PDT Norge – endelig en offisiell distribusjonsplattform for produktdatamaler

Modified on mars 25, 2021

I dag ble det kjent at etableringen av PDT Norge er et faktum og at man endelig er enige om at produktdatamaler (PDT-er) vil sikre bruk av et felles digitalt språk i den norske byggenæringen. Dette er et stort og viktig skritt for å få fart på digitaliseringen av bygg og anlegg.

Aktører i bransjen har lenge skjønt at digitalisering må til for å få bukt med ineffektive prosesser, og har over tid tatt i bruk diverse datasystemer for å løse ulike behov. Men for å kunne hente ut potensialet i disse systemene må de kobles sammen og informasjonen (data) må kunne strømme «sømløst» fram og tilbake og på tvers. Uten et felles digitalt språk blir slike integrasjoner mellom systemene både vanskelig å utføre og ikke minst svært kostbare.

Etableringen av PDT Norge vil sikre at alle som driver produksjon nå får en felles måte å strukturere og levere produktdata på. Felles datastruktur betyr at vi snakker samme språk og sikrer entydig informasjon om produktenes egenskaper

Alle som leverer software til byggebransjen er viktige bidragsytere i den digitale verdikjeden som PDT Norge prøver å skape, og vi ser det som et kjærkomment tiltak som vil bidra til økt digitalisering og med det en mer effektiv og klimavennlig byggenæring.

digital twin

Lars Chr. Fredenlund, adm. dir. i Cobuilder

–        Å følge standarder, ikke å lage eller håndheve våre egne versjoner av dem, har alltid vært vår strategi – sier Lars Chr. Fredenlund, adm. dir. i Cobuilder. Nødvendigheten av å etablere et felles digitalt språk har vi «preket» om i årevis og etableringen av PDT Norge kan være det som skal til for at næringen som helhet kan lykkes.

PDT Norge har som mål å få på plass en nøytral IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av produktdatamaler. PDT-ene vil være den ene kilden til sannhet og vil sørge for at kvaliteten på datautvekslingen mellom aktører er i samsvar med standarder og kriterier fremlagt av myndighetene. Ved å standardisere datautvekslingen på denne måten sikrer vi økt produktivitet og konkurransekraft for alle aktører – også for softwareleverandører.

–        Som softwareleverandør kan vi, med basis i produktdatamalene, utvikle enda bedre tjenester for bransjeaktørene. Vi sørger for at datamalene ikke bare blir «plassert  i en skuff», men bygger dem inn i løsninger som dekker behovene til den enkelte aktør. Det er en vinn-vinn-situasjon!

Produktdatamaler (PDT-er) er allerede grunnsteinen i våre systemer og gjennom dialog med ulike arbeidsgrupper ser vi fram til å videreutvikle bruken av PDT-er i praksis.