Nytt om BREEAM filteret i ProductXchange

I de siste årene har folk blitt stadig mer opptatt av miljø og klima. De er mer bevisst på bærekraft og redusert energi- og ressursforbruk. Det gjenspeiles i byggenæringen. Det stilles strengere krav til bygninger fra både brukere og myndigheter og det bygges stadig flere bærekraftige bygg. For å tilrettelegge sertifiseringen av grønne prosjekter jobber Cobuilder kontinuerlig med utvikling av nye funksjonaliteter. ProductXchange har lenge hatt et eget BREEAM-filter. Nå kan brukerne enkelt filtrere alle produkter med BREEAM-krav i prosjektets produktliste.

BREEAM i Norge

BREEAM er verdens første miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Det ble innført i Norge med lanseringen av den første BREEAM-NOR manualen i 2012. Siden da har vi sett et stort antall BREEAM-prosjekter, spesielt innen bygningskategoriene kontor, utdanning og varehandel. Listen over sertifiserte  BREEAM-NOR prosjekter vokser fort. Nesten alle nye kontorbygg har i dag ambisjoner om BREEAM-sertifisering, og i det siste har også interessen for BREEAM-boliger økt kraftig. Det er allerede to store boligprosjekter i gang i Oslo og mange flere som er i planleggingsfasen. Fra og med 2020 skal f.eks. Skanska BREEAM-sertifisere alle sine boliger.

BREEAM filteret i ProductXchange

For å bistå arbeidet med BREEAM-prosjekter har ProductXchange-plattformen en egen BREEAM-funksjonalitet. BREEAM-filteret skal hjelpe brukerne til å dokumentere at produktene som brukes på prosjektet er i samsvar med de angitte BREEAM-krav. Systemet sjekker og informerer bl.a. dersom bygningsmaterialer inneholder stoffer oppført i Sjekkliste A20. Brukerne får også varsel om produkter som mangler nødvendig dokumentasjon i henhold til emne HEA 02 Inneluftkvalitet.

digital twin

Nytt om BREEAM filteret

På bakgrunn av henvendelser fra brukere av ProductXchange har Cobuilder utviklet en ny funksjonalitet i BREEAM-filteret. Nå kan brukerne filtrere alle produkter med BREEAM-krav i prosjektets produktliste. Oversikten viser hvilke produkter som har miljødokumenter i systemet, og gir informasjon om manglende  BREEAM-dokumentasjon. Produktlisten kan enkelt eksporteres til Excel og sendes til BREEAM-revisor som en del av grunnlaget for revisjonsrapporten. Mer informasjon om eksport av produktlisten finner du i vårt resurssenter.

Produktene i oversikten er også klassifisert i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabellen. På denne måten kan brukerne identifisere produkter som er relevante i forhold til emne Mat 01 Bærekraftige materialvalg og sjekke om aktuell miljødokumentasjon er tilgjengelig i systemet.

Vi fortsetter å jobbe med nye funksjonaliteter som skal effektivisere arbeidet med BREEAM-prosjekter i ProductXchange.  Følg med i bloggen vår.