Våre løsninger

Ved hjelp av våre løsninger kan alle aktører i byggebransjen nyttiggjøre seg sømløs informasjonsflyt av standardiserte, strukturerte data – både internt og utenfor egen organisasjon, og samtidig fokusere på sine kjernekompetanser og spesifikke behov.

Professional Compliance

For byggherrer og utførende aktører

Registrer deg

* Oppfyll lov- og markedskrav
(tidligere ProductXchange)

Professional Data

For byggherrer og utførende aktører

Registrer deg

* Sett og distribuer datakrav
til din verdikjede

Styring av produktdata

For produsenter
og leverandører

Registrer deg

Standardisering
av data

For byggenæringen

Forespør tilgang

Et felles språk basert
på data

For myndigheter og
bransjeorganisasjoner

Forespør tilgang

Spesifisering basert
på Data Templates

For prosjektledere og
prosjekterende aktører

Forespør tilgang