Fra 15. oktober blir alle brukere
automatisk omdirigert til Cobuilder Collaborate

ProductXchange

«The Switch»

Finn ut mer
Sertifikat
Priser
Webinar

ProductXchange, Cobuilders løsning for utførende aktører, har vært på markedet i snart 10 år og brukes av mer enn 5000 bedrifter. ProductXchange er et samhandlingssystem som muliggjør automatisk innsamling av «as-built» produktinformasjon direkte fra verdikjeden. Systemet hjelper utførende aktører med oppfyllelse av ulike lov- og markedskrav tilknyttet valg og dokumentering av produkter som brukes på byggeplassen.

I 2020 blir ProductXchange gradvis erstattet av en oppdatert versjon som vi har valgt å kalle Cobuilder Collaborate.

Med Cobuilder Collaborate får du akkurat den samme funksjonaliteten som du har hatt i ProductXchange. Det vil si enkel innsamling av as-built produktinformasjon og hjelp til oppfyllelse av europeiske lovkrav (REACH, Byggevareforordningen), nasjonale krav (TEK, SAK, Prioritetslisten, Forskrift om utførelse av arbeid) og andre markedskrav (BREEAM, Svanen).

Cobuilder Collaborate tilbyr et intuitivt og brukervennlig grensesnitt, og enda viktigere: ny funksjonalitet som vil hjelpe byggherrer og entreprenører med å stille sine informasjonskrav som datakrav, iht. den nye standarden ISO 19650 som ble lansert i mai.

Matcher innsamlede data og dokumentasjon de kravene som er satt? Er de levert innen fristen?

Cobuilder Collaborate sjekker automatisk all innsamlet produktinformasjon og gir beskjed om eventuelle avvik slik at disse kan lukkes. Til slutt kan produktdataene enkelt integreres i as-built modeller eller leveres direkte til ulike andre systemer.

I Cobuilder Collaborate har man til enhver tid kontroll på alle produkter og materialer som brukes på byggeplassen, og kan sikre at prosjektet blir gjennomført i henhold til de målene som er satt.

Ønsker du å prøve det nye verktøyet? Tilgang til Cobuilder Collaborate får du gjennom påloggingslinken som er tilgjengelig i din ProductXchange-konto. Brukernavn og passord er de samme som til ProductXchange.

Finn ut mer om overgangen fra ProductXchange til Cobuilder Collaborate.

Les mer om Cobuilder Collaborate
Registrer deg i ProductXchange

Vil du vite mer? Meld deg på vårt webinar.

Gratis webinarer om Cobuilder Collaborate

Meld deg på