1. OPPSTART

2. INNSAMLING

3. FÅ KONTROLL

4. AS BUILT

Risikovurdering

Кrav om risikovurdering og tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier er fastsatt i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 3, og Arbeidsmiljøloven, § 4-5. Cobuilder Collaborate hjelper deg med oppfyllelse av disse kravene.

Klikk på knappene under for å finne ut mer om hovedfunksjonene i modulen for risikovurdering.

I det siste året har vi jobbet tett sammen med arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek for å utvikle en ny trinn-for-trinn prosess for risikovurdering som nå er tilgjengelig for alle brukere gjennom den nye risikomodulen i Cobuilder Collaborate.

Du behøver ikke kunnskap om teorien bak – vi geleider deg gjennom alle trinn og sørger for at du kan ta HMS til et nytt nivå.

Slik utfører du risikovurdering i den nye modulen – se den korte videoen.

Cobuilder Collaborate har et eget dashbord for å holde kontroll over risikovurderingene utført av underentreprenørene i prosjektet. Det gir deg bedre oversikt og enklere oppfølging. Du kan sende tilbakemeldinger om manglende risikovurderinger direkte i systemet. Send enten generell tilbakemelding på status med antall manglende risikovurderinger eller separate tilbakemeldinger om enkelte kjemikalier.

Se den korte videoen for å lære hvor du finner oversikt over risikovurderingene utført av dine underentreprenører og hvordan sende tilbakemeldinger.

Brukere som er bedriftsadministratorer i Cobuilder Collaborate, kan finne en oversikt over alle risikovurderinger utført av bedriften og har tilgang til hver enkelt risikovurdering. Denne funksjonaliteten forenkler kvalitetskontroll av HMS-arbeidet knyttet til bruk av kjemikalier i hele organisasjonen.

Den nye funksjonaliteten er utviklet sammen med arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek for å forenkle arbeidet med substitusjonsvurdering i prosjektene. Bedrifter som jobber aktivt med å identifisere de minst belastende produktene på markedet, kan nå også inkludere dem i såkalte substitusjonsgrupper. Disse kan tas i bruk når prosjekter vurderer substitusjon, slik at prosjektets HMS-ansvarlig enkelt og raskt kan identifisere et godt alternativ for å substituere en kjemikalie med uønskede egenskaper.

Slik bruker du den nye funksjonaliteten. Se den korte videoen.