Hva er produktdatamaler og hvorfor bruke dem?

Hver organisasjon har sin egen måte å strukturere data på. Dette er knyttet til bedriftens digitale strategi og IT-infrastruktur. Men for å kunne kommunisere og utveksle informasjon med andre organisasjoner og systemer, er det behov for et felles grunnlag. Vi må ha et felles «digitalt språk» som både mennesker og maskiner kan forstå. Dette vil hjelpe bedrifter til å komme i gang med sine digitaliseringsinitiativer og dra full nytte av moderne digital teknologi. Og enda viktigere – et felles «digitalt språk» er selve nøkkelen for å sette i gang det digitale skiftet i bransjen.

Slik ble produktdatamalene utviklet

Behovet for en felles datastruktur som kan brukes universelt av hele den internasjonale byggenæringen, er allerede identifisert av standardiseringsorganene CEN og ISO. Som et resultat har de i de siste årene arbeidet med utvikling av en felles metode for digitalisering av produktdata – de såkalte produktdatamaler (eller PDTer).

Produktdatamalene omtales også i BNLs nye rapport Digitalt veikart 2.0 som ble lansert i oktober. Ifølge rapporten er de en av de viktige felleskomponentene som må komme på plass for å sikre en samlet digitalisering av den norske byggenæringen.

«Disse produktdatamalene vil være grunnlaget når byggherre og entreprenører setter bl.a. miljøkrav, samt grunnstruktur for varedatabaser.»

Digitalt veikart 2.0

what is a product type infographic

Klikk på bildet for å forstørre.

Hva er en produktdatamal (PDT)?

Produktdatamalen er en felles datastruktur som inneholder ulike produktegenskaper, som f.eks. “varmegjennomgang” eller “innbruddsmotstand”. Slike egenskaper beskriver hvilket som helst produkt på en måte som kan spores til en troverdig kilde, f.eks. produktstandardene som fastsetter hvordan man skal erklære produktets ytelser og metodene de skal testes mot.

Noen produktegenskaper som er innlemmet i PDT’en, er oprettet på bakgrunn av andre industristandarder, som f.eks ISO 14025 og 14040-serien. Disse definerer hva slags informasjon som trengs for å måle miljøpåvirkning og utføre diverse livsløpsanalyser.

Datamalene er spesielt utviklet for å tjene de ulike informasjonsbehovene til alle aktører i byggebransjen. Ved å bruke datamaler som er maskinlesbare og språknøytrale, kan aktørene lage en samling av egenskaper om ethvert produkt eller system for å dekke deres spesifikke bruksområde.

Hvordan utarbeides produktdatamalene (PDT)?

De internasjonale standardiseringsorganene CEN og ISO har utviklet en serie standarder som dekker metoden for utarbeidelse av (Product) Data Templates.

 • EN ISO 23386 Building information modelling and other digital processes used in Construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries

 • EN ISO 23387 Building Information Modelling (BIM) – Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset – Concepts and principles

 • prEN 17473 Product data templates, for products and systems used in construction works, stored in a data dictionary framework – Part 2: Specification of Product data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR)

CEN/TC 442 Standard Infographic

Klikk på bildet for å forstørre.

Bruken av disse standardene sikrer at ingen informasjon går tapt og muliggjør fullstendig automatisert informasjonsutveksling mellom aktørene i hele byggebransjen.

Hva er fordelene med produktdatamalene?

Formålet med produktdatamalene er at alle aktører som etterspør produktdata (f.eks. byggherrer, prosjekterende aktører, entreprenører, drift- og vedlikeholdsansvarlige) og de som leverer produktdata (produsenter, distributører) kan utveksle produktinformasjon ved å bruke samme struktur og samme “digitale språk”.

Standardisering av begreper og definisjoner som brukes i prosjekter sikrer sømløs kommunikasjon mellom ulike systemer. Dette muliggjør implementering av BIM-prosesser under alle prosjektfaser – fra tidlig planlegging til drift og avvikling.

Metoden for utvikling av produktdatamaler og produktegenskapene som er en del av dem, sikrer maskinlesbarhet og kvalitet på dataene. Ved hjelp av unike digitale koder, kalt GUID, som kobles til hver egenskap kan maskiner «lese» og «oppfatte» samme mening uansett lokal kontekst.

I tillegg til å forenkle informasjonsutvekslingen, er datamalene helt avgjørende for å sikre raskere opptak av smart teknologi i byggebransjen. Det å få på plass maskinlesbare data er selve nøkkelen for å kunne ta i bruk digitale tvillinger, tingenes internett, kunstig intelligens og for å etablere digitale markedsplasser slik andre bransjer har gjort.

Hva er nytten av PDT’ene for deg som produsent?

Produsenter kan bruke produktdatamalene for å digitalisere sin produktinformasjon. Noen av de største fordelene er:

 • Bedre datakvalitet: En enkelt sannhetskilde for alle avdelinger og merkevarer, mer effektive og presise anbud, kundene stoler på korrekte og pålitelige data som er lett tilgjengelige.

 • Tilpasse seg nye forretningsmodeller: Ved å digitalisere dine produktdata vil du være i stand til å utnytte alle digitale kanaler – både eksisterende og fremvoksende.

 • Kostnadsbesparelser: Ved å bruke produktdatamalene kan du drastisk redusere kostnadene som er knyttet til administrering av din produktinformasjon i ulike interne og eksterne databaser.

Finn ut mer

Hvordan kan byggherrer og byggeiere nyttiggjøre seg produktdatamalene?

Byggherrens hovedmål er å lykkes med prosjektet og sikre effektiv drift. For å oppnå disse målene, må han sikre godt samarbeid og koordinering med andre interessenter. Her er noen av de viktigste fordelene som byggherrer kan få ved å bruke produktdatamaler:

 • Den smarte måten for å oppnå prosjektmål: forbedret beslutningsevne og økt kontroll på det som blir bygget – kostnader, ytelser, miljøpåvirkning, m.m.

 • Automatisert utveksling og levering av informasjon til andre interessenter i prosjektet

 • Høy datakvalitet gjennom hele byggverkets livsløp: prediktivt vedlikehold, integrering med FDV-systemer, tilgang til historiske data – alt takket være strukturerte data

Hvilke fordeler får entreprenørene ved å bruke produktdatamaler?

På samme måte som byggherrer kan entreprenørene få store gevinster i form av økt effektivitet og bedre konkurranseevne i anbudsprosesser. Entreprenører har dessuten mange ansvarsområder når det gjelder sikkerhet av både materialer og arbeid, samt overholdelse av prosjektkrav. Automatisert validering og verifisering av data om byggverket er essensielt. Noen av de største fordelene er:

 • Velge de beste leverandørene og leveringsmetodene ved å bruke data som er kompatible med integrerte BIM/GIS-modeller

 • Minimere risikoen for tid- og budsjettoverskridelser ved å verifisere at prosjekt- og lovkrav er oppfylt av alle involverte aktører

 • Redusere prosjektkostnader og dra full nytte av ny digital teknologi (LCA, kostnadsberegning, digitale tvillinger, historisk analyse, m.m.)

Finn ut hvordan NCC har tatt i bruk PDT’ene for å innføre papirløs dataflyt internt og for å utveksle informasjon med leverandører.

Les case study

Hvordan kan PDT’ene hjelpe prosjekterende aktører i deres arbeid?

Som en del av den iterative spesifikasjonsprosessen må ulike aktører levere forskjellige data om bygningselementer og produkter i ulike prosjektfaser og på forskjellige informasjonsnivåer (LOI). Her er noen av fordelene for prosjekterende aktører:

 • Enkelt identifisere produktdataene dataene som trengs i alle ledd av informasjonsverdikjeden

 • Skreddersy datamaler etter nødvendige dataleveranser per rolle, fase og informasjonsnivå (LOI)

 • Bruke og gjenbruke spesifikasjoner etter beste praksis og søke etter matchende produkter

Hvorfor bruke Cobuilders datamaler?

 • Våre produktdatamaler er utviklet i tråd med alle relevante standarder for opprettelse av digital produktinformasjon.

 • Produktdatamalene er i kjernen av vår integrerte plattform og kan brukes av alle aktører som benytter våre digitale løsninger.

 • Produktdatamalene som er utarbeidet av Cobuilder er i tråd med Smart CE merking initiativet.

 • PDT utarbeidet av Cobuilder er basert på et felles europeisk teknisk språk i tråd med EN ISO 12006-3

 • Kartlegging av produktegenskapene til ulike klassifikasjonssystemer og BIM-formater gjør det mulig å bruke dataene i ulike systemer og BIM-verktøy.