Slik jobber Betonmast med oppfyllelse av kravene i den nye BREEAM-manualen

Nybygget Saga ligger sentralt i Hammerdalen i Larvik, og bygges av Betonmast Buskerud-Vestfold. Som et av de første i Norge, vil Saga bli sertifisert Excellent etter Breeam 6.0-manualen. 

Saga er et kontorbygg i fem etasjer. Bygget er en kombinasjon av massivtre og betongelementer, med grønne tak, solceller og fjernvarme. Prosjektet er viktig for både byggherren Fritzøe Eiendom og entreprenøren Betonmast, da det er et referanseprosjekt innen bærekraft, noe som begge aktører ønsker å profilere seg innenfor.

Viktig med å etablere gode prosesser

Mats Trollsås, HMS/KS leder i prosjektet, forteller om arbeidet og prosessene som Betonmast har fått på plass for å sikre oppfyllelse av kravene knyttet til valg av produkter.

– Det å jobbe med komplekse bærekraftsmål krever god forberedelse, strenge prosesser for kvalitetssikring av materialene som bygges inn og god oppfølging, sier Trollsås.

Mats Trollsås, prosjektingeniør i Betonmast

Betonmast har vært brukere av Cobuilder Collaborate lenge, men prosjektet fikk stort nytte av en inngående innføring i bruk av systemets BREEAM-modul.

– Vi fikk besøk fra Eivind Bye i Cobuilder ved to anledninger der flere av våre underleverandører var til stede. Dette har hjulpet oss med å få bedre forståelse for hvordan vi kan bruke Cobuilder Collaborate og integrere det i våre prosesser. Jeg anbefaler alle BREEAM-prosjekter å ta kontakt med Cobuilder så tidlig som mulig for å få på plass gode rutiner for håndtering av kravene til materialvalg, forteller Mats Trollsås.

Klar informasjon til alle underleverandører er helt avgjørende for å lykkes med oppfyllelse av prosjektmålene. Allerede under kontraktsmøtene har Betonmast satt fokus på BREEAM og diskutert de strengere kravene til valg av produkter i prosjektet.

– Det er veldig viktig å stadfeste hva som er ambisjonene i prosjektet under kontraktsmøtet. Senere, under oppstartsmøtet, diskuterer vi detaljene rundt materialdokumentasjon og prosessene for valg og kvalitetssikring av produktene i henhold til kravene i den nye BREEAM-manualen. Deretter inviterer vi underleverandørene våre til prosjektet i Cobuilder Collaborate hvor de må legge inn alle produkter 14 dager før de blir brukt i prosjektet, forklarer Trollsås.

Når produktene er levert til prosjektet, mottar han en e-post fra Cobuilder som informerer om at det er lagt inn nye produkter. Dette gir han mulighet til å sjekke etter eventuelle avvik og etterspørre manglende dokumentasjon samt kvalitetssikre de tilgjengelige produktdokumentene.

Prosjektet Saga i Hammerdalen i Larvik

Produsenter kan bidra med god produktdokumentasjon

– Den nye BREEAM-manualen stiller strengere krav enn de forrige utgavene, og det har vært behov for innsamling av store mengder dokumentasjon. Det er også mange flere avvik på grunn av kravene om fravær av miljøgifter i emne MAT 02. Her har leverandører en stor jobb med å møte markedets behov. Jeg oppfordrer produsentene til å forberede den nødvendige dokumentasjonen og gjøre den tilgjengelig for utførende aktører som bruker Cobuilder Collaborate da dette vil bidra til raskere og enklere håndtering av kravene i BREEAM-prosjekter, sier Trollsås.

En annen utfordring er gjennomgang av dokumentasjon for å kontrollere om enkelte materialer og produkter oppfyller prosjektkravene. Et eksempel på dette er EPD-dokumentasjon. Disse dokumentene er veldig omfattende, noe som gjør gjennomgangen svært tidskrevende for både Betonmast og deres underleverandører. Derfor jobber entreprenøren sentralt for å skaffe løsninger som leser EPD ved hjelp av AI.

– Det hadde vært mye enklere og mer effektivt om denne dokumentasjonen kan leses opp automatisk. Det pågående arbeidet med digitalisering av produktdata og de kommende kravene om digitale produktpass vil derfor drastisk redusere det manuelle arbeidet med kvalitetssikring av dokumentasjon, mener Trollsås.

Les mer om den pågående revisjonen av EUs byggevareforordning og det kommende kravet om digitale produktpass.

Få kontroll over produktene på byggeplassen

Mats Trollsås og hans kolleger bruker aktivt Cobuilders mobilapp under vernerunder for å sikre at alle produkter er registrert i systemet. Dette er viktig for å unngå avvik som forårsakes av dårlige rutiner for innlegging av produkter.

– Cobuilder Collaborate er en viktig del av våre prosesser for valg og kvalitetssikring av produkter i prosjektet. Hjelpen vi fikk med innføring i systemet har vært spesielt nyttig for oss, og vi takker Cobuilder for den gode oppfølgingen, sier Trollsås.

Han synes at arbeidet i prosjektet har vært både utfordrende og spennende.

– Betonmast legger stor vekt på bærekraft og vi ønsker å fortsette med flere lignende prosjekter. Personlig er jeg også veldig fornøyd med å kunne delta i et av de første prosjektene som skal sertifiseres etter BREEAM-NOR 6.0, sier Mats Trollsås.

Upcoming webinars

Ingen arrangement funnet!

Related news