5 ofte stilte spørsmål om ProductXchange og Cobuilder Collaborate

I løpet av 2019 blir ProductXchange gradvis erstattet av en oppdatert versjon som vi har valgt å kalle Cobuilder Collaborate. All funksjonalitet som du i dag bruker i ProductXchange vil være tilgjengelig i den nye versjonen – bare med et enklere brukergrensesnitt. Under finner du svar på de viktigste spørsmålene rundt overgangen til ny versjon:

1.       Hvorfor blir ProductXchange erstattet av Cobuilder Collaborate?

Den nye versjonen, Cobuilder Collaborate, er utviklet for å gi deg som bruker en bedre opplevelse. Vi har tatt med oss alle tilbakemeldinger vi har fått og fokusert på et forenklet og tidsriktig brukergrensesnitt, samt bedre ytelse.

I tillegg har vi sett et økende behov for datautveksling mellom ulike aktører og diverse systemer og i den nye versjonen er slik funksjonalitet tilgjengelig for de som trenger det.

2.      Hvilke funksjonalitet får jeg i Cobuilder Collaborate?

Med Cobuilder Collaborate får du akkurat den samme funksjonaliteten som du har hatt i ProductXchange. Det vil si enkel innsamling av as-built produktinformasjon og dermed oppfyllelse av europeiske lovkrav (REACH, Byggevareforordningen), nasjonale krav (TEK, SAK, Prioritetslisten, Forskrift om utførelse av arbeid) og andre markedskrav (BREEAM, Svanen).

I tillegg kan byggherrer og entreprenører ved hjelp av Cobuilder Collaborate nå sette konkrete krav til informasjon, samle etterspurte data direkte fra verdikjeden og til slutt levere as-built modeller beriket med validerte og verifiserte data. Dette er nytt, sammenlignet med ProductXchange, og for mange svært etterspurt funksjonalitet. I en prøveperiode (ut 2019) kan denne tjenesten benyttes kostnadsfritt av våre kunder.
Les mer om ny funksjonalitet i Cobuilder Collaborate.

digital twin

*I 2019 kan alle brukere gratis sette informasjonskrav og distribuere dem til verdikjeden i Cobuilder Collaborate.  

3.       Hvordan skjer overgangen fra ProductXchange til Cobuilder Collaborate?

Alle brukere vil få mulighet til å teste det nye grensesnittet allerede fra begynnelsen av mai, men ProductXchange vil fortsatt være oppe og tilgjengelig inntil den blir faset ut i slutten av 2019/ begynnelsen av 2020.

Prosjekter som har blitt opprettet i ProductXchange vil fra dag én være tilgjengelig i Cobuilder Collaborate

Det er viktig å merke seg at noe funksjonalitet, som f.eks. risiko- og substitusjonsvurdering i Stoffkartotek-modulen, fortsatt er under utvikling og i den første tiden kun vil være tilgjengelige i ProductXchange. Som bruker vil du holdes løpende informert om når manglende funksjonalitet ligger klart i Cobuilder Collaborate. Følg med på våre nyhetsbrev!

4.       Hvordan logger jeg på Cobuilder Collaborate?

I løpet av april vil alle brukere av ProductXchange få tilgang til Cobuilder Collaborate. Informasjon om dette blir lagt ut i ProductXchange. Brukernavn og passord er det samme som til ProductXchange.

5.      Jeg ønsker å lære mer om den nye funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate. Hva slags kurs arrangerer Cobuilder?

De som ønsker å lære mer om hvordan de kan sette informasjonskrav i Cobuilder Collaborate, kan melde seg på vårt seminar 22.mars.  Dette seminaret vil gi innsikt i nye og kommende standarder som setter rammeverket for utveksling av data og utvikling av kontekst i den digitale byggenæringen. Vi vil også gå igjennom noen praktiske eksempler fra Storbritannia der BIM nivå 2 er et lovkrav på offentlige anleggs- og byggeprosjekter.

Etter at brukerne får tilgang til den nye løsningen i april, blir det også arrangert en rekke kurs og webinarer om Cobuilder Collaborate. Informasjon om kurstilbud blir lagt ut på vår hjemmeside og kommunisert i våre nyhetsbrev.

2019-03-19T09:37:57+00:00mars 1st, 2019|