Ny BREEAM- funksjonalitet i Cobuilder Collaborate

For å forenkle arbeidet med valg og kvalitetssikring av produkter i BREEAM-prosjekter, har Cobuilder gått sammen med brukerne og utviklet ny funksjonalitet som nå er implementert i vårt nye system Cobuilder Collaborate.

Et nytt filter gir oversikt over produktene som omfattes av sertifiseringskravene i BREEAM, hvilke krav som stilles til hvert produkt og hvilke dokumenter som er tilgjengelige. Man kan raskt kvalitetssikre produktdokumentasjonen, godkjenne eller avvise produkter, kommunisere med verdikjeden og laste opp egne dokumenter. Og all informasjon om produktene samt tilhørende dokumenter kan enkelt eksporteres og sendes til ekstern konsulent eller BREEAM-revisor.

– Dette er en funksjonalitet vi har ventet lenge på, forteller Egil Ytrehus, Teamleder Miljø i HENT. Det vil drastisk redusere arbeidet med dokumentasjonshåndtering i våre BREEAM prosjekter og samtidig optimalisere våre interne prosesser. HENT ønsker å fokusere på å bygge bærekraftige bygg, ikke på å løpe rundt etter produktdokumentasjon. Derfor foretrekker vi også å jobbe med leverandører som har all nødvendig BREEAM-dokumentasjon oppdatert i systemet, så slipper vi å bruke tid på å skaffe den selv.

Det stilles stadig strengere krav fra både brukere og myndigheter om å velge bærekraftige produkter, og såkalte grønne prosjekter utgjør en stadig økende andel av entreprenørenes prosjektportefølje. Dette skaper behov for effektive prosesser for håndtering og kvalitetssikring av dokumentasjon relevant for BREEAM-NOR.

– HENT har en målsetting om å være fremst på bærekraft i bransjen, og jobber kontinuerlig med forskjellige tiltak rettet mot reduksjon av avfall og klimagassutslipp. I skrivende stund har vi mer enn 35 ferdigstilte og pågående prosjekter som skal BREEAM-NOR-sertifiseres, fortsetter Egil Ytrehus i HENT.

– Tidligere brukte vi mye tid på å lage egne lister med produkter og dokumenter slik at de kan kvalitetssikres og sendes til BREEAM-revisor. Vi setter stor pris på at Cobuilder lar oss brukere ta del i utviklingen av funksjonalitet som både vi og andre aktører med «grønne ambisjoner» kan dra stor nytte av.

digital twin

Øystein Iversen, Markedssjef i Cobuilder (t.v.) og Egil Ytrehus, Teamleder Miljø i HENT (t.h.)

ProductXchange har lenge hatt et eget BREEAM-filter som benyttes på mange prosjekter. Takket være bidragsytere som HENT har vi i det nye verktøyet Cobuilder Collaborate kunnet ta det hele et stort skritt videre. Og vi er trygge på at den nye funksjonaliteten vil underlette arbeidet med dokumentering og kvalitetssikring av produktene som brukes i BREEAM- prosjekter.

Slik virker det

På samme måte som i ProductXchange kan du også i Cobuilder Collaborate aktivere et dedikert BREEAM-filter som automatisk sjekker og varsler om avvik. Avvik i dette henseende er eventuelle bygningsmaterialer som inneholder stoffer oppført i sjekkliste A20 eller mangler dokumentasjon for fravær av slike stoffer, samt produkter som mangler nødvendig dokumentasjon i henhold til emne HEA 02 Inneluftkvalitet.

I Cobuilder Collaborate har vi introdusert en ny logikk for beregning av avvik som er annerledes enn det man har i ProductXchange.

Dette gjelder for eksempel kjemiske produkter i prosjektet. I tillegg til alle lovkrav tilknyttet bruk av kjemikalier, setter sertifiseringsordningen BREEAM (gjennom sjekkliste A20) ytterligere fokus på de verste substansene som kan medføre miljøskader. Av den grunn har vi valgt å vise alle kjemiske produkter som omfattes av kravene i A20-sjekklisten, også i det nye BREEAM-grensesnittet – ikke bare i stoffkartoteket. Kjemikalier med manglende dokumentasjon for fravær av stoffer iht. sjekkliste A20, f.eks. sikkerhetsdatablad, er merket som avvik akkurat på samme måte som produkter som treffer på A20-filteret.

I tillegg har vi lagt til flere dokumenttyper som lukker avvik på manglende BREEAM-dokumentasjon. Dette gjelder f.eks. grønt Ecoproduct og verifisert EPD (EPD-en inneholder informasjon om utslipp til inneluft som oppfyller kravene i emnet Hea02). Disse dokumentene vil nå lukke avvik som gjelder mangel på dokumentasjon, men de bør kontrolleres for å forsikre at de inneholder den nødvendige informasjonen og/eller at oppgitte verdier oppfyller kravene iht. BREEAM-NOR manualen.

Vurdering av produkter opp mot BREEAM-krav

Sertifiseringsordningen BREEAM stiller veldig spesifikke krav til produktene som brukes på byggeplassen, og for å oppfylle disse trenger man gode rutiner for kontroll av produktdokumentasjonen. Den nye funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate, gir deg mulighet til å kvalitetssikre produktene og dokumentene direkte i det nye BREEAM-grensesnittet.

Du får full oversikt over produktene som omfattes av sertifiseringskravene og kan se hvilke krav som gjelder for hvert produkt og hvilken BREEAM-produktgruppe det tilhører. Under Dokumentstatus får du varsel når et produkt treffer på A20-filteret eller mangler nødvendig dokumentasjon. Ved å trykke på status for et enkelt produkt, så vil du få detaljert informasjon om både krav som produktet oppfyller, samt eventuelle avvik. Du får også direkte tilgang til aktuell dokumentasjon som er tilgjengelig i systemet slik at du kan kvalitetssikre denne. På bakgrunn av dette kan du gjøre en vurdering av produktet opp mot de relevante BREEAM-kravene.

Du kan godkjenne eller avvise produkter, laste opp egen dokumentasjon og legge inn kommentarer. Denne informasjonen lagres i systemet slik at man enkelt kan spore aktivitet og flere personer kan jobbe samtidig med kvalitetssikring av produktene. Se vår brukerveiledning for å finne trinn-for-trinn forklaring av ny funksjonalitet.

Ønsker du å sende oversikten over BREEAM-produktene til en ekstern konsulent eller BREEAM-revisor, kan du enkelt eksportere den til Excel. All tilhørende produktdokumentasjon kan du laste ned i en strukturert zip-fil eller sende direkte per e-post. Se detaljert fremgangsmåte i brukerveiledningen.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende ny BREEAM-funksjonalitet i Cobuilder Collaborate, ta kontakt med oss på support. Vi setter pris på gode innspill som kan hjelpe oss til å gjøre systemet enda bedre.

Vi vil fortsette med videreutvikling av den nye funksjonaliteten for å ytterligere forenkle innsamlingen av dokumentasjon og egenskapsdata knyttet til BREEAM. For løpende oppdateringer følg med i våre nyhetsbrev.

Upcoming webinars

Ingen arrangement funnet!

Related news