Høydepunkter fra buildingSmart-konferansen i Lillestrøm

Av Enzo Blonk, administrerende direktør i Konsenzo og markedssjef for Europa i Cobuilder

Deltakere på buildingSMART-konferansen i Lillestrøm, bilde: bSI

buildingSMART-konferansen på Lillestøm fikk mye oppmerksomhet og tiltrakk mange deltakere fra hele verden.

Cobuilder hadde en aktiv rolle på denne utgaven av bSI-toppmøtet som nylig ble avholdt på Lillestrøm. Hovedtema på konferansen var de kommende endringene i EUs regelverk for byggenæringen, inkludert kravet om digitale produktpass, og utfordringer knyttet til digitaliseringsarbeidet som bransjen står overfor. Toppmøtet ga også en åpen plattform for å diskutere veien fremover når det gjelder bredere implementering av digital teknologi i bransjen. Mer enn 180 foredragsholdere delte erfaring og kunnskap. Arrangementet ble besøkt av representanter fra 39 land og fikk en gjennomsnittlig vurdering fra deltakere på 8,4/10.

En transformativ workshop: «ÅpenBIM og produktpass – er du klar for 55?»

En av de mest fremtredende diskusjonene på toppmøtet var heldagsworkshopen, «ÅpenBIM og produktpass – er du klar for 55?». Hovedtemaet var bruken av åpne standarder, som bSI og GS1, datamaler, dataordbøker, GTIN (Global Trade Item Number), samt viktige aspekter ved EUs regelverk, inkludert EUs grønne givden reviderte byggevareforordningenøkodesignforordningen, og opprettelsen av digitale produktpass.

Forumet inkluderte bransjeeksperter med ulik bakgrunn og fagfelt. Blant deltakerne var Oscar Nieto Sanz, Policy Officer ved EU-kommisjonen, Lars Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder, and Pedro Mêda, professor ved Universitetet i Porto.

På scenen: Enzo Blonk, Hansueli Schmid, Lars Fredenlund, Knut Jøssang, Pedro Mêda. Bilde: bSI

Workshopen var rettet mot et bredt publikum av ulike bransjeinteressenter, som for eksempel produsenter, foreninger, myndigheter, entreprenører og byggherrer. Det sentrale temaet dreide seg om interoperabilitet og hvordan man kan bryte ned informasjonssiloer og forbedre informasjonsutvekslingen for å fremme en mer sammenkoblet verdikjede i byggenæringen. Det overordnede budskapet var klart: For å jobbe på en effektiv og konsistent måte, må interessenter forbedre sine prosesser for informasjonsutveksling ved å implementere felles praksis for styring av data.

Viktig poeng: Sammenkobling og samhandling er helt avgjørende for verdikjeden i byggenæringen. Den skal fungere som en enkelt levende organisme. Det å fjerne informasjonssiloene i bransjen kan kun oppnås ved å ta i bruk åpne standarder som sikrer fri informasjonsflyt.

Endringer i EUs lovgivning og viktigheten av digital teknologi

Under diskusjonene ble det klart at endringene i EUs lovgivning, inkludert revidert byggevareforordning og økodesignforordning, kommer på plass i nærmeste fremtid. Det å vente på at disse endringene blir obligatoriske er ikke lenger en levedyktig strategi. Derfor er det er viktig å begynne å digitalisere data og forberede seg allerede nå.

Videre ble sammenhengen mellom digitalisering og bærekraft understreket. Som Pedro Mêda påpekte i presentasjonen hans om GrowingCircle-prosjektet, kan vi ikke lenger se produkters livsløp på en linear måte. Han omtalte byggevarer som å ha «n-te liv», i stedet for «end-of-life», og understreket viktigheten av gjenbruk og ombruk av materialer og produkter i tråd med EUs bærekraftsmål.

Viktig poeng: Endringer i EUs lovgivning er nært forestående, og digitalisering er selve nøkkelen for å oppnå økt bærekraft.

Bruksområde: Viktigheten av QR-koder, GTIN og GS1 Digital Link

En overbevisende «use case» demonstrerte potensialet til QR-koder, GTIN-identifikatorer og GS1 Digital Link. Ved å skanne en QR-kode på et bygningsobjekt kan ulike interessenter få tilgang til relevant informasjon. Informasjonen som vises, avhenger av brukerens tilgangsrettigheter. For eksempel, skanning med en smarttelefon omdirigerer til produsentens nettkatalog som gir grunnleggende informasjon, som for eksempel monteringsanvisninger eller sertifikater, mens bruk av en spesifikk tredjepartsapplikasjon gir tilgang til miljødata hentet fra produktets miljødeklarasjon (EPD), for eksempel produktets globale oppvarmingspotensial (GWP) eller til vedlikeholdsoppføringer for den spesifikke produktforekomsten.

Nøkkelen for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for alle interessenter er bruken av GTIN. Denne unike produktidentifikatoren, som er utviklet i henhold til en global identifiseringsstandard (ISO 15459), gjør det mulig for brukere å skanne en QR-kode og få rask tilgang til en samling av verdifull produktinformasjon.

Presenterte «use case» demonstrerte den praktiske bruken av det digitale produktpasset og potensialet ved å implementere globale identifiseringsstandarder som muliggjør tilgang til et omfattende datalager gjennom en enkel skanning av en QR-kode.

Viktig poeng: Det å utnytte GTIN som en digital lenke gir sømløs tilgang til nøyaktig produktinformasjon for relevante bransjeaktører.

Deltakere skanner QR-koder, bilde: bSI

Digitalt produktpass: et levende dokument

Deltakerne i workshopen fikk også innsikt i forskjellen mellom statisk og dynamisk informasjon i digitale produktpass.

Statisk informasjon leveres av produsenten og omfatter detaljer, som for eksempel data om råvarer, komponenter, klassifiseringer og sertifiseringer.

Digitale produktpass vil også ha en dynamisk komponent som utvikles etter hvert som produktet kjøpes, installeres og vedlikeholdes. Det digitale produktpasset vil fungere omtrent som et helsekort, som inneholder informasjon om et produkts driftshistorie, vedlikehold og miljøpåvirkning.

I likhet med et helsekort, er det digitale produktpasset et levende dokument, som berikes kontinuerlig med ny informasjon, og hjelper interessenter med å ta informerte beslutninger gjennom hele prosjektets livssyklus.

Viktig poeng: Digitale produktpass kan beskrives som helsekort for byggevarer, og gir kontinuerlig oppdatert informasjon i løpet av livssyklusen til et prosjekt for å støtte beslutningstakere.

På scenen: Lars Chr. Fredenlund

Cobuilder og dataordboken Define

Cobuilder og dataordboken Define

Cobuilders erfaring med implementering av standarder for datamodellering ble godt mottatt under bSI-toppmøtet.

Bransjen har nådd et modenhetsnivå hvor viktigheten av effektive prosesser for styring av data er anerkjent.

Flere og flere organisasjoner i byggenæringen innser fordelene ved å bruke et felles digitalt språk som er basert på standardiserte dataordbøker som Define-dataordboken. Denne tilnærmingen gjør det mulig ikke bare å «snakke» samme digitale språk, men også å forbedre driftseffektivitet og lykkes med overgangen til netto nullutslipp.

Byggenæringens fremtid: det digitale og det grønne skiftet

buildingSMART-konferansen ga verdifull innsikt i det utviklende landskapet i byggebransjen, og understreket behovet for digitalisering, betydningen av bærekraftspraksis og kraften i standardisering og strukturerte data. Cobuilder fikk anerkjennelse for sin rolle i å tilby en praktisk tilnærming til digital omstilling basert på implementering av internasjonale standarder for styring av data som en måte å oppnå fri informasjonsflyt og samhandling på i hele verdikjeden.

Les mer om buildingSMART-konferasen i Lillestrøm på buildingSMART-nettsiden.

Upcoming webinars

Ingen arrangement funnet!

Related news