Cobuilder og den britiske byggevareforeningen inngår strategisk samarbeid

Cobuilder og den britiske byggevareforeningen inngår strategisk samarbeid

Byggevareprodusentens Forenings søsterorganisasjon i Storbritannia, Construction Product Association (CPA) etablerer nå et initiativ ment å sikre næringen en felles metode for definering av et gitt produkts egenskaper i en nasjonal og felles, europeisk kontekst. Initiativet har fått navnet LEXiCON.

Initiativet har fått bred oppslutning fra hele den britiske næringen, og er ment å definere egenskaper og datasett for spesifisering og klassifisering av informasjon knyttet til produkter i Storbritannia.

– Det å ta imot én og samme mal for en gitt produkttype på tvers av Europas mange land og språk er helt avgjørende for å tilfredsstille myndighetenes og markedets stadig strengere BIM-krav. Som en stor, internasjonal stålprodusent ønsker vi å ha strukturerte digitale produktdata, uttrykt etter allmenngyldige navnekonvensjoner. Konvensjoner som gjør dataene lett forståelig for våre kunder. Av den grunn støtter vi LEXiCON-initiativet for levering av konsistente «Product Data Templates» (PDT) til den britiske og europeiske byggenæringen, sier Alex Small, direktør for BIM og digitale plattformer i Tata Steel UK.

Harmoniserte data for felles trygghet

Det er de harmoniserte, europeiske standardene (hEN) som skal være retningsgivende for datasettene og klassifiseringen av de respektive produktegenskapene. Cobuilder har i flere år jobbet med å utvikle digitalt innhold basert på hEN-standardene, for bruk i sine databaser og digitale verktøy.

Gjennom den nylig inngåtte avtalen, gir Cobuilder LEXiCON lov til å benytte disse datasettene. Med dette blir alle britiske produktdata klassifisert i overenstemmelse med malene som brukes i resten av Europa.

– Vårt samarbeid med den britiske byggevareforeningen CPA, vil støtte opp om det arbeidet Cobuilder legger ned i både Storbritannia og Europa forøvrig. Gjennom vår plattform goBIM gir vi nå alle produsenter mulighet til å levere konsistente og helhetlige, digitale produktdata, til sine kunder på enkel måte. PDT ene som produsentene oppretter og oppbevarer i goBIM, vil gi byggherren trygghet for at alle benyttede produkter tilfredsstiller de krav som er satt. Dette vil også forenkle jobben med innsamling av data til bruk i drift og vedlikeholdsfasen, avslutter Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i coBuilder.