NCC introduserer
ny prosess for datastyring

Muliggjør effektiv papirløs flyt og oppfyller nye krav fra byggherrer

NCC introduserer ny prosess for datastyring

Muliggjør effektiv papirløs flyt og oppfyller nye krav fra byggherrer

NCC er et av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg- og eiendomsutvikling.
I 2019 hadde de en omsetning på 53 mrd. SEK og 17 000 ansatte.

«Sammen med Cobuilder deler vi en tro på at bruk av åpenBIM-standarder i alle prosesser er den rette veien mot å jobbe med integrert Virtual Design and Construction (VDC) og bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Ved å introdusere den nye prosessen for datastyring samt bruk av standardiserte data er vi i stand til å oppfylle de nye kravene fra byggherrer, og vi kan allerede rapportere forbedringer i våre interne prosesser, innkjøp og kostnadsberegning.»

Egil Berg, Digital Business Development Manager
Case Study NCC

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Forretningsbehov

For å møte nye krav fra byggherrer ønsket NCC å innføre en papirløs arbeidsflyt for spesifisering og valg av bygningselementer som skal brukes internt og under innkjøpsprosessen.

Utfordringer

Bruk av ulike ord og definisjoner i bransjen samt forskjellige datastrukturer og språk i systemene gjør at kvalitetssikring av dataene er tidskrevende, og at datamaskiner ikke kan snakke sammen på en effektiv måte.

Løsning

I samarbeid med Cobuilder har NCC opprettet standardisert data for flere bygningselementer gjennom bruk av Data Templates (også kjent som datamaler eller PDT’er). Dette har muliggjørt implementering av en felles datastruktur og et felles teknisk språk slik at man kan utveksle informasjon – sømløst og digitalt – mellom diverse aktører, til forskjellige formål og på ulike tidspunkter.

Den nye arbeidsflyten for innkjøp ble etablert og testet med leverandører gjennom bruk av Data Templates.

Som en del av prosjektet har NCC også tatt i bruk IFC som et nøytralt, ikke-proprietært dataformat for utveksling og deling av informasjon. Det neste steget er å etablere en kobling mellom NCC og produsentenes databaser. Dataene som blir transportert gjennom IFC defineres og vedlikeholdes i en dataordbok utviklet i tråd med ISO 12006-3 (IFD). Dataene er strukturert ved hjelp av egenskaper og datamaler iht. de nye standardene EN ISO 23386 and EN ISO 23387.

Pilotprosjektet

For dette prosjektet utviklet Cobuilder en helt ny prototype for programvare som skulle testes av NCC.

Prototypen, som kalles Specify, innlemmer alle relevante standarder for styring av data i byggenæringen. På denne måten kan byggherrer og utførende aktører bruke Data Template-strukturer for å stille og håndtere datakrav på tvers av roller, faser og informajsonsnivåer.

Følgende papirløse arbeidsflyt ble utført gjennom Specify-prototypen.

  • Ved hjelp av en datamal setter NCC krav til hvilke data som trengs for et bestemt bygningselement slik at arkitektene kan være helt presise når de legger til bygningselementet i et prosjekt.

  • Arkitekten kan legge inn spesifikasjonsverdier og sende malen videre til produsenten.

  • Produsenten, som sitter på all data, leverer ytterligere informasjon iht. kravene som er stilt gjennom datamalen, og kan innenfor samme datastruktur foreslå forskjellige alternativer – på bakgrunn av sin erfaring og ekspertise.

  • På denne måten kan arkitekten ta en informert beslutning rundt valg av bygningselementet, og returnere en detaljert spesifikasjon av et materiale eller et produkt til byggverk til entreprenøren som igjen kan lagre informasjonen i sin database.

Resultat

Ved å introdusere denne nye prosessen for datastyring har NCC kommet et godt stykke på vei mot å nå sitt mål om en mer effektiv og papirløs arbeidsflyt når det gjelder innkjøp.

Pilotprosjektet viste at ved å bruke Data Templates (datamaler) som basis for datastruktur og digitalt språk, kunne nødvendig informasjon utveksles digitalt  mellom de ulike aktørene, og NCC på sin side kunne opprettholde den røde tråden i informasjonen.

Ettersom informasjonsutvekslingen ble basert på en felles datastruktur for informasjonsutveksling, kunne NCC berike sin database med bygningselementer (Construction Elements Database) og lagre alle data for historisk analyse.

Denne tilnærmingen gir også muligheter for databaseintegrering med strategiske partnere, noe som åpner opp for videre automatisering.

Cobuilder ønsker å takke vår fremtidsrettet partner NCC for deres innspill og know-how som hjelper oss til å utvikle løsninger egnet for å møte byggbransjens behov.