Produsenter

Innsamling og distribusjon av produktdata og -dokumentasjon i digitale plattformer er ett viktig fremtidig konkurransefortrinn for aktørene innen byggenæringen. Vi kan hjelpe deg som er produsent eller importør med å digitalisere måten du utarbeider, tilgjengeliggjør og distribuerer produktdata og –dokumentasjon slik at du kan bidra til effektiv samhandling i hele verdikjeden og samtidig øke din konkurranskraft.

registrer deg

Digitaliser, strukturer og del dine produktdata
gjennom din goBIM-konto.

Standardisering og strukturering av produktdata

goBIM Logo
  • Samle inn, registrer og administrer dine produktdata, -dokumentasjon og 3D objekter på ett sted;

  • Strukturer dine produktdata etter din organisasjons behov og i forhold til relevante standarder og lovkrav;

  • Gjør produktdataene maskinlesbare og oversett dem gjennom bruk av åpne standarder klassifiseringssystemer og formater;

  • Distribuer produktdata og dokumentasjon til eksterne systemer sømløst og feilfritt, uavhengig av språk og programvare.

Oppdag goBIM

Produktdata management

  • Administrer forretningsprosesser rundt strukturering, integrasjon, analyse av data ;

  • Oppnå normalisering og strukturering av data som kommer fra ulike kilder gjennom kartlegging av begreper og terminologi;

  • Muliggjør automatisert dataflyt mellom interne systemer (PIM, DAM, SAP, ERP, WEB osv.) ved å bruke kun en kilde til informasjon.

Kontakt oss

Produktdata i praksis

  • Opprett en produktkatalog som er tilgjengelig for alle aktører og alle markeder. Analyser salg og etterspørsel gjennom vår Analytics modul;

  • Få merverdi fra dine produkter ved å tilgjengeliggjøre dem for entreprenører direkte inn i deres systemer for informasjonsbehandling;

goBIM tilleggstjenester
  • Lever produktdata direkte i 3D modeller gjennom plugins for Revit, ArchiCAD og Navisworks.

Cobuilder Plugins