produkttypen er viktig for digitalisering av produktinformasjon

Hvorfor er produkttypen avgjørende for digitaliseringen?

De aller fleste produsenter innenfor bygg og anlegg deler produktene sine inn i ulike kategorier etter fellestrekk i design eller funksjon. Det samme gjelder alle produktdatabaser hvor produktene ligger oftest i form av en trestruktur med kategorier og underkategorier som produktene hører til. Denne inndelingen er nødvendig på grunn av logistikk og markedsføring, men ikke minst for optimalisering av informasjonsflyten.

Produkttypen styrer alt

For å kunne klassifisere ulike enheter er det viktig å ha fastsatte universelle kriterier i utgangspunktet. Et eksempel på slike kriterier er de nasjonale eller internasjonale standarder for byggevarer.
Når vi i Cobuilder snakker om produkttype, mener vi ikke bare en generell benevnelse på et produkt, men alle standarder for ytelser, prøvingsmetoder og krav som står bak dette produktet. Det vil si f.eks. når man velger typen «vindu» i Cobuilder sine systemer, kan man bli sikker på at dette produktet oppfyller alle krav den harmoniserte Europeiske standarden EN 14351-1 stiller til et vindu.

Er produkttype og standard en og samme ting?

Som regel inneholder standardene informasjon om én produkttype, selv om det finnes et antall standarder som beskriver flere. F. eks. EN 14351-1 nevnt ovenfor omfatter både vinduer og ytterdører. Derfor et det nødvendig å utforske standardene og lage utdrag av krav og ytelser relevante for en produkttype i form av en Product Data Template.

Product Data Template – en universell mal for erklæring av produktegenskaper

Disse utdrag fra standardene kan struktureres etter fellestrekk – f. eks. miljøkrav, ytelseskrav osv. En strukturert standardbasert mal for erklæring av produktdata kalles i industrien for en Product Data Template – en datamal som gjør det mulig å ha produktinformasjon digitalisert, oversatt til ulike språk og overført mellom ulike programvare og systemer. Til forskjell fra standardene tilsvarer hver PDT kun én produkttype. En PDT utvikles på grunnlag av CEN/CENELEC, ISO eller nasjonale standarder og omfatter bare produktegenskaper som er relevante for produsent og kunde ifølge standardene.
Når produsenten fyller ut PDT’en, blir produktinformasjonen digitalisert og lagret i en Product Data Sheet – det vil si et digitalt interoperabilt og strukturert produktdatablad som kan leses og brukes av alle typer programvare og distribueres sømløst mellom ulike databaser.

Hvem er dataene i PDS’en nyttige for?

Alle aktører i verdikjeden kan dra nytte av produktdataene i PDS’en. Her er noen eksempler:

  • Byggherrer: En 3D modell med ekte produktdata lagt inn i objektene er en enkel måte å kontrollere utføringen av et byggeprosjekt. Dette er mulig takket være interoperabiliteten av produktdataene i PDS’ene: de kan administreres i ethvert digitalt verktøy for innsamling og kontroll av as built produktdata.
  • Prosjekterende og Arkitekter: Tilgang til en database av PDS’er gjør det lett for prosjekterende og arkitekter å oppdage akkurat de produktene som tilfredsstiller prosjektkravene best. Det å finne produkter med passende ytelser er så enkelt som å kjøpe klær i passende størrelse og farge på nettet. Ved å bruke verktøy som goBIM plugin for Revit, kan man søke direkte i goBIM databasen og legge produktdataene inn i objektene som inngår i en 3D modell.

  • Hovedentreprenører: PDS’ene kan hjelpe entreprenørene når det kommer til innkjøp og leveranse av produkter på byggeplass. Dersom det er nødvendig å sammenligne produktegenskaper, kan dette skje helt digitalt, uten å besøke lager eller butikk. En løsning som ProductXchange samler inn produktdata og dokumentasjon levert av underentreprenørene og har funksjonalitet for sammenligning og risikovurdering av produkter.

  • Underentreprenører: For å kunne levere nøyaktig informasjon om produktene som legges inn i bygget, må underentreprenørene først få den fra produsentene. Den enkleste måten å gjøre dette på, er digitalt og i en standard format som PDS’en. Med en mobil app som coBuilderPRO kan underentreprenøren få alle produktdata og dokumentasjon levert på relevante prosjekter bare ved å skanne strekkekoden på et produkt.

  • Leverandører og grossister: De omsetter store mengder av produkter som kommer fra ulike land, produsenter og har svært ulik produktdokumentasjon. En universell mal som PDT’en kan hjelpe leverandørene og grossistene strukturere sin produktsortiment og enda mer – lage søkbare produktkataloger hvor underentreprenørene kan søke etter produktytelser som f. eks. høyde, U-verdi, vanntetthet osv.

  • Produsenter: De er den opprinnelige kilden av produktinformasjon for hele verdikjeden. Målet ved hele PDT prosessen er å få produsentene til å dele sine produktdata på en standard strukturert måte, slik at alle aktører kan anvende dataene i sin hverdag. På en annen side blir produsentene mer konkurransedyktige ved å bruke PDS’er, nettopp fordi interoperabile produktdata kreves av prosjektene. En annen fordel er at PDT’en må fylles ut bare en gang, og så kan dataene leveres ubegrenset til ulike programvare, oversettes til flere språk og gjenbrukes på ulike prosjekter.

Hvordan brukes produktdataene i praksis i dag?

Først og fremst må det påpekes at digitaliseringsverktøy som lager interoperablie produktdata for produsentene allerede finnes på markedet. På en annen side ligger produktinformasjonen allerede i produsentenes og leverandørenes egne systemer og kan raskt bli digitalisert og distribuert gjennom API grensesnitt eller bulk import og eksport.

2018-07-20T15:23:56+00:00august 1st, 2017|