produktinformasjon, sikre datakvalitet og overholdelse av alle relevante industristandarder. Den planlagte integrasjonen med deres PIM-system vil hjelpe dem til å etablere en klar og effektiv prosess for styring av alle produktdata i en enkelt kilde.

Gjennom Cobuilder Supply (tidligere goBIM) vil Pipelife Norge kunne levere nøyaktige, oppdaterte data og dokumenter til alle sine kunder. Produktinformasjonen blir også tilgjengelig både på Pipelife Norges hjemmeside og til alle de ulike aktørene i den norske byggebransjen gjennom Cobuilders integrerte plattform.