Cobuilder Supply for produsenter

Ditt første skritt mot digitale produktpass

Cobuilder Supply er en digital plattform som hjelper deg med å strukturere og standardisere produktdataene dine og bidrar til strømlinjeformede prosesser for styring av data i bygge- og anleggsnæringen. Cobuilder Supply er utviklet for å gi produsenter, grossister og tjenesteleverandører mulighet til å vise frem deres produkter og opprette digitale produktpass.

Cobuilder Supply gir deg disse fordelene:

  • Økt synlighetog eksponering for produktene dine i en ny markedsføringskanal
  • Få et konkurransefortrinnved å være tidlig ute med å forberede dataene dine for den kommende revisjonen av EUs byggevareforordning og behovet for å utarbeide og levere digitale produktpass (Construction Digital Product Passports)

  • Bredere markedstilgangi fremtiden ettersom produkter med digitale produktpass vil være lettere å selge i og utenfor EU

  • Overholdelse av krav:Oppfyllelse av juridiske og tekniske krav i den reviderte byggevareforordningen

  • Markedsdifferensieringved å vise engasjement i informasjonsåpenhet, kvalitet og bærekraft

Standardiserte produktdata er grunnlaget for strømlinjeformede prosesser

Med Cobuilder Supply blir produktdataene dine strukturert i et bransjeavtalt format, noe som gjør det enkelt for både eksisterende og potensielle kunder å søke, finne og sammenligne produktene dine. Cobuilder Supply består av fire moduler:

Gjør data til ditt konkurransefortrinn med Cobuilder Supply!