Opprett informasjonsblad i Cobuilder Collaborate

Vi fortsetter med utviklingen av Cobuilder Collaborate, og denne måneden har vi fått på plass mer funksjonalitet tilknyttet håndtering av kjemikalier. Nå kan du lage informasjonsblad også i Cobuilder Collaborate. Slå opp vår supportside for å se hvordan man gjør dette i det nye systemet.

Vil du vite i hvilke tilfeller man lager informasjonsblad? Her finner du informasjon og tips om bruk av informasjonsblad fra vår kvalitetssikringssjef kjemi og miljø, Maria Andersen.

digital twin

Ifølge Arbeidstilsynet skal et stoffkartotek inneholde all informasjon og kunnskap om helsefarlige kjemikalier som brukes, dannes eller frigjøres ved framstilling, pakking og oppbevaring av kjemikalier eller materialer i virksomheten.

– Kjemikalier som er klassifisert som farlige har sikkerhetsdatablad, forteller Maria. – Men for helsefarlig biologisk materiale og andre kjemikalier som er unntatt kravet om sikkerhetsdatablad, kan et informasjonsblad videreføre den informasjon som skal være med i stoffkartoteket.

(Se Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, Kapittel 2.)

Et eksempel på det er informasjon om farlige stoffer som kan dannes/frisettes ved herding, sveising, m.m., i form av gassutvikling, røyk eller dampavgivning.

Det finnes også tilfeller når klassifiseringen i sikkerhetsdatabladet skiller seg fra faren ved anvending. For eksempel når vann blandes med sement og blandingen får etsende egenskaper på grunn av sin høye pH. Denne faren ivaretas ikke alltid i sikkerhetsdatabladet og da kan et informasjonsblad tilgodese behovet for informasjon i stoffkartoteket.

Skjærevæsker for metallbearbeiding kan noen ganger inneholde helsefarlig biologisk materiale.

– I disse tilfellene kan man lage et informasjonsblad, sier Maria.

Du kan opprette et informasjonsblad også hvis du ønsker å legge til informasjon til et forkortet sikkerhetsdatablad. Du kan for eksempel legge til varslingssystemer, rømningsveier, redningsplaner samt informasjon om plassering av førstehjelpsutstyr/-personell eller brannslukkere.

Hvis man ønsker å benytte skilter for personlig verneutstyr, så er det også en mulighet å enkelt vise behovet for bruk av personlig verneutstyr.

– Informasjonsblad kan også være veldig nyttige når det gjelder stoffer som får en ny klassifisering i fremtiden slik at man allerede nå kan risikovurdere dem med den nye klassifiseringen, forteller Maria.

Gjennom forordning (EU) 2018/1480 (13. tekniske tilpasning) ble det gjennomført en endring i EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP (vedlegg VI).  Endringen innebærer ny harmonisert klassifisering av 16 stoffer som ikke har hatt dette tidligere, og endret harmonisert klassifisering for 18 stoffer. Disse stoffene har fått en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Dette gjelder bl.a. to vanlige konserveringsmidler. Les mer om det her.

– Hvis leverandøren din ikke har oppdatert klassifisering og merking, så kan du i hvert fall utarbeide et informasjonsblad fra sikkerhetsdatabladet med stoffet som har fått en ny klassifisering, og deretter risikovurdere og informere om den nye klassifiseringen.

Har du spørsmål vedrørende ditt stoffkartotek, ta kontakt med oss på Support.