Nytt verktøy forenkler håndteringen av Svanemerkets krav i prosjekter

Modified on oktober 27, 2021

En ny modul i systemet Cobuilder Collaborate hjelper prosjekter til å automatisk sjekke at produktene som bygges inn er godkjent for bruk i svanemerkede prosjekter.

Over lengre tid har Cobuilder jobbet tett sammen med Svanemerket og JM for å utvikle en løsning som forenkler arbeidet med valg av produkter i prosjekter som skal svanemerkes. For prosjekter som har søkt om Svanemerket, sikrer integrasjon med Nordisk Miljømerkings Husproduktportal at produktene som leveres til prosjekter i Cobuilder Collaborate, automatisk er validert opp mot Svanemerkets krav, og at brukerne får varsel ved avvik. Kartlegging av produktene gjøres gjennom den åpne, globale standarden for produktidentifikasjon, GTIN (Global Trade Item Number). Bruken av GTIN-numre i både Husproduktportalen og Cobuilders database sikrer korrekt identifikasjon av produktene og muliggjør automatisk sjekk opp mot Husproduktportalen.

Automatisering av oppgaver og rutiner

– Vi ser en kraftig oppgang i prosjekter som søker sertifisering. Antallet svanemerkede bygg er nidoblet i Norge de siste 3 årene, og dette er vi svært fornøyde med, sier Anders Ødegaard Gammelsrud i Miljømerking Norge. – Det å svanemerke et bygg er krevende da kravene er strenge og omfattende. Vi ønsker å hjelpe sertifiseringsprosjektene med å automatisere oppgaver og rutiner. Svanemerkede byggevarer som tilfredsstiller alle våre strenge krav kan alltid brukes i svanemerkede bygg, og disse gir også ekstra poeng. I et så komplekst prosjekt som et bygg kreves det dog ikke at alle inngående produkter er miljømerket. I Husproduktportalen listes derfor også produkter som kun oppfyller minimumskravene til benyttede byggevarer.

En komplett løsning

Den ledende boligutvikleren JM har hatt en viktig rolle i planleggingen og utformingen av den nye modulen. Som den første entreprenøren som svanemerker alle sine boliger, har JM mye erfaring med det praktiske arbeidet i svanemerkede prosjekter, og har kunnet bidra med innspill under hele utviklingsprosessen.

– Dette er en funksjonalitet vi har ventet lenge på, forteller Cecilie Nødtvedt, rådgiver for bærekraft og miljø i JM Norge. – Vi har brukt Collaborate i alle våre prosjekter for å holde kontroll på kjemikalier og produkter og for å kunne levere en digital loggbok over samtlige bestanddeler i ethvert svanemerket bygg. Med det nye filteret får vi en komplett løsning for å jobbe effektivt med kvalitetssikring og dokumentering av produkter. Det vil hjelpe oss til å strømlinjeforme våre prosesser. Dette er avgjørende i vårt arbeid mot en mer industrialisert boligproduksjon.

– Bærekraft er et sentralt tema i byggenæringen i dag, og det er naturligvis en viktig prioritet i utviklingen av våre løsninger, sier Lars Fredenlund, adm.dir. i Cobuilder. – For å kunne nå bærekraftsmålene satt i European Green Deal og regjeringens klimaplan, må vi klare å få ut potensialet i digital teknologi. Det er viktig å kunne gi bransjen gode verktøy som vil gjøre det mulig å jobbe effektivt med komplekse miljøkrav i prosjekter.

Ønsker du å lære mer om den nye modulen for arbeid med Svanemerkets krav i systemet Collaborate? Meld deg på gratis webinar.