Oppdatert statistikk om automatisk levering av produktdokumentasjon

Det digitale skiftet i bygg- og anleggsnæringen er en global trend og den norske industrien er ikke noe unntak. Når det gjelder automatisk levering av produktdata og -dokumentasjon ved varekjøp, er Norge langt fremme i forhold til sammenliknbare land. I flere år har verdikjeden i Norge benyttet Cobuilder CONNECT – en tjeneste som formidler automatisk levering av produktdata og -dokumentasjon når entreprenør eller underentreprenør handler produkter hos forhandler eller produsent.

Sammenliknet med 2016, har varetransaksjonene gjennom Cobuilder CONNECT i 2017 økt med 27% – fra ca. 12 millioner til 16.5 millioner. Automatisk levering av produktdata og -dokumentasjon til prosjekter og brukersteder er et viktig steg i digitaliseringen av BAE-næringen i Norge.

automatisk levering av produktdata og dokumentasjon

Endringer i verdikjedens informasjonsbehov

Selv om automatisk levering av produktdokumentasjon er et viktig steg i det digitale skiftet, er det nå stadig flere bedrifter og organisasjoner som spesifiserer konkrete krav til produktdata som en del av leveransen. Grunnen til overgangen fra krav om produktdokumentasjon til krav om produktdata er de mange mulighetene produktdataene åpner for. Data er grunnlaget for enhver standardisert automatisk prosess og vil bidra til forenklet distribusjon og kontroll av informasjon, mer effektivitet og forbedrede prosesser.

Produktinformasjon som er «frigjort» fra dokumenter (PDF, Word etc.) vil kunne struktureres, oversettes, knyttes til ulike klassifiseringssystemer og gjøres maskinlesbar. Til forskjell fra produktdokumentasjon i PDF, er maskinlesbare data basert på internasjonale åpne standarder og kan «forstås» av ulike programvare og systemer. Bruk av standardiserte datastrukturer vil også kunne medføre etablering av helt nye forretningsprosesser. Med produktdata er det enkelt å finne akkurat den informasjonen du trenger når du trenger den –  fra arkitekt og prosjekterende, entreprenør og andre utførende til forvaltning og drift av bygg- og anleggene.

Noen praktiske eksempler på bruk av maskinlesbare produktdata

ProductXchange hjelper til med å «kommunisere» om et produkt mangler tilknytning til Sikkerhetsdatablad (SDS). Systemet «leser» i tillegg hva som står i SDS for å kunne varsle brukerne hvis et produkt ikke er i overenstemmelse med prosjektkrav. Dette er kun mulig grunnet digitalisering av informasjonen oppgitt i SDS’ene.

Standardbaserte datasett er avgjørende for optimalisering av bestillings- og produksjonsprosessen. En produsent som kommuniserer et standard sett av produktegenskaper med sine kunder, kan redusere antallet feil i kundenes bestilling og sin egen produksjonen betraktelig.

Hvor er vi i dag?

I Norge er det lov- og markedskrav knyttet til levering av produktdokumentasjon på prosjekter. Næringen har allerede tatt steg mot økning av digitaliseringsnivået gjennom at det f.eks fra 2018 er lov med et digitalt stoffkartotek, fremfor å måtte ha en perm med sikkerhetsdatabladene på arbeidsplassen.

I Storbritannia har det i flere år vært obligatorisk med overlevering av FDV data (ikke FDV dokumenter) i COBie format for alle offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Standarden ISO 19650: Organization of information about construction works — Information management using building information modelling er under utarbeidelse og vil kunne føre til  utvikling av nye forretningsprosesser for hele næringen.

Standardbaserte produktdata er en forutsetning for å kunne digitalisere bygg- og anleggsnæringen, og vi ser at stadig flere får øynene opp for hva data vil bety i forhold til enklere og forbedrede forretningsprosesser i hele verdikjeden.

2018-07-20T10:23:29+00:00april 4th, 2018|