Produkttypen er avgjørende

Modified on november 30, 2021

Nå er en ny prosess for tildeling av produkttyper tilgjengelig i Cobuilder goBIM, vår løsning for produsenter i bygg- og anleggsnæringen.

Flere søkealternativer er lagt til, noe som gjør det enklere å identifisere riktig produkttype. I tillegg til navn på produkttypen og klassifikasjonskode, kan du også søke på hvilken standard produktet er utviklet og testet etter.

Med et forbedret brukergrensesnitt får du nå full oversikt over den viktigste informasjonen om produkttypen. Det omfatter en klar definisjon, henvisning til de tekniske standardene som produkttypen er basert på, klassifikasjonskoder for produktet i ulike klassifikasjonssystemer, bl.a. NS 3451 Bygningsdelstabellen og TFM komponentkoder.

Flere detaljer om den nye prosessen for tildeling av produkttyper finner du i denne brukerveiledningen.

Hvorfor er det viktig at dine produkter får produkttype i goBIM?

Produkttypen ligger til grunn for noen av de viktigste funksjonene i Cobuilders plattform. Den kobler hvert produkt til den rette datamalen, altså det korrekte settet med produktegenskaper som beskriver produktet.

Produkttypen benyttes også av systemene våre for å koble de ulike produktene mot krav til relevant produktdokumentasjon. Et eksempel på det er produkter som skal ha en ytelseserklæring for å kunne markedsføres og omsettes i EU og EØS. Dette kravet er definert i byggevareforordningen og pålegger produsenter å utarbeide en ytelseserklæring dersom deres produkt(er) dekkes av en harmonisert europeisk standard. Ytelseserklæringen er også et viktig dokument for utførende aktører som ifølge §5-5 (e) i SAK10 skal kunne vise at det er brukt byggevarer med tilstrekkelig dokumentasjon, slik at det fremgår at produktene oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel § 3-1.

Les vår artikkel med ofte stilte spørsmål og svar som vil hjelpe deg å forstå hvordan produkttypene i goBIM er knyttet til ulike juridiske rammer og lovkrav, slik at du kan velge de rette produkttypene til dine produkter.

Dette gjør jobben enklere for dine kunder

For å hjelpe utførende aktører med å oppfylle ulike krav til dokumentering av produkter i prosjekter, har vi utviklet en egen avviksfunksjon i vår løsning Collaborate. Funksjonen varsler brukerne dersom et produkt mangler nødvendig dokumentasjon og gir informasjon om produktets status med hensyn til lovpålagte og sertifiseringskrav. Denne avviksfunksjonen sjekker automatisk hvilke krav som stilles til ethvert produkt på bakgrunn av produkttypen som produktet er koblet til. Ved å velge produkttype når du registrerer et produkt i goBIM hjelper du kundene dine med å sjekke og sikre at disse prosjektkravene er oppfylt:

  • Krav om ytelseserklæring iht. SAK og TEK17
  • Krav om sikkerhetsdatablad iht. forskrift om utførelse av arbeid
  • Krav om dokumentering av produkter i prosjekter som skal søke BREEAM-sertifisering
  • Krav til produkter i prosjekter som skal Svanemerkes

De stadig mer komplekse kravene som stilles i prosjekter i dag gjør god produktinformasjon, særlig i et digitalt format, til en viktig del av produsentenes tjenestetilbud og et markant konkurransefortrinn. Sørg derfor for at dine digitale produkter er kvalitetssikret og gode nok for å møte kundenes krav.

De stadig mer komplekse kravene som stilles i prosjekter i dag gjør god produktinformasjon, særlig i et digitalt format, til en viktig del av produsentenes tjenestetilbud og et markant konkurransefortrinn. Sørg derfor for at dine digitale produkter er kvalitetssikret og gode nok for å møte kundenes krav.

Slik kan du sikre at dine produkter har all nødvendig dokumentasjon

I desember får vi på plass to nye funksjoner i Cobuilder goBIM. Disse funksjonene vil hjelpe deg til å sikre at dine produkter er klare til bruk i digitale prosjekter i vårt system Collaborate, som per i dag brukes av mer enn 3500 utførende aktører i Norge.

  • Det blir enklere å velge riktig produkttype

Ved hjelp av kunstig intelligens vil systemet automatisk foreslå relevante produkttyper. Dette gjøres basert på produktets navn og beskrivelse slik at du enkelt kan finne den rette produkttypen.

  • Avviksfunksjon i Cobuilder goBIM

På bakgrunn av produkttypene som du har valgt, vil du få varsel når noen av produktene mangler relevant dokumentasjon, som f.eks. ytelseserklæring, sikkerhetsdatablad, eller nødvendig dokumentasjon iht. BREEAM-NOR krav til dokumentering av produkter.