Økt bærekraft: BREEAM-NOR 2021

Modified on juni 24, 2021

Bærekraft er et sentralt tema i byggenæringen i dag, og stadig flere aktører retter fokuset mot mer bærekraftig design og prosesser. Dette gjenspeiles tydelig i den økende interessen for BREEAM – den mest anerkjente miljøsertifiseringsordningen for bygg, både i Norge og internasjonalt. Vi snakket med Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, for å lære mer om den siste utviklingen i markedet og ikke minst – den nye utgaven av BREEAM-manualen som ventes lansert senere i år.

– Det har vært en betydelig økning i antall registrerte bygg som ønsker sertifisering, forteller Viel Sørensen. – Vi ser en gjennomsnittlig vekst på over 20% de siste tre årene.

Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse

I dag sertifiseres de fleste bygg på Very Good-nivå. Det er det midterste nivået, men nye bærekraftsinitiativer på internasjonalt nivå vil trolig stimulere interessen for høyere sertifiseringsnivåer.

Bakgrunn for den nye manualen 

 – Mye vil være gjenkjennbart i den nye manualen, men kravene vil naturlig nok strammes noe til, sier Sørensen. – Grunnen til dette er de senere års utvikling i lovverk og teknologi.

En viktig drivkraft som har påvirket oppdateringen av BREEAM-NOR-manualen, er EUs taksonomi for bærekraftig finans. Taksonomien inneholder konkrete krav som for eksempel byggeprosjekter må oppfylle for at de skal kunne kalle seg «grønne» eller «bærekraftige». Dette blir et verktøy for banker og andre finansinstitusjoner som skal rapportere på hvilken andel av porteføljen deres som er bærekraftig.

– Vårt mål er at et prosjekt som oppnår sertifiseringsnivå Excellent, vil oppfylle en av de seks rutene i dette systemet og dermed være kvalifisert som grønt investeringsobjekt, sier Sørensen.

Hva er nytt i BREEAM-NOR 2021?

BREEAM-sertifiseringsordningen har vært på markedet i 30 år. Den ble lansert i Storbritannia i 1990, og den første BREEAM-NOR-manualen ble publisert i Norge for snart 10 år siden.

– Vi ser at mye av dagens innhold kan beholdes fordi det fortsatt er aktuelt og gir utfordringer til prosjektene. På noen områder har kunnskap, holdninger og mulighetene bedret seg svært mye de siste årene. Der har vi tydeliggjort og strammet inn kravene. Klimagassreduksjon, sirkulærøkonomi og klimatilpasning blir langt tydeligere i den nye manualen. I tillegg har vi gjort et løft på biologisk mangfold. Vi har også oppdatert referanser til standarder, veiledere og lovverk. I tillegg har vi jobbet med språk og layout for å gjøre det mer lesbart. Nå er manualen foreløpig kun i et høringsutkast.

Etter høring blir den nye manualen sendt til BRE (Building Research Establishment), som eier BREEAM, for en kvalitetskontroll. Det er mye arbeid som gjenstår før lanseringen. Dermed forventes den nye manualen publisert mot slutten av 2021.

Høringsversjonen av BREEAM-NOR 2021 kan leses her: Høring om BREEAM-NOR 2021 – Grønn byggallianse (byggalliansen.no).

– Vi håper så mange som mulig vil gi oss innspill til utkastet, både ros og ris mottas med takk, sier Viel Sørensen. – Send oss gjerne skriftlig innspill innen 2. august.

I tillegg til den nye manualen som kommer, har Grønn Byggalianse nettopp lansert en karttjeneste som gir god oversikt over alle BREEAM-NOR-sertifiserte prosjekter i landet.

Finn BREEAM-prosjekter – Grønn byggallianse (byggalliansen.no)

Her kan man også filtrere prosjektene etter ulike kriterier og få ut lister over de nyeste sertifiserte byggene, alle Outstanding bygg i Norge, alle sertifiserte bygg i Trøndelag, alle utdanningsbygg i Rogaland, m.m.

Viels svar på ofte stilte spørsmål

  • Hva gjør jeg hvis jeg blir invitert til et BREEAM-prosjekt?

Mitt beste råd er å ta et innføringskurs i BREEAM-NOR for å lære seg ordentlig hva dette går ut på. Det er mange detaljer og det kan være godt å ha fått med seg formålet og grunnlaget før man dykker ned i detaljene.

  • Hva bør produsenter og leverandører være oppmerksom på i den nye manualen?

Det er naturlig nok mange emner i BREEAM-NOR som får betydning for produsenter. Eksempler kan være produkter som bidrar til lysforhold og energiforbruk, slik som belysning, energimålere, heiser, ventilasjonsanlegg og fasader. Også produsenter av vannforbrukende produkter, overvannssystemer, planter, sykkelstativ, ladestasjoner, kjølemaskiner, osv. kan påvirkes av BREEAM-NOR.

Det er forslag om større endringer når det gjelder emisjoner i den nye manualen. Her har kravene i emnet Helse og innemiljø (Hea 02) blitt strammet inn. I tillegg bør man lese emnet Materialer, Mat 02, om EPD-er og dokumentasjon av byggevarer, samt Mat 01 om klimagassregnskap for byggevarer.

Vi har også fått inn to nye emner som går på ombruk og fleksibilitet, Mat 06 og Mat 07. Her får man blant annet poeng for ombruksmuligheter for materialene. Det kan være smart å allerede nå fremskaffe god dokumentasjon på dette for sine produkter.

Produsenter og leverandører kan også merke seg at BREEAM-NOR i høringsforslaget gir poeng for å dokumentere transportutslipp av byggematerialer til og fra byggeplass i ledelse (Man 03). Det vil derfor være en fordel for leverandørene å kunne dokumentere dette.