Trygghet og kontroll på ytelseserklæringer for dine byggevarer

dopcreator-distribution-of-declaration-of-performance

CE-merking og harmoniserte standarder

CE-merking er den mest relevante merkingen for å sikre at en byggevare er i samsvar med den erklærte ytelsen. Ved å CE-merke byggevarer basert på en ytelseserklæring viser produsentene at produktet oppfyller gjeldende krav som er fastsatt i relevant EU-lovgivning om harmonisering.Siden produsenter påtar seg et juridisk ansvar for den erklærte produktytelsen, må de forstå de relevante ytelseskravene og oppgi korrekte data. Gjennom en brukervennlig veiviser hjelper DoPcreator produsentene med å velge produkttypen som en ytelseserklæring skal utarbeides for. Videre sikrer DoPcreator at ytelseserklæringen utarbeides i korrekt format i henhold til kravene fastsatt i Byggevareforordningen.

Oversett dine ytelseserklæringer kjapt, enkelt og korrekt

DoPcreator har i systemet en enkel måte å oversette ytelseserklæringene til flere Europeiske språk.  DoPcreator oversetter ytelseserklæringen øyeblikkelig til flere språk, som er tilgjengelig i systemet, og garanterer bruk av korrekt teknisk terminologi. Innholdet i de tilgjengelige språkene er et resultat av en omfattende forskning og en omstendelig oversettelsesprosess som omfatter etablerte test- og kvalitetssikringsprosedyrer.

 Revisjon og distribusjon

Produsentens ansvar er ikke begrenset til innholdet i ytelseserklæringen, men omfatter også distribusjonen av den, og ved revisjoner må den gjøres tilgjengelig i hele forsyningskjeden. Ved å bruke dataassistert teknologi til å utarbeide og distribuere ytelseserklæringer løser man de viktigste bekymringene knyttet til juridiske ansvar. DoPcreator er et enkelt system for å oppdatere, publisere og distribuere ytelseserklæringer uten ekstraarbeid – online og når som helst.

Se Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) og Byggevareforordningen