Ny SDS-kvalitetssikringssjef i Cobuilder

Cobuilder har ansatt en ny SDS-kvalitetssikringssjef, Maria Andersen, som bl.a. skal ha hovedansvaret for kvalitetssikring av sikkerhetsdatablader i ProductXchange, Cobuilders løsning for innsamling av as-built produktinformasjon.

«Helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen har alltid vært et viktig fokus for oss i Cobuilder», sier Lars Fredenlund, daglig leder i Cobuilder. «Vi har jobbet lenge med utvikling av gode løsninger som skal forenkle håndteringen av kjemikalier. ProductXchange har ca. 20 000 brukere og Stoffkartotek-modulen brukes av både små og store bedrifter som en del av deres HMS-rutiner. Derfor var det veldig viktig for oss å finne den rette personen som har de nødvendige kvalifikasjonene for å overta stillingen som SDS-kvalitetssikringssjef. Vi er veldig fornøyde for å ha fått Maria med på laget.»

Maria Andersen har lang erfaring med utarbeidelse av sikkerhetsdatablader bl.a. fra jobb som rådgiver i KIWA og nå sist som inspektør i den svenske Kemikalieinspektionen.

digital twin

«Det er spennende å begynne i Cobuilder», sier Maria Andersen. «Håndtering av kjemikalier på byggeplassen krever i utgangspunktet mye forebyggende arbeid. Jeg ønsker bl.a. å bidra til å forenkle håndteringen av kjemikalier/sikkerhetsdatablader og ved å legge til rette for risikovurdering av disse. God kvalitet på sikkerhetsdatabladene er en forutsetning for dette. Stoffkartotek-modulen i ProductXchange baserer seg på bruk av digitaliserte helse- og miljødata, noe som betydelig forenkler HMS-arbeidet for de utførende aktørene. Det gir brukerne bl.a. enkel tilgang til nødvendig informasjon på mobil, som f.eks. varsler om uønskede stoffer og tilgang til sikkerhetsdatablader. Dette bidrar til å gjøre arbeidsplassen tryggere for de som jobber med kjemikalier og jeg gleder meg til å ta del i dette viktige arbeidet.»

I tillegg til kvalitetssikring av sikkerhetsdatablader og kommunikasjon med produsenter av kjemiske stoffer/blandinger skal Maria også bidra til videreutvikling av funksjonaliteter tilknyttet kjemikalier og miljø på byggeplassen.