1. OPPSTART

2. INNSAMLING

3. FÅ KONTROLL

4. AS BUILT

Historiske prosjekter

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer

I henhold til §5-5 (e) i SAK10, skal ansvarlig foretak kunne vise at det er brukt byggevarer med tilstrekkelig dokumentasjon, slik at det fremgår at produktene oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel § 3-1. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved tilsyn.

I Cobuilder Collaborate kan du enkelt samle inn og lagre all informasjon og dokumentasjon om produktene som er brukt i dine prosjekter.

  • Cobuilder Collaborate hjelper deg til å sikre at produktene er dokumentert i henhold til Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).
  • Alle produkter som tilhører en harmonisert standard skal inneha en ytelseserklæring (DoP) og i enkelte tilfeller også monteringsanvisning.
  • Ytelseserklæringen skal inneholde data om produktets viktigste egenskaper og vil avgjøre om produktet har de nødvendige egenskapene i henhold til TEK.