1. OPPSTART

2. INNSAMLING

3. FÅ KONTROLL

4. AS BUILT

Stoffkartotek

Med Cobuilder Collaborate kan du få tilgang til stoffkartoteket direkte på mobilen –
enkelt og alltid oppdatert

Cobuilder Collaborate gir deg et stoffkartotek i henhold til gjeldende lover og forskrifter om arbeid med kjemikalier.

Alle virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette stoffkartotek. Det skal inneholde all informasjon og kunnskap om helsefarlige kjemikalier som brukes, dannes eller frigjøres ved framstilling, pakking og oppbevaring av kjemikalier eller materialer i virksomheten. Stoffkartoteket skal inneholde sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier samt informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer og helsefarlig biologisk materiale.

Her finner du mer informasjon om hovedfunksjonene i stoffkartotek-modulen.

Ved hjelp av et eget filter i Cobuilder Collaborate kan du enkelt identifisere kjemikalier som er underlagt regelverkskrav eller som man bør være spesielt oppmerksom på. Dette vil bl.a. være til stor hjelp i forhold til identifisering av produkter som bør risikovurderes.

Filteret aktiveres automatisk ved opprettelse av prosjektet i Cobuilder Collaborate, men du kan også legge til egne innstillinger.

Standardinnstillinger
Arbeidet med etableringen av felles krav om uønskede stoffer på nasjonalt nivå – et såkalt nasjonalt filter – ble ledet av Cobuilder og brakt sammen ulike myndigheter, bransjeforeninger og entreprenører med forgreninger i forskjellige fag. Det nasjonale filteret skaper en felles ramme og bidrar til at byggebransjen kan opptre mer enhetlig. Dette hjelper også leverandørene av kjemiske produkter i deres arbeid med å imøtekomme slike felles behov fremfor varierende krav fra ulike aktører.

Det nasjonale filteret som først ble utviklet som en del av ProductXchange er også implementert i nye Cobuilder Collaborate. Det blir automatisk aktivert når du oppretter ditt prosjekt i systemet. Finn ut mer om filteroppsettet.

Brukerdefinert filter

Brukerdefinert filter gir den enkelte bruker mulighet til å identifisere problem-stoffer for å hindre at de tas i bruk – enten basert på krav fra byggherrer eller ut fra virksomhetens egen policy. Denne filterfunksjonen kan brukes som tillegg til det nasjonale filteret, hvor man kan utvide sitt prosjektfilter ved å:

  • benytte lister over stoffer som ligger i systemet (f.eks. sjekkliste A20 )
  • legge inn egne stoffer som det skal filtreres på
  • sette egenskaper ved kjemikaliene som det skal filtreres på ut fra kjemikalienes faremerking
  • filtrere på avfallsinformasjon

Slik endrer du filterinnstillingene – se den korte videoen.

Med den nye funksjonaliteten kan du enkelt lage informasjonsblader ikke bare for kjemikaliene på prosjektet, men også for farlig biologisk materiale og stoffer som kan dannes/frisettes ved herding, sveising, osv. Gjennom en egen modul for administrering av informasjonsblader får bedriftsadministratorer oversikt over alle informasjonsblad som er opprettet i bedriften. Se den korte videoveiledningen for å lære mer om den nye funksjonaliteten.

Cobuilder Collaborate hjelper deg til å oppfylle kravet om kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablader.

Kvalitetskontrollen gjøres på vegne av brukerne av Cobuilder Collaborate (tidligere ProductXchange) og sørger for at eventuelle feil og mangler blir kommunisert til nasjonalt ansvarlig leverandør. Retningslinjene for kontroll av sikkerhetsdatablader er utarbeidet av Kiwa Teknologisk Institutt. Finn ut mer.

Etter innføringen av REACH har lengden på sikkerhetsdatablader ог mengden data som de inneholder, blitt adskillig større.

Forenklet sikkerhetsdatablad sorterer ut det aller viktigste om kjemikalien med tanke på førstehjelpstiltak, verneutstyr, tiltak ved utslipp, tiltak ved brann og andre viktige sikkerhetshensyn. Funksjonaliteten ble utviklet i samarbeid med Kiwa Teknologisk Institutt og arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek.

Det forenklede sikkerhetsdatabladet i Cobuilder Collaborate inneholder også en QR-kode som linker til det originale sikkerhetsdatabladet.

Finn ut hvordan du laster ned forenklet SDS – se den korte videoen.

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave. Med Cobuilder Collaborate kan du få stoffkartoteket direkte på mobilen.

  • Last ned en QR-kode leser fra Google play eller Apple store.
  • Skriv ut QR-koden for stoffkartoteket i Cobuilder Collaborate
  • Skann QR-koden med mobilen
  • Du får en oversikt over alle sikkerhetsdatablader i stoffkartoteket. Velg om du vil laste ned forenklet sikkerhetsdatablad eller fullversjon. Du kan filtrere på SDS-navn, leverandør eller produkttype.