StartBANK og coBuilder inngår samarbeid

StartBANK, som er et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, er ment å sikre sunne konkurransevilkår og en seriøs næring. Nå tilgjengeliggjøres det sanntidsoppdaterte registeret i coBuilders digitale dokumentasjonsverktøy ProductXchange og vice versa.

Bygg- og anleggsnæringen har betydelige utfordringer knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet, useriøse aktører og sosial dumping. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har vært en sentral spydspiss i arbeidet med å skape en respektert og lovlydig næring med like konkurransevilkår for alle.

– Våre medlemmer opererer i en virkelighet hvor etterlevelse av lover og regler ikke bare påvirker den enkelte virksomhetens lønnsomhet og kultur, men også hele næringens troverdighet og omdømme. Vi har derfor i lang tid jobbet systematisk for å gjøre det enkelt å være seriøs og på den måten redusere risikoen for ødeleggende brudd på lover og regler. Det er derfor svært gledelig at StartBANK og coBuilder inngår samarbeid for å gjøre det enklere å velge seriøse aktører, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, i en melding.

Pålitelige forbindelser

Bransjenettverket StartBANK (BANK= Bygg og Anleggsnæringens Kvalitetsregister) er et resultat av pilotprosjektet «Seriøsitet i byggenæringen.» Et samarbeidsprosjekt mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og norske myndigheter, påbegynt allerede i 2000. Et prosjekt som siden har blitt kontinuerlig videreutviklet for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggenæringen. Blant innkjøperne i bransjenettverket finner vi aktører som: Backe Gruppen, Mesta, Peab, NCC, Skanska, Veidekke, Kruse Smith og ISS Facility Services.

– StartBANK skal støtte opp om seriøse leverandører og gi innkjøpere trygghet gjennom oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Mer enn 4.700 leverandører evalueres fortløpende etter forhåndsbestemte og allmenngyldige kriterier. Noe som igjen gir innkjøpere en åpen og sikker løsning for kontroll av sine respektive leverandører av ulike tjenester og produkter. På den andre siden gir StartBANK leverandørene en rettferdig mulighet til å konkurrere på like vilkår innenfor lovens rammer. Ved å utveksle data med productXchange skaper vi med andre ord enda større forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører som vil være seriøse, sier sector manager Carsten Krøger i StartBANK.

Naturlig integrering

Lars Christian Fredenlund, administrerende direktør i coBuilder, anser utvekslingen av deltagende virksomheter mellom StartBANK og productXchange som et naturlig skritt i retning av en mer transparent og seriøs næring.

– Vi har lenge sikret byggenæringen – både nasjonalt og internasjonalt – korrekt, nøyaktig og dyp produktdokumentasjon i henhold til gjeldene regelverk, langs hele bransjens kronglete verdikjede. At vi nå også inkluderer tjenesteytere anser jeg som en nødvendig, naturlig og riktig utvikling. Ved å tilgjengeliggjøre denne informasjonen i våre verktøy, tilbyr vi et nøyaktig og etterrettelig instrument for å sile vekk useriøse leverandører, sier Fredenlund.

Oppdatert i sanntid

Onarheim er av den oppfatning at mye av det som skal skje innenfor digitaliseringen av byggenæringen i den nærmeste fremtid er knyttet til kobling mellom BIMen og produktinformasjon, gjennom et digitalt og åpent utvekslingsformat. Han mener bruk av BIM vil få en ny dimensjon når denne informasjonen tilgjengeliggjøres, spesielt med tanke på distribusjon og utnyttelse av produktdata. Altså «I’en» i BIM.

Leverandørene som inngår i StartBANKs register, oppdateres daglig ut fra respektive kilder. Disse kildene er blant annet: online kredittvurdering fra Bisnode (D&B), ferske innbetalinger av MVA fra Skattedirektoratet, regnskapstall med revisoranmerkninger fra Brønnøysund, skatteattester, dokumenterte forsikringer og attesterte arbeidsforhold i henhold til allmengjøring. I tillegg sjekkes den enkelte leverandør opp mot registeret for mesterbrev, anmerkninger fra arbeidstilsynet og tilsynsdata fra Direktoratet for Byggkvalitet.

– I productXchange kan den hardtarbeidende og seriøse innkjøper – eller leder – hente ut avvikslister over sine underleverandører og raskt slå fast hvem som har papirene i orden, og hvilke som ikke har det. Det er også enkelt å utelukkende invitere potensielle underleverandører som har sitt på det tørre. Systemet favoriserer med andre ord de seriøse og gjør livet surt for de som skor seg på å undergrave våre vedtatte normer for solid og etterrettelig drift, avslutter Fredenlund.

Carsten Krøger i StartBANK (t.v.) og Lars Chr. Fredenlund i coBuilder skal gjøre det enklere å sile vekk de useriøse i jungelen av aktører i byggenæringen.
Carsten Krøger i StartBANK (t.v.) og Lars Chr. Fredenlund i coBuilder skal gjøre det enklere å sile vekk de useriøse i jungelen av aktører i byggenæringen.

2018-04-11T15:59:30+00:00 september 28th, 2016|StartBank|