1. OPPSTART

2. INNSAMLING

3. FÅ KONTROLL

4. AS BUILT

Oppfyll krav til dokumentering av produkter

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Cobuilder Collaborate hjelper deg til å sjekke om produktene brukt i prosjektet er dokumentert i henhold til Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Alle produkter som tilhører en harmonisert standard skal inneha en ytelseserklæring (DoP) og i enkelte tilfeller også monteringsanvisning. Ytelseserklæringen skal inneholde data om produktets viktigste egenskaper og vil avgjøre om produktet har de nødvendige egenskapene i henhold til TEK.

Cobuilder Collaborate identifiserer automatisk produkter som mangler ytelseserklæring og du kan enkelt sende tilbakemelding til aktuell leverandør om at produktet mangler lovpålagt dokumentasjon.

REACH

Innføringen av REACH har ført til at mer informasjon om kjemikaliers helse- og miljøskadelige egenskaper er lettere tilgjengelig for myndighetene og publikum. Samtidig har bedriftene fått større selvstendig ansvar for dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemiske stoffer.

Cobuilder Collaborate hjelper deg med å sjekke om kjemikaliene som brukes i prosjektet er dokumentert i henhold til REACH. Leverandører av helsefarlige stoffer og stoffblandinger skal forsyne mottakeren med sikkerhetsdatablad (SDS) for oppbygging av stoffkartotek. Ved dokumentasjonsavvik i Cobuilder Collaborate, kan du enkelt etterlyse dokumentasjon hos aktuell samarbeidspartner/leverandør.

Se den korte videoen for lære hvor du finner informasjon om avvik og hvordan sende tilbakemeldinger.

Cobuilder Collaborate hjelper deg med oppfyllelse av krav til dokumentering av materialer i BREEAM-prosjekter.
Cobuilder Collaborate identifiserer automatisk mangel på dokumentasjon eller avvik iht. sjekkliste A20 og emne HEA 02.
Ved hjelp av Cobuilder Collaborate kan du enkelt kvalitetssikre og ferdigstille materialdokumentasjonen i prosjektet.

Finn ut mer om BREEAM-funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate.