Cobuilder Supply
for databrukere

Din portal til digitale produktpass

Cobuilder Supply er en digital plattform som strømlinjeformer styring av data i bygge- og anleggsnæringen. Ved hjelp av Cobuilder Supply kan byggherrer, entreprenører, arkitekter, konsulenter, ingeniører og andre interessenter søke, sammenligne og finne byggevarer basert på pålitelige produktdata, noe som sikrer bedre beslutningsevne og produktvalg.

Cobuilder Supply gir deg disse fordelene:

  • Effektivt valg av produkter:Du kan enkelt finne de rette produktene basert på pålitelige produktdata. På denne måten sparer du tid og sikrer at de oppfyller prosjektkravene dine
  • Smarte beslutninger:Du kan sammenligne produkter basert på ulike kriterier, som ytelse, bærekraft, sertifiseringer, etc., noe som hjelper deg med å ta bedre valg.
  • Redusert tid og kostnadsbesparelser:Rask og enkel tilgang til standardiserte produktdata gir raskere forskning og kutter risikoen for feil og forsinkelser.
  • Bærekraftig bygging:Du kan velge miljøvennlige produkter på bakgrunn av bærekraftsinformasjon som oppfyller standarder for grønne bygg.
  • Informasjonsåpenhet:Plattformen synliggjør de sirkulære og miljømessige aspektene ved byggematerialene du velger å bruke i prosjektene dine.
  • Interoperabilitet:Gjennom systemintegrasjoner kan produktdataene som vises i Cobuilder Supply kobles til andre programvaresystemer, noe som sikrer interoperabilitet og fri informasjonsflyt i organisasjonen din og på tvers av verdikjeden du jobber med.

Standardiserte produktdata er grunnlaget for strømlinjeformede prosesser

Cobuilder Supply er en digital plattform som kan hjelpe deg med å strømlinjeforme innkjøp og gjenbruke data i ulike prosjekter. På denne måten kan du øke effektiviteten og redusere tiden du bruker på å skaffe all nødvendig informasjon fra den mest troverdige kilden – produsenten. Cobuilder Supply for databrukere består av to moduler: