En game-changer for bygge- og anleggsnæringen

Europeiske land og bedrifter kan nå ta store skritt mot standardbasert styring av dataene sine med lanseringen av en europeisk dataordbok.

De siste årene har flere europeiske land startet egne initiativ for å opprette nasjonale dataordbøker for bygge- og anleggsnæringen. Mange av dem er utviklet ved hjelp av den bransjeinitierte programvareløsningen Define. Nå lanserer Define en stor nyhet, nemlig en europeisk dataordbok. Dette gjør det mulig å ta i bruk et felles digitalt språk basert på standarder i hele den europeiske byggenæringen for å sikre interoperabilitet og effektiv bruk og gjenbruk av data.

– Målet med den europeiske dataordboken er å forene et mangfoldig marked. En dedikert arbeidsgruppe av bransjeaktører i Define deltar i den konsensusbaserte styringen av den europeiske dataordboken, og flere eksperter vil slutte seg for å bringe inn mer kunnskap og ekspertise, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder, norsk programvareleverandør som utvikler og vedlikeholder Define-plattformen på vegne av bransjen.

Fordeler med en felles tilnærming

Det å ha en felles europeisk dataordbok, basert på det tekniske språket i CEN-CENELEC-standardene, vil redusere drastisk arbeidet med utvikling av nye dataordbøker for hvert land fra bunnen av. Det vil også sikre at dataordbøkene følger samme datastruktur, uavhengig av de unike informasjonsbehovene i hvert nasjonalt marked. I likhet med de nasjonale dataordbøkene kan også den europeiske dataordboken være nyttig for mindre bedrifter som ikke har ressursene til å utvikle og vedlikeholde egne dataordbøker.

En annen fordel er knyttet til den pågående revisjonen av EUs byggevareforordning, som tar sikte på å etablere digitale produktpass som en felles, digital måte å dokumentere informasjon på om alle byggevarer i det europeiske markedet.

– I tillegg fremmer revisjonen ytterligere digitalisering av byggenæringen, spesielt innen områder som bygningsinformasjonsmodellering (BIM), loggbøker, digitale produktpass og registre. Dette er en indikator på at industrien mer enn noen gang trenger en felles europeisk dataordbok for å imøtekomme alle kommende endringer, sier Fredenlund.

Slik virker det i praksis

Define-plattformen støtter sammenkobling av ulike dataordbøker. Utviklingen av dataordbøkene følger et etablert hierarki med den europeiske dataordboken på toppen. Den inneholder alle felles europeiske definisjoner og deler dem på tvers av landenes nasjonale dataordbøker. Hierarkiet går lenger ned med de nasjonale dataordbøkene som deler både europeiske og nasjonale definisjoner til bedrifter som har satt opp egne dataordbøker i Define. Dette sikrer at alle bedrifter kan jobbe innen et felles datarammeverk, som gir interoperabilitet og en ressurs som er klar til bruk for organisasjoner som oppretter egne dataordbøker i Define.

Den europeiske dataordboken inkluderer ikke bare et stadig økende antall datamaler, men vil over tid gi tilgang til nye klassifiseringsskjemaer, datakilder og nivåer av informasjonsbehov (levels of information need, også kjent som LOIN). Dette tar brukerne enda et skritt nærmere i implementeringen av en standardisert datastruktur som sikrer full interoperabilitet og fri deling og gjenbruk av dataene. Den europeiske dataordboken er tilgjengelig på definehub.com hvor bransjeaktører kan finne mer informasjon om Define og alle offentlig publiserte dataordbøker.

Upcoming webinars

Ingen arrangement funnet!

Related news