Informasjonsutveksling ved bruk av BIM2019-04-11T08:47:50+00:00

Informasjonsutveksling ved bruk av BIM

Tid: 22 mars 2019. kl. 9.00-15.00

Sted: Vollsveien 9-11, 1327 Lysaker

Pris: kr. 1400,-

Meld deg på

Som en introduksjon til vår nye løsning Cobuilder Collaborate som gradvis skal erstatte ProductXchange, ønsker vi fremover å invitere til en serie kurs. Først ut er den nye standarden for informasjonsforvaltning i den digitale byggenæringen – ISO 19650, del 1 og 2, som er utviklet på grunnlag av den britiske standarden BS1192 og den offentlig tilgjengelige spesifikasjonen PAS 1192-2. Cobuilder har over 3 års erfaring fra mer enn 30 prosjekter i Storbritannia, der vi sammen med byggherrer og entreprenører har utviklet vår løsning Cobuilder Collaborate. Gjennom dette samarbeidet har vi lært mye som vi ønsker å dele med aktører i Norge.

Hvem er dette seminaret for:
byggherrer, entreprenører, grossister, prosjekterende og produsenter

Innhold:
Dette kurset vil gi deltakere innsikt i de nye norske BIM-standardene (IFC, IFD, IDM) med hovedvekt på de nye standardene ISO 19650 1&2 som også blir implementert som Norsk Standard. I tillegg ønsker vi å gå litt på innsiden av de kommende standardene for Data Templates som brukes for å etablere «Norsk kontekst» iht. BNLs «Digitale veikart». Vi får praktiske eksempler fra Storbritannia der Cobuilder har jobbet med disse standardene i over 3 år.

Våre foredragsholdere:

Lars Fredenlund
Lars FredenlundCEO Cobuilder

• Lars er administrerende direktør og grunnlegger av Cobuilder AS;
• Teknisk leder i to EU prosjekter; ChemXchange og ProductInfoX;
• Ledende figur i buildingSMART Data Dictionary arbeidsgruppe;
• Rådgiver til nasjonale og europeiske foreninger om innsamling og bruk av digitale data.

Knut Mathisen
Knut MathisenIndustry Development Manager GS1
• Knut jobber med BAE bransjen i GS1.

• Over 20 års erfaring innen digitalisering av kunde- og forretningsprosesser som konsulent og fra operative roller i luftfart, reiseliv, telecom og byggevarer.

Henning Kongsgård
Henning KongsgårdChief Enterprise Architect
• Henning er IT Leder i Cobuilder AS;
• Medlem av standardiseringskomitèr hos buildingSMART Norge og buildingSMART International;
• Prosjektleder av to EU prosjekter: ChemXchange and ProductInfoX.
Espen Schulze
Espen SchulzeDirector of Research and Development, Cobuilder
• Espen leder Cobuilder sin R&D avdeling;
• Medlem av CEN TC 442 – WG4 – Support Data Dictionaries;
• Medlem av Dictionaries Technical Support Group innen buildingSMART International.
Pete Foster
Pete FosterCEO Cobuilder UK Ltd

• Pete er aktivt medlem av UK BIM Community
• Styremedlem i BIM2M4 og gruppemedlem i BIM4SME

08.30 – 09.00Registrering og kaffe
09.00 – 09.50Den digitale markedsplass og digitale tvillinger, bruk av GTIN og Data Templates. Hvilke endringer vil BIM-standardiseringen åpne for og hvordan vil dette kunne påvirke de ulike aktørene – Lars Chr. Fredenlund og Knut Mathisen GS1.
09.50 – 10.30Introduksjon til prinsippene bak IFC, IFD (bSDD) og IDM Henning Kongsgård
10.30 – 11.00Asset Information Management – Beste praksis i Storbritannia, Pete Foster
11.00 – 11.15Kaffepause
11.15 – 11.45Norsk kontekst – vinduer og gipsplater er de første produktområdene det arbeides med. Den kommende standarden for Data Templates kan brukes til mer enn å bare strukturere produktdata. Få informasjon fra personen som har ledet dette standardiseringsarbeidet i CEN. Espen Schulze
11.45 – 12.30Implementering av ISO 19650 i bygg- og anleggsnæringen i Norge: Prinsipper ved bruk av denne nye standarden – Lars Chr. Fredenlund
12.30 – 13.15Lunsj
13.15 – 14.00Implementering av ISO 19650 i bygg- og anleggsnæringen i Norge: Prinsipper ved bruk av denne nye standarden – Lars Chr Fredenlund
14.00 – 14.45Utvikling av Organisation Information Requirements (OIR) og Asset Information Requirements (AIR). Vi viser i praksis hvordan man i Cobuilder Collaborate utvikler datakrav som kan brukes til innkjøp, prising, produksjon og drift og vedlikehold.
14.45 – 15.30Innsamling av data for drift og vedlikehold, kobling av data til BIM-modell og levering av «as-built» modell. Vi viser bruk av Cobuilder Collaborate for beriking av IFC-modell med data.