Ny funksjonalitet for risikovurdering lansert i Cobuilder Collaborate

Modified on august 11, 2020

Den HMS-ansvarlige geleides enkelt gjennom hele prosessen for risikostyring og behøver ikke lenger kunnskap om teorien bak for å utføre en god risikovurdering.

– Det estimeres at 800.000 arbeidere utsettes daglig for farlige kjemikalier på arbeidsplassen*. Helsefarlige kjemikalier kan utløse alvorlige skader dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene for å beskytte sine ansatte, forteller Maria Andersen, kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder.

digital twin

Kreft og lungesykdommer er de mest kjente og dødelige sykdommene som følge av feilaktig bruk av kjemikalier, men andre helseskader inkluderer hudsykdommer, organskader og nedsatt fruktbarhet. I mange tilfeller kan disse skadene komme snikende og utvikle seg over flere år.

Ny prosess for risikovurdering

Over lengre tid har Cobuilder jobbet tett med brukere og arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek for å utvikle en løsning som vil hjelpe bedrifter til å bedre håndtere risikoen knyttet til arbeid med farlige kjemikalier. Nå er denne funksjonaliteten endelig tilgjengelig for alle brukere av Cobuilder Collaborate, den nye versjonen av ProductXchange.

– Dette er en funksjonalitet vi har ventet lenge på, sier seniorrådgiver Pablo Gonzalez i Skanska. Som testbruker har jeg allerede hatt mulighet til å prøve det nye verktøyet og gleder meg til at dette tas i bruk i alle våre prosjekter. Det vil skape bedre forståelse av risikoen og vil bidra til tryggere håndtering av kjemikaliene på byggeplassen, ikke bare av våre egne ansatte, men av alle deltakere i prosjektene våre. Risikovurdering er ikke bare et lovkrav – det handler om å beskytte helsen til de som bruker kjemikaliene i sitt arbeid.

digital twin

Skaper bedre forståelse av risikoen

– Uansett tiltak er det helt nødvendig at arbeidsgiver har kunnskap om helsefaren ved farlige stoffer og sørger for at ansatte får opplæring og informasjon om dette. Det er lettere å følge rutiner når en har kunnskap om risikoen og skjønner alvoret.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
De farlige stoffene på arbeidsplassen, Arbeidstilsynet, 31. aug 2018

Ved hjelp av et eget filter i Cobuilder Collaborate kan brukeren enkelt identifisere kjemikalier som er underlagt regelverkskrav eller som man bør være spesielt oppmerksom på. Dette vil bl.a. være til stor hjelp i forhold til identifisering av produkter der risikovurdering bør prioriteres.

Verktøyet hjelper brukeren til å enklere evaluere risikoen. Avhengig av brukshyppighet og bruksmåte for kjemikalien som risikovurderes, regner systemet automatisk ut en verdi på risikoen som kommer av kjemikaliens bruksmåte, brukshyppighet og iboende farer.

Ved å følge trinnene i det nye verktøyet kan brukeren vurdere å fjerne bruken av enkelte kjemiske produkter eller bytte ut disse med andre som innebærer mindre risiko. Dersom erstatning av de farlige kjemikaliene ikke er mulig, får brukeren hjelp med alternativer til risikoreduserende tiltak og tips om relevant personlig verneutstyr som kan redusere helserisikoen.

Arbeidsgiver har ansvaret

«Det er arbeidsgiver som har ansvar for at ingen blir eksponert for stoffer som kan føre til helseskade. Hvis det ikke er mulig å fjerne stoffene helt, må arbeidsplassen ha riktig ventilasjon, og arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakerne både har, får opplæring i bruk, og at de bruker tilpasset personlig verneutstyr.»

De farlige stoffene på arbeidsplassen, Arbeidstilsynet, 31. aug 2018

Det nye verktøyet for risikovurdering har som formål å hjelpe deg med oppfyllelse av disse kravene. Ved å følge prosessen i Cobuilder Collaborate kan du være sikker på at du har gjort et grundig arbeid og har vurdert alle alternativer og tiltak for eliminering og reduksjon av risikoen.

Hvordan komme i gang?

26.august arrangerer vi et gratis webinar som tar for seg risikostyring og den nye funksjonaliteten i Cobuilder Collaborate. Webinaret ledes av vår kvalitetssjef for kjemi og miljø Maria Andersen. For mer informasjon og påmelding klikk her.

I tillegg har vi utvidet vårt opplæringstilbud med en ny serie gratis webinarer om risikovurdering i Cobuilder Collaborate. Webinarene vil gi deg praktisk innføring i bruk av den nye funksjonaliteten. Oversikt over webinardatoer finner du her.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere opplæring / workshop om arbeid med risiko.

Se brukerveiledningene for å finne alle detaljer om det nye verktøyet for risikovurdering.