Automatisk
distribusjon av
produktdokumentasjon

KONTAKT OSS

Opprett direkte kobling til dine kunder for automatisk distribusjon av produktdokumentasjon.

coBuilder_Connect_Free_Pro_ProductXchange

Løsningen for deg som ønsker sømløs distribusjon av produktdokumentasjon til dine kunder direkte fra ditt eget handelssystem.

Lever produktdokumentasjon til alle dine kunder

Løsningen muliggjør distribusjon av produktdokumentasjon gjennom ulike kanaler, slik at du kan overlevere produktdokumentasjon til alle dine kunder. Enten de er kunder av Cobuilder eller ikke.

Med coBuilderCONNECT leverer du produktdokumentasjon automatisk når dine kunder handler hos deg. Produktinformasjonen leveres til prosjektene i ProductXchange og coBuilderPRO, eller til coBuilderFREE

for kunder som ikke er brukere av disse systemene. Les mer om de tre løsningene under.

coBuilderCONNECT baserer seg på en felles standard for utveksling av data i Byggebransjen. NeB standarden (Nordic eBuilding) er et resultat av standardiseringsprosjektet i byggevarehandelen, drevet frem av Virke Byggevarehandel og Byggevareindustriens Forening.