Samhandling-i-BAE-naeringen-gjennom-digitale-loesninger

Samhandling i BAE-næringen gjennom digitale løsninger

Under det digitale skiftet har mange aktører i BAE-næringen identifisert behovet for standardisering, åpne formater og samhandling mellom digitale løsninger.

Byggherrer og utførende i Norge har for lenge brukt systemer som hjelper dem med å kontrollere sine prosjekter digitalt, sette krav til produktegenskaper og benytte seg av produkter som er dokumentert i henhold til lovkrav og som ivaretar helse- og miljøkrav.

For å få de nye digitale prosessene og løsningene til å funke på en meningsfull og god måte trenger vi å ha alle aktører i verdikjeden involvert i digitaliseringen. Industrien trenger en standard måte for produsenter og leverandører å distribuere produktdata og dokumentasjon på til digitale løsninger som brukes av entreprenører og byggherrer.

Et praktisk eksempel

Et eksempel på samhandling mellom aktører og digitale løsninger er måten produsenter og leverandører leverer produktdata og dokumentasjon via goBIM til digitale byggeprosjekter i ProductXchange, og derfra også i ByggeInformasjonsModeller og FDV-systemer.

goBIM er en mottakspunkt hvor relevante produktdatadata og –dokumenter leveres av produsent sømløst fra egne databaser. I tillegg mottar goBIM produktdokumentasjon fra over 50 eksterne systemer for distribusjon av produktdokumentasjon.

Hvordan brukes produktdata og dokumentasjon i ProductXchange?

I ProductXchange er det over 25.000 små og store prosjekter, hvor 3.500 bedrifter og 12.000 brukere har goBIM som mottakspunkt for produktdata. Per i dag mottas over 15 millioner varetransaksjoner i året på hvilke produkter som tas i bruk på prosjekter i systemet. Ved hjelp av disse blir både data og dokumenter automatisk overført på prosjekter hvor de blir sjekket mot byggherrenes data og dokumentasjonskrav. Gjennom ProductXchange innhenter brukerne dokumentasjon som er lovpålagt å ha på byggeplass/tiltaket før produktet tas i bruk. Dette hjelper for å få en mer effektiv, miljøvennlig og samfunnsansvarlig bygging.

Hvordan samhandler aktørene i Europa?

I resten av Europa har goBIM blitt et verktøy foretrukket av store aktører som KNAUF, Wienerberger, Tata Steel og mange andre. Disse produsentene bruker goBIM ikke bare for å få produktinformasjon digitalisert og for å innsamle produktdokumentasjon og koble den til sine produkter. I tillegg sikrer de at produktdataene de leverer er i åpent format og kan benyttes av de ulike digitale løsningene som brukes av de enkelte aktørene i verdikjeden.

Dette skjer fordi systemet bygger på CEN standarden for «produkt data maler» (per i dag under utarbeidelse) som skal brukes av en Europeisk byggenæring i fremtiden. Før sommeren 2017 valgte BNL å bruke disse «produkt data maler» fra goBIM som grunnlaget for utvikling av Norsk kontekst som vil hjelpe produsentene å lage åpne maskinlesbare data til bruk for alle aktører i næringen. Da vil data kunne fritt flyte imellom alle aktører, til beste for norsk bygg- og anleggsnæring.

Hvem kontrollerer produktdataene og -dokumentene?

En stor fordel ved goBIM er at produsenter selv kontrollerer sine produktdata og dokumentasjon – enten gjennom automatisk overføring fra egne systemer eller ved administrering av produkter og dokumenter direkte i systemet. I tillegg får produsentene og leverandørene tilbakemelding om produktdataene og dokumentene som trengs på ulike prosjekter automatisk og direkte fra markedet.

I nærmeste framtid får goBIM brukerne også mulighet til å få statistikk om produktene deres som kjøpes og spesifiseres på prosjekter og dokumentene som etterspørres av verdikjeden for enda bedre oversikt og kontroll.

En prognose for næringens utvikling

Som det står i BNL sitt Digitalt veikart, «digitalisering er ikke et mål i seg selv, men det kan være et nyttig virkemiddel for å nå gitte mål. BAE-næringen skal ikke digitaliseres for digitaliseringens skyld, men for å oppnå en helhetlig forbedring av næringen.»

Ved hjelp av standardiserte data og digitale prosesser kan aktørene i BAE-næringen over hele verden samhandle enklere og bedre for å oppnå mer effektiv produksjon, salg, bygging, drift og forvaltning.

Vil du vite mer om digitalisering av bygg- og anleggsnæringen?

Abonner på vårt nyhetsbrev!

2018-03-16T09:32:37+00:00 desember 8th, 2017|BIM|