OpenBuilt – ny plattform for samhandling i byggenæringen

Modified on april 26, 2021

IBM, Cobuilder og Red Hat lanserer i disse dager OpenBuilt – en bransjedrevet plattform utviklet av ledende teknologileverandører.

OpenBuilt er en digital plattform som gjør det mulig for alle aktører i byggenæringen å utveksle data og tjenester via et felles digitalt språk og automatisere eksisterende prosesser uten å måtte utvikle spesialiserte, komplekse og skreddersydde systemer. Kall det gjerne en plattform for samhandling.

Plattformen leveres av OpenBuilt Ltd., et selskap som er stiftet og eiet av en gruppe norske og europeiske bransjeaktører: EDIN (the European Distributors & Industry Network), CEMEX, Backe AS, og Sol Services and Element Materials Technology. Som stiftende partnere vil disse sammen lede utviklingen av plattformen.

En slik samhandlingsplattform har vært ønsket lenge. Byggebransjen har lenge slitt med tids- og kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, og mangelen på digitaliserte prosesser må ta store deler av skylden for den svært lave veksten bransjen har hatt de siste 20 år. Sammenlignet med andre næringer tilsvarer produktivitetsgapet hele 1, 6 milliarder dollar.

Plattformen muliggjør «smarte» og sammenkoblede verdikjeder. OpenBuilt sørger for at data kan strømme sikkert mellom alle systemer som blir brukt i byggeprosessen, og gjør det lettere for brukerne å utføre analyser og bedre utnytte forretningsinnsikt. Gjennom automatisering og mer transparent informasjonsutveksling vil industrien kunne drive mer effektive og bærekraftige prosjekter som stimulerer til ytterligere samarbeid og langsiktig verdi.

OpenBuilt plattformen

OpenBuilt gjør det også mulig for ulike softwareleverandører å forenkle egne integrasjoner og nå ut til et bredere publikum med spesialtilpassede applikasjoner bygget på toppen av et felles rammeverk.

IBM,  Red Hat og Cobuilder er teknologileverandørene som sammen skal utvikle og vedlikeholde ulike deler av plattformen.

Softwarearkitektur av OpenBuilt plattformen

  • Med Red Hat har IBM enestående erfaring med åpen kildekodeutvikling. Deres kompetanse ivaretar en stabil og sikker plattform som fremdeles er fleksibel og muliggjør innovasjon.
  • Med Define bidrar Cobuilder med sine innovative datamaler (PDT-er) som grunnlag for datastruktur og flyt i OpenBuilt. Datamalene muliggjør interoperabilitet og en sømløs dataflyt ved hjelp av et anerkjent og standardisert digitalt språk.

Mer om Cobuilders rolle i OpenBuilt

OpenBuilt har som mål å knytte aktører nærmere hverandre ved å få data til å flyte fritt imellom deres respektive systemer. Data er som språk, og det finnes mange varianter. For at maskiner og systemer skal kunne forstå hverandre så må man ha «lik type data» – altså snakke samme språk.

Som teknologileverandør bringer Cobuilder med seg sin softwareløsning Define – en dataordbok for utvikling av datamaler, eller PDT-er som de gjerne er kjent som i Norge. Disse datamalene gir oppskriften for hvordan data skal struktureres og modelleres og er dermed den byggestenen i OpenBuilt som muliggjør dette felles digitale språket som både mennesker, maskiner og systemer kan forstå – i dag og i fremtiden.

Vårt viktigste fortrinn er forståelsen for og implementeringen av standarder. Til sammenligning: SMS ble ikke en anerkjent kommunikasjonskanal før alle telefonprodusenter tok i bruk den samme protokollen, den samme oppskriften, de samme standardene. Slik er det med all digitalisering.

– Man kan ha systemer som fungerer perfekt til å løse ett enkelt problem, men om de ikke er utviklet med de riktige standardene i bunn så blir integrasjoner og samhandling med andre systemer både vanskelig, kostbart eller rett og slett umulig, sier Lars Fredenlund, adm.dir i Cobuilder. – Med Cobuilders teknologi, og våre standard-baserte datamaler i bunn, sikrer vi at OpenBuilt ikke blir enda en «silo», men heller muliggjøreren for interoperabilitet.

(Eng: Interoperability = the ability of computer systems or software to exchange and make use of information).

Lars Fredenlund, adm.dir. i Cobuilder

Med Cobuilder’s teknologi for redigering, administrering og deling av datamaler og deres byggesteiner, kan ALLE parter kommunisere gjennom et enkelt digitalt språk som alle deres ulike systemer kan forstå. Med andre ord; forskjeller i teknisk språk, ulik lovgivning og brukerspesifikke behov blir ikke lenger en hindring for samhandling, heller ikke på tvers av landegrenser.

En plattform for den globale byggenæringen

Konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe sier målet er å få hele den norske næringen til å ta i bruk plattformen. Gjennom samarbeidet med IBM og andre partnere vil plattformen også bli markedsført og distribuert globalt. Innsikt i data og erfaringer fra byggeprosjekter i andre land kan komme den norske næringen til gode. På sikt kan plattformen også åpne for internasjonale forretningsmuligheter for norske leverandører.

Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe

– Får vi med mange nok byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører vil plattformen bety en revolusjon for norsk byggenæring. Næringen er Norges største fastlandsnæring og skal sørge for videreutvikling av infrastruktur, byutvikling, næring- og boligutvikling over hele landet. Digitalisering av byggeprosessene og smart bruk av data blir avgjørende for kostnadseffektivitet, produktivitet og bærekraft, og blir dessuten viktig for å tiltrekke oss attraktiv arbeidskraft i årene som kommer, sier Gjelsvik.

I praksis

Den første av tre planlagte flaggskipapplikasjoner er et verktøy for produsenter for å administrere og dele produktdata i tråd med bransjestandarder.

Det vil også være en applikasjon som gjør det mulig for brukerne å søke, filtrere og sortere tekniske data om byggevarer og raskt finne materialer med riktig spesifikasjon for å designe, bygge og vedlikeholde bygninger som oppfyller bransjens retningslinjer, inkludert funksjonelle, sikkerhetsmessige og miljømessige ytelseskrav.

Kort fortalt skal det bli like enkelt å spesifisere og kjøpe et komplekst veggsystem som det i dag er å bestille et hotellrom. Like enkelt skal det også være å finne oppdatert informasjon om hva som er bygget inn i eget byggverk, og dermed enkelt kunne kalkulere karbonutslipp eller finne informasjon som er nødvendig for gjenbruk/ombruk.

Les mer om OpenBuilt på nettsiden: https://openbuilt.io/