ProductXchange 2018-04-10T10:24:43+00:00

ProductXchange

Dine prosjektdata – enkelt, papirløst og komplett

productxchange-logo-white-small

Sømløs dataflyt gjennom byggets livssyklus

Gå inn på hjemmeside
ProductXchange har forandret måten ethvert byggeprosjekt – uansett fase – kommuniserer og utveksler digital produktinformasjon på.

Gjennom grundig og automatisert innsamling av produktdokumentasjon – og effektiv distirbusjon av denne – berikes forsyningskjedene i alle ledd og i hele prosjektets livssyklus.

Enkel innsamling av «as built» data

Plattformen er designet med det mål for øyet å sikre enklest mulig innsamling av «as built» data i alle stadier av byggeprosessen, noe som gir alle involverte sømløs kontroll gjennom hele prosessen.

Strukturert data ut

ProductXchange gir entreprenører, byggeherrer og forvaltere muligheten til å hente ut «as built» produktdata og fordele denne til strukturert data som kan brukes i BIM, COBie og ditt foretrukne system for FM/FDVU.

Kjemikalier og stoffkartotek

ProductXchange gir deg et stoffkartotek i henhold gjeldende lover og forskrifter forbundet med bruk av kjemikalieprodukter. Alle virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette stoffkartotek.

I ProductXchange kan du enkelt skrive ut ditt stoffkartotek. Du kan i tillegg skrive ut etiketter for emballering og transportuhellskort.

Du får:
– Tilgang til forenklet Sikkerhetsdatablad
– Register over eksponerte arbeidstakere
– Substitusjon og risikovurdering
– QR-kode – Stoffkartotek på din mobil
– Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad