Seks grunner for hvorfor du bør velge et sentralisert system for datastyring

I vår digitale tid er data en av våre mest verdifulle ressurser. I byggebransjen er produsentene den mest troverdige kilden til informasjon om byggevarer, og nettopp denne informasjonen kan skape verdi for alle aktører i prosjektene – især om den finnes digitalt.

Som en del av våre konsulenttjener, gjennomfører vi undersøkelser av hvordan bedrifter håndterer sine data. Målet er å identifisere måter for å effektivisere arbeid knyttet til informasjons-/datahåndtering samt estimere potensielle besparelser.

Her finner du en kort oppsummering av de vanligste kostnadsdriverne knyttet til datastyring i bedriftene vi har samarbeidet med.

75% av bedriftene vi samarbeider med mener at eksterne databaser i stor grad inneholder utdatert informasjon.

Administrering av eksterne databaser er en oppgave som ofte blir oversett. Mange av våre kunder har uttalt at oppdatering av eksterne databaser gjøres sjelden, typisk en gang i året, og ofte er det et glemt og/eller et delt ansvar.

Dette har en åpenbar innvirkning på kvaliteten av data som leveres til verdikjeden.

Det er lite tvil om at automatisering av tidkrevende manuelle vedlikeholdsprosesser er den eneste måten å oppnå god kvalitet og høyere effektivitet.

Hvor mye ressurser bruker din bedrift på manuelt vedlikehold av eksterne databaser?

Som en del av våre konsulenttjenester kan våre eksperter hjelpe deg med å estimere mulige kostnadsbesparelser. Ønsker du en rask pekepinn? Prøv vår kalkulator her.

Våre kunder rapporterer at de bruker mer enn 2000 arbeidstimer årlig på å administrere produktdata i forskjellige interne databaser og eksterne datasiloer.

I de fleste bedrifter administreres produktinformasjonen av ulike avdelinger: teknisk, produkt-, markedsavdeling m.fl.. Hver avdeling oppdaterer manuelt egne databaser, produktkataloger og i mange tilfeller Excel-ark. Oppgaver som dataregistrering, konvertering til forskjellige formater, sporing og overføring av manglende data, fjerning av dataduplikater, vedlikehold av produktbeskrivelser på forskjellige språk, er alle oppgaver som krever mye manuelt arbeid og ikke minst – tid.

Ved å automatisere slike prosesser kan du drastisk redusere det manuelle arbeidet, og dermed relaterte kostnader og igjen – tid. Verdifull tid, som heller burde vært brukt på verdiskapende aktiviteter.

Som en del av våre konsulenttjenester, kan våre eksperter hjelpe deg til å indentifisere måter for å forbedre datahåndtering i bedriften og kan estimere kostnadsbesparelsene som kan oppnås.

Rundt 30% av produktinformasjonen som leveres av grossister og produsenter har en eller flere feil.

Det er som kjent menneskelig å feile. I tillegg til å være tidskrevende, gir manuell håndtering av data økt risiko for feil og duplikater. Enkle feil, isolert sett, kan ha store konsekvenser for dine kunders arbeid og/eller arbeidet til de ulike avdelinger i din egen organisasjon. Slike feil tar dessuten lang tid å oppdage og kan være vanskelig å korrigere før det er for sent.

Som en del av våre tjenester tilbyr vi et verktøy som hjelper produsenter til å kartlegge sine data som er lagret i forskjellige formater, systemer og excel-ark. På denne måten kan de automatisere dataregistrering i de ulike avdelingene og redusere risikoen for menneskefeil forårsaket av manuell datainnføring.

Produsenter som bruker Cobuilder goBIM som et sentralisert datahåndteringssystem, har uttalt at de har kvittet seg med dataduplikater og generelt finner veldig få feil i sine data. Cobuilder goBIM har dessuten egen funksjonalitet for datavalidering og gir brukerne en prosess for styring av dataene (eng. data governance) som er i tråd med den nye standarden EN ISO 23386. Dette reduserer ytterligere risikoen for feil og dataduplikater.

Feil produktleveranser påvirker bunnlinjen.

Våre undersøkelser viser at de fleste bedrifter har en årlig avskrivning for feil produktleveranser. Feil eller manglende produktdata i organisasjonen er en av årsakene til slike problemer.

Ved å styre dataene i et sentralisert system kan du forbedre effektiviteten i logistikkavdelingen og kutte unødvendige kostnader.

Våre kunder oppgir at innhenting- og bearbeidelse av informasjon for anbud / tilbud vanligvis tar opptil 1 uke.

Innhenting av informasjon og utarbeidelse av dokumentasjon for ulike anbud og tilbud er en langsom og tungvint prosess. Det å få tak i den rette informasjonen krever ofte samarbeid mellom ulike avdelinger i organisasjonen og tar lang tid. Dette resulterer i tapte frister og ikke minst – tapte inntektsmuligheter.

Det å levere produktinformasjon til kunden er en viktig del av bedriftens tjenestetilbud. Selv om de fleste produsenter opprettholder en digital katalog på sin nettside, mottar de likevel en rekke kundehenvendelser hver dag. Dette skyldes ofte at kunden sliter med å finne den rette produktinformasjonen i PDF-filene som er tilgjengelige i katalogen.

Våre undersøkelser viser at bruk av et sentralisert datastyringssystem kan hjelpe deg med å redusere tiden for innhenting av informasjon med opptil 50%.

Ved å bruke Cobuilder goBIM som en produktkatalog direkte på din hjemmeside, kan kundene dine søke, sammenligne og velge riktig produkt på bakgrunn av deres konkrete kriterier – uten å bla seg igjennom endeløse PDF-filer.

Produsentene vi samarbeider med oppgir at de må tilpasse dataene til ulike formater for å oppfylle krav fra kunder.

I dag er det en rekke digitale løsninger tilgjengelig i markedet. På grunn av manglende standardisering bruker disse løsningene forskjellige modeller for å strukturere dataene. Dette fører til et økende behov for omarbeiding av produktdataene for å oppfylle kundens spesifikke krav.

Ved å ta i bruk et sentralisert datastyringssystem spesielt utviklet for håndtering av data i byggebransjen, blir dataene dine automatisk kartlagt til forskjellige formater og klassifiseringssystemer. På denne måten kan du spare timevis av manuelt arbeid hver gang du mottar en forespørsel om å levere data i et bestemt format.