Produsent 2018-04-17T11:02:49+00:00

PRODUSENTER

Innsamling og distribuering av produktdata og -dokumentasjon i digitale plattformer er et av de største konkurransefortrinn for aktørene innen byggenæringen. Vi kan hjelpe deg som er produsent eller importør med å digitalisere måten du utarbeider, tilgjengeliggjør og distribuerer produktdata og –dokumentasjon slik at du kan bidra til effektiv samhandling i hele verdikjeden.

Standardisering og strukturering
Produktdata management
Produktdata i praksis
Last ned case-studie

STANDARDISERING OG STRUKTURERING AV PRODUKTDATA

goBIM logo
  • Samle inn og administrer produktdata, -dokumentasjon og 3D objekter på ett sted;

  • Strukturer dine produktdata etter din organisasjons behov og i forhold til relevante standarder og lovkrav;

  • Gjør produktdataene maskinlesbare og oversett dem gjennom bruk av åpne standarder og kartlegging mellom klassifiseringssystemer og formater;

  • Distribuer produktdata og dokumentasjon ut i eksterne systemer sømløst og feilfritt, uavhengig av språk og programvare.

Oppdag goBIM

PRODUKTDATA MANAGEMENT

  • Administrer forretningsprosesser rundt strukturering, integrasjon, analyse av data ;

  • Oppnå normalisering og rensing av data som kommer fra ulike gjennom kartlegging av begreper og terminologi;

  • Muliggjør automatisert dataflyt mellom interne systemer (PIM, DAM, SAP, ERP, WEB osv.) ved å bruke ett eneste kilde til informasjon.

Kontakt oss

PRODUKTDATA I PRAKSIS

  • Opprett en et produktkatalog som er tilgjengelig for alle aktører og alle markeder. Analyser salg og etterspørsel gjennom vår Analytics modul;

  • Få merverdi fra dine produkter ved å tilgjengeliggjøre dem for entreprenører direkte inn i deres systemer for informasjonsforvaltning;

goBIM tilleggstjenester
  • Lever produktdata direkte i 3D modeller gjennom plugins for Revit, ArchiCAD og Navisworks.

coBuilder Plugins