1. OPPSTART

2. INNSAMLING

3. FÅ KONTROLL

4. AS BUILT

Rapporter i Cobuilder Collaborate

Cobuilder Collaborate gir deg mulighet for å ta ut ulike typer rapporter, noe som gir deg bedre kontroll over produkter, kjemikalier og leveranører på prosjektene i organisasjonen / regionen.

– Prosjektstatus: Rapporten viser alle aktive prosjekter og gir informasjon om de viktigste nøkkelindikatorene (KPI-er) i prosjektene.

– Kjemikalier: Rapporten viser alle aktive kjemikalier som treffer på bedriftens kjemikaliefilter. Rapporten er delt i to: kjemikalier som er lagt til av din organisasjon og kjemikalier levert av dine underentreprenører.

– Risikostyring: Rapporten gir informasjon om antall risikovurderinger i prosjektene, både de som er utført av din bedrift og risikovurderinger gjort av dine underentreprenører.

– BREEAM: Rapporten viser alle aktive prosjekter med BREEAM-krav og de viktigste nøkkelindikatorene (KPI-er) i prosjektene.