Prisliste og avtalevilkår

Prislisten under gjelder for bruk av Cobuilders systemer Cobuilder Collaborate. (Produsenter/leverandører av kjemiske produkter må forholde seg til prislisten som gjelder for leverandører, denne finnes her.)

Kunder faktureres en gang i året, og prisen fastsettes på bakgrunn av kundens omsetning siste kalenderår.

Prisliste for bruk av Cobuilder Collaborate

Priser for årslisens pr. 01.01.2024:

Prisgruppe (Omsetning siste år) Pris
0 – 1 million Kr 0
1 – 5 millioner Kr 5 250
5 – 10 millioner Kr 8 650
10 – 20 millioner Kr 12 600
20 – 50 millioner Kr 17 700
50 – 100 millioner Kr 27 900
100 – 200 millioner Kr 37 500
200 – 500 millioner Kr 50 000
500 – 1 000 millioner Kr 66 500
1 000 – 2 000 millioner Kr 99 500
2 000 – 3 000 millioner Kr 134 000
3 000 – 5 000 millioner Kr 234 000
5 000 – 20 000 millioner Kr 458 000
> 20 000 millioner Kr 629 000
Det gis rabatt for «konsernstruktur» der morselskap eier minimum 70% av datterselskap i eierstruktur.

Alle priser er eks. mva.

Prisliste for Cobuilder App

PRIS per brukerlisens per år for Cobuilder App pr. 01.01.24:

Ant. brukerlisenser Pris per brukerlisens
0 – 5 kr. 0 (inkl. i Collaborate lisens)
6 – 20 kr 1 050
21 – 50 kr 935
51 – 100 kr 800
101 – 200 kr 665
201 – 500 kr 540
Over 500 kr 400

Alle priser er eks. mva.

Alle priser er eks. Mva:

Alle aktive brukerlisenser til enhver tid vil bli fakturert. Kunder blir fakturert for nye brukerlisenser den påfølgende måneden etter aktivering/bestilling.
For organisasjoner med konsernstruktur beregnes antall brukerlisenser for hele konsernet som helhet, slik at organisasjonen kan dra nytte av lavere priser pga. et større antall brukerlisenser.

Prisliste og avtalevilkår

Følgende priser gjelder pr. 01.01.2024

Antall Sikkerhetsdatablad Grunnbeløp Avgift pr. SDS
1 – 10 NOK 3 050 NOK 560
11 – 30 NOK 16 300 NOK 335
31 – 60 NOK 27 850 NOK 225
61 – 200 NOK 39 500 NOK 110
> 200 NOK 60 650 NOK 56
Kvalitetskontroll av Sikkerhetsdatablad – per gang NOK 335
Forenklet kvalitetskontroll
Gjennomgang av 30 vilkårlige Sikkerhetsdatablad NOK 10 850 per gang
Kontroll av øvrige 10% SDS NOK 335 pr. SDS
Registrering – innlegging av Sikkerhetsdatablad
Innlegging av rådata fra elektronisk fil (word, pdf, o.l.) NOK 225 per SDS
Innleggelse av Sikkerhetsdatablad fra XML – fil NOK 1 050 per time
Pris for koblede Sikkerhetsdatablader mot varer
Antall Sikkerhetsdatablader
1 – 10 NOK 280
11 – 30 NOK 170
31 – 60 NOK 120
61 – 200 NOK 60
> 200 NOK 35

Alle priser er eks. mva