coBuilderCONNECT 2018-04-16T09:31:35+00:00

coBuilderCONNECT

Automatisk distribusjon av produktdokumentasjon

Opprett direkte kobling til dine kunder med automatisk distribusjon av produktdokumentasjon.

Kontakt oss

Løsningen for deg som ønsker sømløs distribusjon av produktdokumentasjon til dine kunder direkte fra ditt eget handelssystem.

Lever produktdokumentasjon til alle dine kunder

Løsningen muliggjør distribusjon av produktdokumentasjon gjennom ulike kanaler, slik at du kan overlevere produktdokumentasjon til alle dine kunder. Enten de er kunder av coBuilder eller ikke.

Med coBuilderCONNECT leverer du produktdokumentasjon automatisk når dine kunder handler hos deg. Produktinformasjonen leveres til prosjektene i ProductXchange og coBuilderPRO, eller til coBuilderFREE for kunder som ikke er brukere av disse systemene. Les mer om de tre løsningene under.

coBuilderCONNECT baserer seg på en felles standard for utveksling av data i Byggebransjen. NeB standarden (Nordic eBuilding) er et resultat av standardiseringsprosjektet i byggevarehandelen, drevet frem av Virke Byggevarehandel og Byggevareindustriens Forening.