goBIM merchant

Få oversikt over produkter som tilfredsstiller
nye lovkrav, og miljøkrav i henhold til BREEAM

cobuilder-masterdata-logo

Cobuilder har utviklet et produkt (web service) hvor du kan slå opp i eget ERP eller web system på varer og finne dokumentasjon.

Unik mulighet
Cobuilder kan med denne løsningen gi informasjon som tidligere ikke har vært mulig å få tak i. Vår påstand er at vi har noe unikt som aktørene aldri har kunnet finne så enkelt i markedet. Våre løsninger gir deg et konkurransefordel ovenfor dine konkurrenter.

goBIM merchant gir deg bl.a.:

Produktdokumentasjon:
På varenivå kan man finne all produktdokumentasjon som sikkerhetsdatablader, ytelseserklæring, produktdatablader, garantibevis, bilder, teknisk dokumentasjon etc.

CE-merket/ytelseserklæring:
Fra 1. Januar 2014 skal produkter CE merkes og det skal utarbeides Ytelseserklæring (DoP – Decloration of Perfomance) i henhold til Byggevareforordningen. Produktene merkes med røde og grønne symboler i systemet.

• Rødt symbol viser at produktet har krav om ytelseserkæring (DoP), men at dokumentet ikke finnes i systemet.
• Grønt symbol viser at produktet har en ytelseserklæring (DoP).

BREEAM dokumentasjon:
Ecolabel merket som viser at produktet har EPD, SINTEF Byggforsk Teknisk godkjenning, Svanemerket, M1 på fugemasser eller har en egendeklarasjon (A20, HEA 9 og HEA 2) til bruk på BREEAM prosjekter.

Grossister og butikker:
Slå opp i eget ERP eller web system på varer og finn dokumentasjon. Bruk vår web service og finn produkter som kan selges til BREEAM prosjekter, finn Svanemerkede produkter etc. Se om produktet tilfredsstiller lovkrav i henhold til Byggevareforordningen.

Last ned eller send på e-post
Du får en liste over de produktene du har søkt etter med symboler for de forskjellige miljødokumentene / miljømerkene.
Merk produkter du ønsker å lagre ved å legge de i handlekurven. Da kan du laste ned produkter med tilknyttede dokumenter til din pc eller sende de via e-post direkte fra systemet.