Standardiserte-informasjonsprosesser-for-byggenæringen

Standardiserte informasjonsprosesser for BAE-næringen

BAE-næringen har i det siste sett mange standardiseringsinitiativer målrettet mot innføring av universelle forretningsprosesser for bedrifter og prosjekter. Blant disse er noen som industrien kjenner godt til – BNL Digitalt Veikart, buildingSMART data ordbok, ISO standardene utviklet av CEN 442. En vesentlig del av prosessene omfatter levering, innsamling og informasjonsforvaltning (data, dokumenter, tegninger, 3D objekter) i løpet av byggets eller anleggets livssyklus.

Digitale informasjonsprosesser blir tatt i bruk av stadig flere aktører i næringen for å takle stagnerende produktivitet og kostbare utfordringer med kommunikasjon og koordinasjon av prosjekter. Standardiserte digitale prosesser rundt informasjonskrav er avgjørende for en mer effektiv bygging, drift og forvaltning av bygg og anlegg.

I øyeblikket utarbeides det en internasjonal standard for informasjonsforvaltning innenfor BIM – ISO 19650-1. Nedenfor finner du en oppsummering av hovedpoengene i standarden:

Typer informasjonskrav

Informasjonskrav (IR, Information Requirements) i BIM sammenheng står for all informasjon som benyttes av ulike aktører under de ulike fasene av byggets eller anleggets livssyklus. Det vil si at informasjonskrav bestemmer hva slags dokumenter, geometri og data som kommer til å legges inn i en asset information model (AIM), eller digital tvilling, under driftsfasen og etterpå i en project information model (PIM), eller digitalt prosjekt, under leveransefasen.

Informasjonskrav ifølge ISO 19650-1 er:

Hvordan henger disse sammen da?

Organisational Information Requirements

En organisasjon eller person påbegynner et bygge- eller anleggsprosjekt for å oppfylle noen strategiske forretningsmål. Disse forretningsmål settes i forhold til ulike aktører, f. eks. sluttbrukere eller til og med samfunnet, og kan uttrykkes som ulike informasjonskrav om drift og forvaltning, overholdelse av forskrifter osv. Det vil si, OIR setter informasjonskrav på høyeste nivå.

Project Information Requirements

I prosjekteringsfasen blir OIR overført og tilpasset det konkrete prosjektets informasjonsbehov. Project Information Requirements (PIR) dannes utfra byggherrens og sluttbrukerens informasjonskrav (client og asset owner/operator). Ulike sett av prosjektkrav settes til de ulike prosjektfasene. Derfor brukes PIR når Exchange Information Requirements (EIR) angis for å optimalisere levering av produktdata fra leverandører i forhold til kravene satt av byggherren eller andre aktører.

Exchange Information Requirements (EIR)

Det store antallet aktører involvert på et prosjekt betyr at det settes informasjonskrav på mange nivåer og mellom ulike partier. EIR omfatter alle involverte underentreprenører og leverandører for å sikre at PIR tilfredsstilles på hver fase av byggets eller anleggets livssyklus.

Asset Information Requirements (AIR)

Generelt handler AIR om drift av bygg, anlegg, byggedel osv. Det er viktig å angi AIR i flere faser av bygget/anleggets livssyklus og å ta i betraktning forutsigbare faktorer som planlagt og reaktiv vedlikehold, inspeksjon av branutstyr, erstatning av komponenter osv.

Her kan digitale verktøy hjelpe

En digitalisert prosess for informasjonsforvaltning betyr at alle involverte – byggherre, entreprenør, underentreprenør, forvalter og sluttbruker har tilgang til all nødvendig informasjon til enhver tid. Vi i coBuilder har utviklet en portefølje av nettbaserte dataløsninger som sørger for informasjonsflyt uten avbrudd gjennom alle faser av prosjektering, bygging og drift. Vårt fokus på standardisering sikrer en prosess for innsamling, validering, og distribuering av informasjon som er tilpasset til ethvert prosjekt og oppfyller aktørenes ulike krav.

Vil du vite mer om digitalisering av bygg- og anleggsnæringen?

Abonner på vårt nyhetsbrev!

2018-04-24T20:32:18+00:00 oktober 19th, 2017|BIM|